Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärät, Liite 8

  Tilastointipäivän lomakkeisiin on syksyllä 2016 tullut uutena Liite 8. Siinä kerätään osaamispisteet koulutusaloittain ja tietyistä tutkinnoista/osaamisaloista. Haut tehdään Primuksen opiskelijarekisterissä ja sen jälkeen kustakin ryhmästä otetaan esimerkiksi Koosteet / Tilastointi- tai Koosteet / Arviointiyhteenveto- toiminnolla osaamispisteet kysytyltä aikaväliltä.

  Osaamispisteet kerätään tilastossa ilmoitetulta aikaväliltä. Osaamisen tunnustamisten osaamispisteitä ei lasketa mukaan.

  Hae ensin tilastoon tulevat (opetussuunnitelmaperusteiset) opiskelijat koulutusaloittain. Voit käyttää samoja hakuja kuin peruslomakkeen tietojen keruussa. Lisää haun loppuun vuorotellen eri koulutusala ja/tai tutkinto.

  Perushaku esimerkiksi: Suoritustapa=”Opetussuunnitelmaperusteinen” JA Tutkintotavoitteinen koulutus=Kyllä JA Koulutusala->Koulutusala="Tekniikan ja liikenteen*". Sen jälkeen hakuun lisätään vielä suoritettujen osaamispisteiden huomioiminen alla olevan mukaisesti.

  Suoritetut osaamispisteet (ilman osaamisen tunnustamisia) ajalta 1.1.-31.7.2017

  Suoritetut osaamispisteet (ilman osaamisen tunnustamisia) saadaan hakemalla Primuksessa ensiksi kaikki opiskelijat, joilla on suorituksia edelliseltä jaksolta. Haussa täytyy huomioida vielä eri koulutusalat, joiden mukaan tilasto kerätään. Hakufunktiona voi käyttää esim. Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli (Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen, 01.01.2017,31.7.2017) >"0", tyypiksi valitaan yksitellen käytössä olevat kurssityypit ja aikaväliksi kysytty ajanjakso.

  Hakufunktiot yhdistetään TAI-ehdoin ja koko hakufunktio laitetaan sulkeisiin. Haun loppuun lisätään JA-ehdolla koulutusala-haku, esim. JA Koulutusala->Koulutusala="tekniikan ja liikenteen".
  Haku voi olla esimerkiksi tällainen: (Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen, 01.01.2017,31.07.2017)>"0" TAI Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, Osaamispisteet, 1 mukautettu,01.01.2017,31.07.2017)>"0" TAI Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi.Aikaväli(Primus, Osaamispisteet, 2 pakollinen,01.01.2017,31.07.2017)>"0") JA Koulutusala->Koulutusala="*tekniikan ja liikenteen*".

  Haussa täytyy huomioida myös arkistoidut opiskelijakortit, joten valitse Hae myös arkistosta.


  Haun jälkeen valitaan Toiminnot / Koosteet / Tilastointi. Tilastointi-ikkunassa valitaan seuraavat kohdat:

  • Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat: Rekisteriruutuun haetut opiskelijat
  • Tilastoon tulostettavat tiedot: Suoritusten lukumäärät
  • Tilastoon tulostettavat tiedot (Laajuudet): Osaamispisteet
  • Laskennan aikarajaus: "Suorituspvm välillä" -> Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttiin tulee kysytyn aikavälin päivät.
  • Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit: valitaan kaikki käytössä olevat kurssityypit, mutta ei osaamisen tunnustamisten tai näyttöjen kurssityyppejä.
  • Laskennassa näkyy haetun koulutusalan suoritetut kurssit ja niiden osaamispisteet. Yhteensä-riviltä näkyy suoritetut osaamispisteet haetun koulutusalan osalta.

  Huomioi ylin arvioitu taso-rasti:
  Rastin käyttäminen vähentää ylemmän tason (tutkinnon osan) osaamispisteistä alemmalta tasolta kertyvät, päivämäärärajauksen ulkopuolelle jäävät osaamispisteet. Tällöin pitää olla rastittuna Huomioitaviin kurssityyppeihin myös alempien tasojen kurssityypit, jotta Primus osaa vähentää ne.