Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Luokittaiset keskiarvotilastot

  Luokittaiset keskiarvoyhteenvedot saa helposti Jakaumat-toiminnolla. Jakaumasta näkee siis, että 9A-luokan oppilaiden keskiarvojen keskiarvo oli 7,58 ja 9B-luokalla 7,17. Luettelon oppilaiden keskiarvoista tai ainekohtaisista keskiarvoista saat tulosteiden avulla.

  Ennen jakaumien ja tulosteiden ottoa Primukseen tulee määritellä, millaisia keskiarvoja halutaan ja mitkä kurssit tai aineet lasketaan mihinkin keskiarvoon mukaan.

  • Perusta Keskiarvomääritykset-rekisterissä ne keskiarvot, joita koulussa halutaan käyttää, esim. "Lukuaineet", "Kielet", "7. luokan keskiarvo" ja "8. luokan keskiarvo". Myös "Kaikki aineet" on kätevä olemassa.
  • Merkitse sitten Kurssit-rekisterissä kunkin kurssin kohdalle ne keskiarvot, joissa kyseinen kurssi huomioidaan. Esim. ENA4-kurssi huomioitaisiin lukuaineissa, kielissä, 8. luokan keskiarvossa sekä kaikkien aineiden keskiarvossa.

  Jakauma luokkien keskiarvoista

  Jakauma on nopein tapa tulostaa vertailu eri luokkien keskiarvoista. Jakaumasta näkee siis, että 9A-luokan oppilaiden keskiarvojen keskiarvo oli 7,88 ja 9B-luokalla 8,01. Jakaumasta ei käy ilmi yksittäisten oppilaiden keskiarvot tai yksittäisten aineiden keskiarvot. Luettelon oppilaiden keskiarvoista saat tulosteiden avulla.

  • Avaa Opiskelijarekisteri ja hae ne opiskelijat, jotka haluat mukaan vertailuun, esim. 9. luokat.
  • Valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat.
  • Jakauman otsikoksi annetaan esim. Keskiarvot 9. lk.
  • Valitse Rekisteriruutuun haetut kortit
  • Valitse Keskiarvot ja A..Ö
  • Tilastoitava kenttä on Määriteltävät keskiarvot(lukuaineet)
  • Ryhmiteltävät kentät -kohtaan valitaan Ryhmä/Luokka -> Nimi, sitten klikataan Lisää-painiketta, ja sen jälkeen lisätään toiseksi ryhmitteleväksi tiedoksi Sukupuoli.
  • Rasti vielä Poista nollarivit.
  • Älä rasti Tulosta rivinumerot -kohtaa.


  Keskiarvotyypin valitseminen

  • Klikkaa Tilastoitava kenttä -kohtaa.
  • Valitse hakuruudun Suoritustiedot-haarasta Määriteltävät keskiarvot.
  • Valitse vielä, mistä keskiarvosta olet kiinnostunut, esim. "Lukuaineet".
  • Klikkaa sitten Laske-painiketta, sitten Esikatselua.


  Taulukon oikeanpuoleisessa alakulmassa on kaikkien luokkien keskiarvojen keskiarvo 7,55. Voit tulostaa jakauman joko paperille, pdf-tiedostoksi tai html-tiedostoksi.