Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Opiskelijatyöpäivien laskenta

    Opiskelijatyöpäivälaskentaa käytetään ammatillisessa koulutuksessa koulutusten suunnitteluun ja toteutumisen seurantaan. Koulutuksen järjestäjien on raportoitava opiskelijatyöpäivät pidetyistä koulutuksista koulutusten rahoittajille/tilaajille sopimuksissa määritellyn aikavälin mukaisesti, esimerkiksi kuukausittain. Työpäivälaskentaa käytetään lähinnä aikuiskoulutuksessa, mutta joissain tapauksissa myös ammatillisessa peruskoulutuksessa (nuorten koulutus).

    Opiskelijatyöpäivälaskenta voidaan tehdä joko Luokat-rekisterissä koko luokan/koulutuksen osalta tai Opiskelijarekisterissä, jos opiskelijoilla ei ole samanlaiset työpäivät/-viikot. Lisäksi opiskelijatyöpäivälaskennan voi tehdä suoraan Hankintasopimukset-rekisterissä sopimuksittain. Raportteihin voi ottaa mukaan rahoitusmuodon ja lajitella työpäivälaskennan sen mukaan.