Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmän formatiivinen arviointi Wilmassa

  Tämä toiminto vaatii Wilman version 2.21 tai uudemman. Formatiivisen arvioinnin näkymässä sekä opettaja että opiskelija arvioivat edistymistä kurssin aikana jatkuvana arviointina. Arviointikertoja ei ole rajoitettu, eli arviointia voi tehdä vaikka päivittäin, tai vain muutaman kerran kurssin aikana. Annetuista arvioinneista muodostuu kuvaaja, joka näyttää rinnakkain sekä opettajan että opiskelijan oman käsityksen opiskelijan kehittymisestä kurssin aikana.


  Jokaista arviointikohdetta arvioidaan erikseen ja jokaisesta arviointikohteesta piirretään oma kuvaajansa. Jokaisesta arviointikohteesta voi tehdä korkeintaan yhden arvion päivässä. Tätä arviointia voi kuitenkin muuttaa saman päivän aikana, ja viimeisin arviointi näistä jää voimaan. Arvosanoja ei voi muokata takautuvasti, joten jos arviota haluaa palata muokkaamaan, on se tehtävä saman päivän aikana, eli ennen kuin vuorokausi vaihtuu.

  Oppilas ja huoltaja näkevät opettajan Wilmassa antaman formatiivisen arvioinnin vasta seuraavan vuorokauden puolella. Jos opettaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin oppilaan puolesta, opettaja näkee sen luonnollisesti myös itse samantien.

  Käyttöönotto

  Ennen toiminnon käyttöönottoa on tarpeen tehdä valmistelut kuntoon ensin muissa rekistereissä. Katso erillinen ohje valmisteluista. Formatiivisen arvioinnin toiminto kannattaakin aktivoida Koulun tiedot -rekisterissä käyttöön vasta sitten, kun formatiivista arviointia koskevat arviointikohteet on lisätty kursseille Kurssit-rekisterissä.

  Opettajan arviointinäkymä

  Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia Wilmassa ryhmän sivulta, välilehdeltä Formatiivinen arviointi. Kun opettaja avaa ensimmäistä kertaa ryhmän formatiivisen arvioinnin välilehden, hänet ohjataan luomaan pohja formatiiviselle arvioinnille.

  Formatiivisen arvioinnin pohja ja asetukset

  • Valitse mitä laaja-alaisia osaamisalueita arviointi koskee. Jos pohjassa on jo rastittuna osaamisalueita, ne on valmiiksi täytetty Primuksen Kurssit-rekisterissä.
  • Anna Perustiedot-osiossa linkki oppimisympäristöön, jos kurssilla on sellainen.
  • Anna formatiivisen arvioinnin arviointikohteet. Jos riveillä näkyy valmiiksi arviointikohteita, ne on annettu Primuksen Kurssit-rekisterissä. Nämä ovat ns. yleisiä arviointikohteita, jotka ovat käytössä useilla eri kursseilla. Tällaisia valmiiksi annettuja arviointikohteita ei voi poistaa, jos niille on rastittu Primuksessa Pakollinen-kenttä. Kyseistä kenttää ei kannata rastia, jos arviointikohde on pakollisen sijaan vain suositeltava arviointikohde.
   • Lisää rivi arviointikohteista: Avaa valintalistan, jossa näytetään sekä kaikille yhteisesti näkyvät arviointikohteet että opettajan itse lisäämät, vain hänelle itselleen näkyvät arviointikohteet. Erona Lisää rivi -painikkeeseen on, että valittu arviointikohde lisätään automaattisesti uutena rivinä.
   • Lisää oma arviointikohde: Avaa uuden ikkunan, jossa opettaja pääsee lisäämään uuden arviointikohteen vain omaan käyttöönsä.

  Kun pohja on luotu ja tallennettu, pääsee opettaja tekemään arvioita. Jos pohjaa on tarvetta muokata, se tehdään Asetukset-välilehdellä. Ellei pohjaa ole käytetty vielä missään formatiivisessa arvioinnissa, voi pohjan poistaa Poista-painikkeesta. Tämä vaatii lisäksi sen, että opettajan käyttäjäryhmälle on annettu oikeus poistaa pohja. Tämä tehdään Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä. Valitse välilehti Wilman oikeudet ja rasti Wilman toiminnot -kohdasta Formatiivinen arviointi ja rekisterin toiminnoista Rekisterikorttien poistaminen.

  Pohjan kopioiminen

  Formatiivisen arvioinnin pohjan voi myös kopioida edellisen arviointikerran pohjalta. Kopiossa on valmiina

  • pakolliset arviointikohteet
  • opettajan lisäämät arviointikohteet
  • laaja-alaiset osaamisalueet
  • linkki oppimisympäristöön

  Tiedot yhdistetään arviointikirjan kurssille merkittyihin tietoihin. Jos esim. 1.kurssilla on laaja-alaisiet osaamisalueet L1 ja L2, ja 2. kurssilla näiden lisäksi L5, tulee kopioituun pohjaan mukaan molempien kurssien osaamisalueet. Sama toimii myös arviointikohteiden osalta.

  Kopiointi on mahdollista jos aineesta on jo arviointikerta olemassa.

  Oman arviointikohteen lisääminen

  Jokainen opettaja voi lisätä omia arviointikohteita vain omaan käyttöönsä. Ne tallentuvat Primuksen Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -rekisteriin, mutta näkyvät silti Wilmassa jatkossa vain kohteen lisääjälle, eli opettajalle itselleen.
  Päästäkseen lisäämään oman arviointikohteen, opettajan käyttäjäryhmällä pitää olla siihen oikeus.

  • Klikkaa arviointipohjassa tai myöhemmin Asetukset-välilehdellä Lisää oma arviointikohde -painiketta, jolloin avautuu apuikkuna kohteen lisäämistä varten.
  • Anna arviointikohteen nimi, esim. "Yhteistyö ryhmän kanssa".
  • Jättämällä tyhjiksi kentät Arviointiskaalan alkuarvo ja Arviointiskaalan loppuarvo käytetään Koulun tiedot -rekisterin oletusasteikkoja. Jos arviointikohteelle halutaan ihan oma arviointiasteikko, anna silloin arviointiasteikon alku- ja loppuarvot, eli se arviointiskaala, jota kohteen arvioinnissa halutaan käyttää, esim. 1 ja 10. Numeroiden on oltava kokonaislukuja (eli ei esim. 1,5).
  • Anna alkuarvon ja loppuarvon tekstit, eli antamiasi numeroita vastaavat tekstit, esim. "Välttävä" ja "Erinomainen".
  • Lopuksi tallenna arviointikohde. Arviointikohde tallentuu Primukseen, ja on opettajalla käytössä muissakin hänen arviointiryhmissään.

  Huomaa, että uuden arviointikohteen tallentaminen luo vasta uuden arviointikohteen Primukseen ja lisää samalla sen arviointipohjan Formatiivisen arvioinnin arviointikohteet -listaan uudeksi riviksi. Itse pohja on kuitenkin vielä tallennettava sivun oikean yläkulman tallennuspainikkeesta.

  Oman arviointikohteen jakaminen

  Opettajat voivat jakaa lisäämänsä formatiivisen arvioinnin arviointikohteen muille saman aineen opettajille. Lisätessään omaa arviointikohdetta Wilmassa, opettajat voivat valita haluavatko näyttää arviointikohteen muille saman aineen opettajille. Jaettu arviointikohde on valittavissa omaa arviointikohdetta lisätessä muilla saman aineen opettajilla. Opettajan on kuitenkin oltava ryhmän varsinainen opettaja, ominaisuus ei ole käytössä opettajilla, jotka on merkitty ryhmän muiksi opettajiksi.

  Tätä varten opettajilla on oltava oikeus omien arviointikohteiden lisäämiseen sekä arviointikohteiden jakamiseen. Oikeudet annetaan Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä:

  • Rasti opettajien käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdeltä Wilman moduulit -haarasta Arviointi / Formatiivinen arviointi / Oikeus lisätä omia arviointikohteita sekä Oikeus jakaa omia arviointikohteita.
  • Tarkista lisäksi että kursseille on valittuna Aineen tunnus Primuksen Kurssit-rekisterissä. Sen perusteella samat aineet on yhdistettävissä. Jos kurssille ei ole annettu aineen tunnusta, arviointikohde ei ole jaettavissa.

  Opettajan jakama arviointikohde on käytössä niillä kouluilla, joilla opettaja itsekin opettaa eli Opettajat-rekisterin Koulu-kenttään täytetyillä kouluilla.

  Oman arviointikohteen muokkaaminen

  Omia arviointikohteita pääsee muokkaamaan ryhmän formatiivisen arvioinnin Asetukset-sivulla painikkeen "Omien arviointikohteiden muokkaus" kautta. Painiketta klikkaamalla avautuu uusi ruutu, jossa listassa on valittavana kaikki opettajan lisäämät arviointikohteet. Tällä ruudulla opettaja voi:

  • jakaa arviointikohteen jälkikäteen muille opettajille
  • perua jakamisen
  • poistaa arviointikohteen, ellei kohde ole käytössä missään arvioinnissa
  • nimetä arviointikohteen uudelleen.

  Arviointikohteen nimeä voi muuttaa niin kauan kun arviointikohdetta ei ole otettu käyttöön vielä muualla kuin korkeintaan kohteen lisääjän omassa arviointikirjassa.

  Arviointikohteen muokkaus on mahdollista silloin, kun:

  • opettajalla on oikeus lisätä omia arviointikohteita
  • arviointikohde kohde on käyttäjän itsensä (eli Wilmaan kirjautuneen käyttäjän) lisäämä
  • mitään kyseisen formatiivisen arvioinnin pohjassa olevia arviointikohteita ei ole vielä arvioitu. Oman arviointikohteen muokkaus on mahdollista niin kauan kunnes arviointipohjan mille tahansa arviointikohteelle annetaan arviointi.

  Jaettujakin arviointikohteita voi siis muokata edellyttäen, että niitä ei ole käytetty vielä millään arviointikirjalla. Wilma huomauttaa käyttäjää, jos hän aikoo muokata sellaista arviointikohdetta, joka on jollain arviointikirjalla käytössä.

  Arvioiminen


  Formatiivista arviointia annetaan Formatiivinen arviointi -välilehdellä. Jokaisen arviointikohteen kohdalla opettaja klikkaa hiirellä liukukytkimen asteikolle sopivaksi katsomaansa kohtaan. Tallennuksen jälkeen viereiseen edistymiskaavioon jää punainen piste arviointikerrasta. Viemällä hiiren tähän kohtaan, saa näkyviin päivämäärän ja annetun arvosanan (esim. 4/5) sekä sen kuvauksen. Kun arviointeja tulee lisää, piirtyy arviointien perusteella punainen kuvaaja opiskelijan edistymisestä.

  Klikkaamalla arviointikohteen perässä olevaa kysymysmerkkiä, avautuu ruutu, josta on nähtävissä mitä arviointikohteen eri numerot tarkoittavat (1=tarvitset vielä harjoitusta jne.).


  Jos formatiivisen arvioinnin tekstikentät on otettu käyttöön, näkyy lomakkeella kentät Tämän päivän arvioinnin lisätiedot ja Opettajan kurssikohtaiset muistiinpanot. Näistä Tämän päivän arvioinnin lisätiedot on käytössä sekä opiskelijalla että opettajalla, ja opiskelija ja huoltaja näkevät Wilmassaan opettajan kirjaamat arvioinnin lisätiedot. Kenttään voi täyttää joka päivä uuden tekstin, ja teksti on muokattavissa vain kuluvan päivän ajan. Näytä aiempien arviointien lisätiedot -linkkiä klikkaamalla opettaja näkee aiemmin kirjatut arviointien lisätiedot (omansa ja opiskelijan). Opettaja näkee arvioinnin lisätiedot myös arviointikeskustelulomakkeella.

  Opettajan kurssikohtaiset muistiinpanot -kenttä on käytössä vain opettajalla. Mikäli ryhmässä on useita opettajia, kukin ryhmän opettaja näkee vain omat arviointitekstinsä ja muistiinpanonsa. Opiskelija ja huoltaja eivät näitä muistiinpanoja näe.

  Opettaja voi vaihtaa ryhmän seuraavan opiskelijan kohdalle klikkaamalla opiskelijan nimeä sivun oikean laidan nimilistasta. Halutessaan voi rastia myös kohdan Vaihda seuraavaan opiskelijaan tallentaessa, jolloin aina tallennettuaan arvioinnin, saa esiin aina ryhmän seuraavan opiskelijan arviointinäkymän.

  Jos opettajalla on oikeus kirjata myös opiskelijan puolesta hänen itsearviointinsa, pääsee opiskelijan näkymään linkistä Muokkaa opiskelijan arviota. Takaisin opettajan näkymään pääsee samasta kohdasta linkistä Palaa muokkaamaan opettajan arviota.

  Jos linkki opiskelijan näkymään ei ole näkyvissä, opettajalla ei ole oikeutta muokata ko. luokan opiskelijoiden arviointeja. Oikeus annetaan Primuksen Luokat-rekisterissä rastimalla luokalle kenttä Opettaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Esimerkiksi alakouluissa oppilaat voivat tehdä itsearvioinnin paperilla, jonka perusteella opettaja kirjaa ne Wilmaan.

  Opiskelijan itsearviointi


  Opiskelija pääsee tekemään itsearviointia Wilmassa Opinnot tässä jaksossa -ruudusta kurssin nimen perässä näkyvästä Itsearviointi-linkistä. Ellei kurssin perässä näy linkkiä, kurssille ei ole vielä olemassa formatiivisen arvioinnin pohjaa.

  Jos opiskelijan luokan huoltajille on annettu oikeus tehdä arviointi opiskelijan puolesta, näkyy sama linkki myös huoltajalle. Oikeus annetaan Primuksen Luokat-rekisterissä rastimalla luokalle kenttä Huoltaja saa tehdä formatiivisen arvioinnin opiskelijan puolesta.

  Jokaisen arviointikohteen kohdalla opiskelija klikkaa hiirellä sinisen liukukytkimen asteikolle sopivaksi katsomaansa kohtaan. Tallennuksen jälkeen viereiseen edistymiskaavioon jää sininen piste arviointikerrasta. Viemällä hiiren tähän kohtaan, saa näkyviin päivämäärän ja annetun arvosanan (esim. 4/5).

  Kun arviointeja tulee lisää, piirtyy arviointien perusteella kuvaaja opiskelijan itsearvioinnista.

  Jos formatiivisen arvioinnin tekstikentät on otettu käyttöön, opiskelija voi täyttää Tämän päivän arvioinnin lisätiedot -kenttään kerran päivässä lisätietoja itsearviointiinsa. Näytä aiempien arviointien lisätiedot -linkkiä klikkaamalla opiskelija näkee aiemmin kirjatut arviointien lisätiedot (omansa ja opettajan). Myös huoltaja näkee nämä.

  Edistymiskaaviot

  Sekä opettaja että opiskelija (ja hänen huoltajansa) näkevät koko kurssin ajan sekä opiskelijan että opettajan tekemät arvioinnit kurssista. Kaaviossa näkyy opettajan tekemä kuvaaja punaisella, ja opiskelijan kuvaaja sinisellä.

  Syyslukukaudella tehdyt arvioinnit näkyvät vielä kevätlukukaudellakin Wilmassa, mikäli arviointikirjat on luotu arviointikertoja käyttäen (ks. ohje Sama arviointikirja koko lukuvuodelle).

  Edistymiskaaviot formatiivisesta arvioinnista näkyvät opettajalle myös ryhmän normaalissa arviointinäkymässä. Klikkaamalla opiskelijan nimeä arvioinnissa, opettaja saa esiin tutun inforuudun opiskelijan kurssin kokeista ja vanhoista arvosanoista.

  Kurssia koskeva formatiivinen arviointi edistymiskaavioineen näytetään omalla välilehdellään.

  Formatiivinen arviointi Primuksessa

  Formatiivisen arvioinnin pohjat ja monialaiset oppimiskokonaisuudet tallentuvat Primuksen Formatiivinen arviointi -rekisteriin. Jokaisesta tallentuu oma rekisterikortti. Rekisteri löytyy Primuksen pääikkunan kohdasta Muut rekisterit. Jos on tarve muuttaa tai korjata pohjia, sen voi tehdä suoraan tässä rekisterissä.

  Oppilaan tai opettajan formatiivista arviointia voi muokata tarvittaessa Primuksen Opiskelijat-rekisterissä oppilaan opsin yläpuolella näkyvällä Formatiivinen arviointi -välilehdellä. Välilehdellä näkyy kaikki oppilasta koskeva formatiivinen arviointi, sekä oppilaan oma että opettajan tekemä arviointi. Klikkaamalla haluttua riviä hiiren 2.painikkeella, tulee mahdollisuus joko muokata tai poistaa ko. arviointi. Uutta arviointia tässä ei ole mahdollista tehdä.

  Tätä varten on ensin annettava käyttäjälle Käyttäjäryhmät-rekisterissä Opiskelijat-rekisterin toiminnoista tarvittavat oikeudet:

  • Oikeus muokata formatiivista arviointia
  • Oikeus poistaa formatiivinen arviointi