Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Oppisopimuskoulutus

  Koulutuskalenteriin voidaan tehdä ilmoittautumislomake, jolla oppisopimuksesta kiinnostunut henkilö ilmoittaa perustietonsa oppilaitokseen.

  Luokat-rekisteriin tehdään oppisopimuskoulutukselle oma ryhmä/luokka, johon kaikki ilmoittautumiset ohjataan.

  Ilmoittautuminen

  1. Jompikumpi taho ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon täyttämällä

  Wilman koulutuskalenterin kautta.

  2. Oppisopimuskoulutuksesta vastaava tarkastaa löytyykö yrityksen tiedot jo rekisteristä. Jos ei löydy, lisätään se Työpaikat ja näyttöympäristöt-rekisteriin Wilmassa. Linkki lomakkeelle yrityksen tietojen lisäämiseksi

  3. Hakija/Ilmoittautuja siirretään Hakijat-rekisteristä Opiskelijat-rekisteriin ja hänelle lisätään ainakin tutkinto ja opetussuunnitelma alkukartoituksen tekoa varten.

  • Oppisopimustietojen täydentäminen
  lomakkeella voidaan myöhemmin täyttää oppisopimukseen liittyvät tiedot.

  4. Koulutustarkastajan tunnuksilla tehdään

  • Alku-ja työtehtäväkartoitukset,
  joiden pohjalta tehdään päätös oppisopimuskoulutuksen aloittamisesta.

  Jos työnantaja ja hakija tekevät alku-ja työtehtäväkartoituksen yhdessä jo ennen koulutustarkastajan tapaamista, pitää jommalle kummalle tai molemmille luoda Wilma-tunnukset kartoituksen täyttämistä varten.

  5. Koulutustarkastaja lisää

  Työpaikkaohjaajat ja -arvioijat -rekisteriin.

  Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS)

  6.Opiskelijan osaaminen käydään läpi tutkinnon osittain ja mietitään millä tavalla tarvittava ammattitaito hankitaan. Näihin voidaan käyttää henkilökohtaistamiseen liittyviä lomakkeita

  • Osaamisen tunnistaminen
  • Tarvittavan ammattitaidon hankkiminen

  Samalla opiskelijalle muodostuu Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS joka tulostetaan

  - Henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma, HOKS -tuloste

  Oppisopimus

  7. Koulutustarkastaja täydentää oppisopimukseen liittyvät tiedot ja laatii oppisopimuksen. Tiedot täydennetään Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisterissä.

  - Oppisopimuslomake

  Oppisopimuskoulutus

  8. Hankintasopimukset -rekisteriä voidaan hyödyntää koulutusta ja näyttöjä ostettaessa. Rekisteristä voidaan tarvittaessa tulostaa

  • Hankintasopimus.

  9. Oppisopimuskoulutuksen alussa luodaan työpaikkakouluttajalle ja tarvittaessa työnantajalle Wilma-tunnukset ja toimittaa ne asianosaisille.

  10. Koulutuksen järjestäjä seuraa opintojen edistymistä sekä huolehtii maksuista opiskelijalle ja työnantajalle. Opiskelijalle maksettavien

  Opintojen päättyminen

  11. Opiskelijan valmistuessa tai opintojen päättyessä opiskelijan tiedot täydennetään ajan tasalle, kortti arkistoidaan ja Wilma-tunnukset passivoidaan.