Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Esimerkkejä Primuksen hakutoiminnoista

  Lähes kaikkea Primukseen kirjattua tietoa voi hakea ja järjestää täysin käyttäjän haluamalla tavalla. Haut tehdään rekisterikohtaisesti: jokaisen rekisterin oikeassa alanurkassa on Hae-painike, jolla etsitään tämän rekisterin rekisterikortteja. Opiskelijat-rekisterissä haetaan opiskelijoita, Opettajat-rekisterissä opettajia ja Kurssit-rekisterissä kursseja.

  Pikahaku

  Jos etsit tiettyä opiskelijaa, josta tiedät nimen tai hetun, käytä Pikahakua. Syötä hetu ylimmälle riville tai pätkä sukunimen alkua alemmalle riville.

  Alemmalle riville syötetyn hakusanan mukaisia hakutuloksia listataan aina maksimissaan 40 kappaletta, vaikka tuloksia hakusanan perusteella olisikin enemmän. Tässä tapauksessa tulosten yllä näkyy hakutulosten määränä 40 +.

  Hae samat -haku

  Haun voi tehdä myös kentän kautta, avaamatta hakuruutua. Klikkaa esim. Katsomusaine-kenttää hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Hae samat. Jos joku opiskelija oli aktiivisena, ja hänellä oli katsomusaineena vaikkapa "ortodoksinen uskonto", tuo haku ruudulle muutkin ortodoksista uskontoa opiskelevat. Jos kenttä oli tyhjä tai yhtään opiskelijakorttia ei ollut valittu, palauttaa haku ne opiskelijakortit, joilla kenttä on tyhjä.

  Rekisterikorttiluettelon välilehdet

  Kaikissa rekistereissä on aina valmiina välilehdet Luettelo ja Valmiit haut. Näiden pääkäyttäjällä ja kahteen tai useampaan kouluun kuuluvilla käyttäjillä näkyy Koulu-välilehti. Joissain rekistereissä on vielä ylimääräinen välilehti tavallisimpia hakuja helpottamaan: opiskelijarekisterissä on välilehti Luokat, arviointirekisterissä Opettajat ja kurssirekisterissä Opsit. Näiden kautta löydät nopeasti tietyn luokan opiskelijat, tietyn opettajan kaikki ryhmät tai kaikki tiettyyn opetussuunnitelmaan kuuluvat kurssit.

  Haun tekeminen

  1. Valitse hakuruudun oikeasta laidasta kenttä, jonka tietoa haetaan, esim. sukunimi, äidinkieli tai kotikunta.
  2. Valitse, miten tietoa verrataan: pitääkö sen olla sama, eri, suurempi, pienempi jne. kuin se tieto, johon sitä tullaan vertaamaan.
  3. Valitse, mihin kentän tietoa verrataan: jonkin toisen kentän tietoon vai kirjoittamaasi tekstiin.

  Haettava tieto (kenttä) valitaan hiirellä kenttäluettelosta, vertailumerkki valitaan hiirellä hakuruudun [<] [=] [>] [JA] [TAI] -painikkeista ja verrattava tieto joko kirjoitetaan näppäimistöltä hakuruudun ylemmälle riville tai valitaan kenttäluettelosta.

  • Valmis haku näyttää esimerkiksi tältä: Sukunimi="Koistinen" hakee kaikki Koistiset.
  • Hakua voi laajentaa: Sukunimi="Koistinen" TAI Sukunimi="Järvinen" hakee sekä Koistiset että Järviset.
  • Hakua voi supistaa: Sukunimi="Koistinen" JA Äidinkieli="suomi" hakee Koistiset, joiden äidinkieli on suomi.

  Haku voi olla kuinka pitkä tahansa. Pitkät haut kannattaa tallentaa, jos tarvitset samaa hakua usein. Hakuruutu muistaa 10 viimeisintä hakua. Hakuruudun yläpalkissa on painikkeet edellisiin ja seuraaviin hakuihin siirtymistä varten. Rekisterin sulkeminen tyhjää hakuhistorian.

  Jokerimerkit

  Hauissa voi käyttää jokerimerkkejä ? ja *. ? korvaa yhden merkin, * kuinka monta merkkiä tahansa.

  • Henkilötunnus="210393*" hakee kaikki 21.3.1993 syntyneet
  • Henkilötunnus="??0393*" hakee kaikki maaliskuussa 1993 syntyneet.
  • Henkilötunnus="????93*" hakee kaikki v. 1993 syntyneet.
  • Henkilötunnus=<"200983-????" hakee kaikki, jotka ovat syntyneet 20.09.1983 tai sitä ennen.

  Älä käytä jokerimerkkiä * henkilötunnuksen loppuosan korvaamiseen silloin, kun haet tietyllä päivämäärävälillä syntyneitä. Primus käsittelee silloin lainausmerkkien välissä olevaa osaa merkkijonona eikä päivämääränä.

  Myös numero-, päivämäärä-, kellonaika- ja murtolukukentissä voi hyödyntää jokerimerkkejä:

  • Korttinumero="55*" hakee kaikki kortit, joiden korttinumeron alkaa arvolla 55.
  • Koulutuksen/tutkinnon aloituspvm="*2015" hakee kaikki sellaiset opiskelijat, joiden aloituspäivä on vuonna 2015.
  • Arv. valmistumispäivä="31.12.201?" hakee kaikki sellaiset opiskelijat, joiden arvioitu valmistumispäivä on 31.12. vuosina 2010-2019.

  Hakuehdossa on huomioitava, että esimerkiksi päivämäärä on täytettävä samalla tavalla, kuin se on kirjattu tiettyyn kenttään. Jos kentässä on siis käytetty muotoa 01.08.2015, hakuehtona ei voi olla ?.?.2015 vaan ??.??.2015.

  Käytössä oleva haku

  Jos rekisterikorttien luettelossa ei näytetä kaikkia kortteja vaan jonkin haun rajaama joukko, lukee haun nimi rekisterikorttiluettelon alla. Haun nimen edessä on päivityspainike, jota klikkaamalla saa tehtyä saman haun uudelleen. Jos ruudulle on haettu esim. kaikki A2-saksan lukijat, ja sen jälkeen joltain näistä on vaihdettu A2-saksan tilalle A2-englanti, jää haun päivittämisen jälkeen ruudulle yksi oppilas vähemmän. Haun päivitys on avuksi myös silloin, kun käytetään ns. käyttäjän valitsema -tyyppisiä hakuja. Näissä haettava kenttä on valittu valmiiksi, ja hakua tehdessä Primus kysyy käyttäjältä, että mitä tietoa kentästä etsitään. Päivityspainiketta klikkaamalla päästään nopeasti tekemään sama haku jollain toisella tiedolla.

  Tietyn luokan opiskelijoiden hakeminen

  Opiskelijarekisterissä on valmiit haut kaikista luokista. Klikkaa Luokat-välilehteä ja valitse jokin luokka.

  • Ryhmä/Luokka->Nimi="9*" hakee kaikki 9. luokat
  • Ryhmä/Luokka->Nimi="*06*" hakee kaikki luokat, joiden nimessä on 06: SOTE06, 06TEK, 06A jne. Monessa koulussa luokkien nimeen on lisätty aloitusvuosi, haulla löydetään siis 2006 aloittaneet.
  • Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste>="4" hakee kaikki opiskelijat, jotka ovat 4. vuosiluokkaa ylemmillä vuosiluokilla (5, 6 jne.)

  Tyhjien kenttien eli täyttämättömien tietojen haku

  Tyhjä tieto merkitään hauissa lainausmerkeillä, ="". Kun haluat etsiä henkilöt, joilla on täyttämättä vaikka sähköpostiosoite, hae: Sähköpostiosoite=""

  Vastaavasti kaikki, joilla jokin tieto ei ole tyhjä, haetaan <>"": Opon merkinnät<>"" hakee kaikki, joilla on kirjattu jotain kenttään Opon merkinnät.

  Haut kielen perusteella

  Äidinkieli<>"" JA Äidinkieli<>"suomi" hakee opiskelijat, joiden äidinkieli on muu kuin suomi. Ensimmäinen osa haussa hakee ne, joilla Äidinkieli-kenttä on täytetty. Toinen osa hakee ne, joilla äidinkieli on muu kuin suomi. Ilman ensimmäistä osaa haun tuloksena saataisiin myös sellaisia opiskelijoita, joilla äidinkieli on täyttämättä kokonaan.

  Käänteinen haku

  Haut voidaan tehdä käänteisenä rastimalla hakuruudussa kenttä Hae käänteisenä. Tätä voi hyödyntää haettaessa tietoja monirivisisten kenttien perusteella. Esimerkiksi tavallinen haku Suoritusaika="15K" tuo esiin opiskelijat, joilla on ainakin yhdessä yo-aineessa suoritusaikana 15K, ja käänteisenä sama haku tuo esiin opiskelijat, joilla ei yhdessäkään yo-aineessa ole suoritusaikana 15K. Hakutulos ei ole sama kuin tavallisella haulla Suoritusaika <> ”15K”, joka tuo esiin opiskelijat, joilla on ainakin yhdessä yo-aineessa muu suoritusaika kuin 15K.

  Suoritusten, valintojen, poissaolojen ym. haku

  Helpoin tapa hakea tietyn kurssin suorittaneita tai valinneita on käyttää Primuksen valmiita yhteenvetoja tai opiskelijarekisterin opsinäkymän hakuja.

  Opsinäkymän haut

  Klikkaa jotain opsissa olevaa kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse Hae opiskelijat, joilla... .

  Yhteenvedot

  Valitse Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto, Valintayhteenveto tai Tuntimerkintöjen yhteenveto sen mukaan, mitä tietoja haluat nähdä. Valitse, mistä kurssityypeistä tietoja haetaan tai mistä kursseista/aineista (alempi välilehti, yhteenveto pääaineesta).

  Suoritustietoja voit hakea myös tekemällä omia hakuja. Suoritustiedot haetaan kelaamalla hakuruudun kenttäluettelo melkein loppuun asti. Lopusta löytyy kohdat "Suoritustiedot" ja sen alta tarvittavat haut.

  Arvosana.Kurssi(AI1)->Arvosana<>"" hakee kaikki, joilla on arvosana AI1-kurssista.

  • Valinta.Kurssi(AI2)=Kyllä hakee kaikki, jotka ovat valinneet äidinkielen 2-kurssin.
  • Valintoja.Kurssi.Laajuustyyppi(ÄI,Opintoviikot)>"0" hakee kaikki, jotka ovat valinneet ainakin yhden AI-aineeseen kuuluvan kurssin.
  • Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot)<75 hakee kaikki, jotka ovat suorittaneet alle 75 opintoviikkoa (lukiokurssia).

  Päivämäärien vertailu

  Päivämäärien vertailua tarvitaan mm. silloin, kun haetaan tietyllä aikavälillä syntyneitä tai tietyn vuoden aikana valmistuneita. Normaalit "suurempi/pienempi kuin" toimivat myös päivämäärillä.

  Huomaa, että jos Primuksessa on sekä ennen että jälkeen vuoden 2000 syntyneitä, voi hetun päivämääräosan ja loppuosan välinen merkki olla joko viiva (- )tai kirjain A. Jos haet opiskelijoita, joista osa on syntynyt 90-luvulla ja osa 2000-luvulla, korvaa välimerkkikin kysymysmerkillä.

  • Aloituspäivä>="120809" JA Aloituspäivä <= "010610" hakee kaikki lukuvuonna 2009-2010 aloittaneet.
  • Henkilötunnus>="210393-????" JA Henkilötunnus =<"210593-????" hakee kaikki, jotka ovat syntyneet 21.03.-21.05.1993.
  • (Aloituspäivä - Henkilötunnus) < (18*365) Hakee kaikki, jotka ovat aloittaneet koulun alle 18-vuotiaina.

  Hakulauseessa siis tutkitaan, onko aloituspäivä ja syntymäajan erotus pienempi kuin 18 vuotta. Hakulauseessa oleva kertolasku on halutut vuodet * vuoden päivät. Tämä siitä syystä, että ohjelmassa ko. tietoja käsitellään päivinä.

  Hakujen yhdistäminen

  Valmiita hakuja voi yhdistää laajemmaksi hauksi. Haut yhdistetään valitsemalla ensin niistä toinen ja sitten Shift-näppäin pohjassa toinen. Haut yhdistyvät TAI-operaattorilla. Jos valmiina on haut "5. luokkalaiset" ja "6. luokkalaiset", hakee yhdistetty haku ne oppilaat, jotka ovat 5. tai 6. luokalla.

  Numero-, päivämäärä-, kellonaika- ja murtolukukentissä voi yhdistellä samaa kenttää koskevia hakuehtoja puolipisteen avulla:

  • Koulutuksen/tutkinnon päättymispvm="31.12.2016;31.12.2017;31.12.2018" hakee kaikki opiskelijat, joiden koulutuksen päättymispäivä on joko 31.12.2016, 31.12.2017 tai 31.12.2018.
  • Aloitusvuosi="2011;2015" hakee kaikki opiskelijat, jotka ovat aloittaneet opintonsa vuonna 2011 tai 2015.

  Puolipisteellä erotelluissa hakuehdoissa voi hyödyntää jälleen jokerimerkkejä.

  Haun kopiointi leikepöydälle

  Hakurivin voi kopioida ja liittää tekstinä esim. sähköpostiviestiin tai oppilaitoksen sisäisiin Primus-ohjeisiin. Avaa hakuruutu ja valitse haku joko valmiista hauista tai tee haku nyt. Kun haluttu haku on ruudulla, klikkaa sitä hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Kopioi teksti leikepöydälle. Vaihtoehto Kopioi haku leikepöydälle puolestaan kopioi haun koodin. Tämän voi liittää PrimusQuery-määrityksiin. Hakuruutuun voi myös liittää valmiita hakurivien koodeja, esim. PrimusQueryn käyttämiä hakuja.

  Haun kopioiminen PrimusQuery-siirtoon

  Haun voi kopioida leikepöydälle, jolloin se on helppo liittää esim. PrimusQuery-ohjelman siirtomäärityksiin. Kopioitu haku on Queryn ymmärtämässä muodossa, ei selkokielisenä.

  Arkistoitujen haku

  Linkkikentistä on mahdollista hakea Arkistoitu-kentän perusteella. Se tarkoittaa sitä, että kaikista sellaisista kentistä, joiden tieto tulee jostain toisesta rekisteristä, voidaan hakea onko ko. tieto arkistoitu. Esimerkiksi Opiskelijat-rekisterissä haku Ryhmä/Luokka->Arkistoitu=Kyllä tuo esiin kaikki sellaiset opiskelijat, joiden luokka on arkistoitu.

  Toinen esimerkki: Pedagogiset asiakirjat -rekisterissä haku Opiskelija->Arkistoitu=Kyllä hakee ne asiakirjat, joissa opiskelija on Opiskelijat-rekisterissä arkistoitu.

  Identtisiä kortteja

  Hakuikkunan Vakiot-otsikon alta löytyy funktio Identtisiä kortteja. Sen avulla voidaan hakea esiin kaikki sellaiset kortit, joilla jokin tieto on täysin sama. Funktio auttaa esimerkiksi hakemaan esiin kaikki sellaiset opiskelijat, joilla on sama kotipaikan lähiosoite. Korttien tulee olla aktiivisia, arkistossa olevia tietoja ei huomioida. Jos jollain kortilla on hakuehtona käytetty kenttä tyhjänä, se otetaan mukaan hakutuloksiin ellei tyhjiä tietoja rajata pois.

  Esimerkiksi samaan kotipaikan lähiosoitteeseen liittyvät kortit voidaan hakea ehdolla:

  • Identtisiä kortteja[Rivilukumäärä](Kotipaikan lähiosoite)>"0" JA Kotipaikan lähiosoite<>"".

  Jos ehdossa on Identtisiä kortteja[Rivilukumäärä](Kotipaikan lähiosoite)="1", Primus hakee esiin kaikki ne identtiset kortit, joita on kaksi kappaletta. "2" taas hakee kaikki ne identtiset kortit, joita on kolme kappaletta, ja niin edelleen. Alkuperäistä korttia ei lasketa identtiseksi, joten sen takia haussa käytetyn luvun tulee olla yhdellä pienempi kuin halutun tuloksen.

  Huom. Hakuehtona käytettävä kenttä kannattaa laittaa luettelojärjestyksen ensimmäiseksi tiedoksi. Tällöin on helpompi hahmottaa, missä kaikissa korteissa on identtiset tiedot.