Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikeskustelu

  Wilman versiosta 2.22 lähtien arviointikeskustelut ja niitä varten koottava tieto saadaan hoidettua Wilmassa. Arviointikeskustelun tavoitteena on antaa tietoa oppilaalle ja huoltajille siitä missä mennään koulunkäynnin osalta. Monessa kunnassa arviointikeskustelu on siirtynyt korvaamaan välitodistukset.

  Voit tutustua toimintoon Wilman demossa sekä oppilaan että opettajan näkökulmasta. Tunnukset löydät demon etusivulla näkyvästä linkistä.

  Toiminnon käyttöönotto

  Arviointikeskusteluita varten opettaja ja oppilas/huoltaja täyttävät Wilmassa lomakkeen, jonka pohjalta keskustelu käydään. Lomake ja keskustelussa sinne kirjatut asiat jäävät näkyviin Wilmaan ja tiedot tallentuvat Primuksen Arviointikeskustelut-rekisteriin. Toiminnon käyttöönottoa varten tee seuraavat valmistelut:

  • Ota Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Kenttäeditorista esiin kenttä Arviointikeskustelu käytössä ja rasti se niille kouluille, jossa toiminto otetaan käyttöön.
  • Ota esiin myös kenttä Arviointikeskustelut näkyvät tulevalla koululla. Rasti kenttä, jos arviointikeskustelut halutaan näyttää myös oppilaiden tulevilla kouluilla (saman multiPrimuksen sisällä).
  • Lataa (tämän ohjeen yhteydestä) lomakkeet arviointikeskustelua varten.
  • Anna opettajille, oppilaille ja huoltajille oikeudet arviointikeskusteluun. (Katso tarkemmin kohdasta Käyttäjäoikeudet.)

  Arvointikeskustelulomakkeet

  Toimintoon kuuluvat lomakkeet löydät lomakepankistamme. Linkit lomakkeisiin ja tulosteeseen ovat tämän ohjeen lopussa.

  Lomakkeet ovat malleja, joita voi vapaasti muokata. Kenttien ohjetekstejä voi muokata, poistaa, tai tehdä itse lisää. Primuksen Arviointikeskustelut-rekisterissä on lomakkeella olevien kenttien lisäksi myös muita ns. Omia kenttiä, joita voi tarpeen mukaan ottaa käyttöön lomakkeelle ja nimetä haluamallaan tavalla.

  Lomakkeista voi tarvittaessa tehdä erilliset versiot eri luokka-asteille/vuositasoille. Tätä varten Arviointikeskustelut-rekisterissä pitää ottaa esille kenttä Luokka-aste/Vuositaso. Kun opettaja luo Wilmassa uuden arviointikeskustelun, tallentuu lomakkeelle oppilaan luokka-aste/vuositaso. Kun oppilas myöhemmin siirtyy seuravalle luokka-asteelle/vuositasolle, näytetään Wilmassa käydyn arviointikeskustelun profiililomake sen luokka-asteen/vuositason mukaan, jolla opiskelija oli silloin, kun arviointikeskustelu käytiin. Tämä edellyttää tiettyjä kenttäasetuksia ja näkymisehtoja lomakkeilta, ja ne on ohjeistettu tarkemmin arviointikeskustelulomakkeiden ohjeissa.

  Käyttäjäoikeudet

  Arviointikeskustelut ovat käytössä niille opettajille, jotka on merkitty luokanvalvojiksi Primuksen Luokat-rekisterissä Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kenttään. Tämän lisäksi opettajan ja oppilaan/huoltajan käyttäjäryhmillä pitää olla oikeus arviointikeskusteluihin.

  • Rasti Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä opettajien tai luokanvalvojien käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdeltä Arviointikeskustelut. Rasti sen lisäksi rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen. Jos luokanvalvojalle halutaan antaa mahdollisuus tulostaa arviointikeskustelut paperille allekirjoittamista varten, rasti myös Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus. Arviointikeskusteluiden tulostemalli löytyy sivun alaosan linkistä.
  • Tarkista, että opettajilla on Opettajat-rekisterissä valittu kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeuden arviointikeskusteluihin.
  • Rasti samalla tavalla myös oppilaiden ja/tai huoltajien käyttäjäryhmälle Käyttäjäryhmät-rekisterissä Wilman oikeudet -välilehdeltä Arviointikeskustelut. Rekisterin toiminnoista ei tarvitse rastia mitään. Ellei oppilaille tai huoltajille ole ennestään ollut käyttäjäryhmää, luo rekisterissä uusi käyttäjäryhmä tätä varten.
  • Tarkista, että Koulun tiedot -rekisterissä on oppilaille ja huoltajille valittu se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeudet arviointikeskusteluun. Kentät, johon käyttäjäryhmät valitaan, ovat Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa ja Huoltajan käyttäjäryhmä Wilmassa. Käyttäjäryhmät voi määritellä myös Luokat-rekisterissä, jos halutaan esimerkiksi ylemmille luokille antaa oppilaille itselleen oikeus lomakkeelle (oppilailla tunnukset Wilmaan) ja alempien luokkien osalta huoltajille.
  • Valitse opettajan ja oppilaan/huoltajan lomakkeille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeuden arviointikeskusteluihin.

  Oikeus nähdä kaikki arviointikeskustelut

  Jos esimerkiksi koulun rehtorille halutaan antaa oikeus nähdä kaikki tehdyt arviointikeskustelut, tee seuraavasti:

  • Mene Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin ja rehtorin käyttäjäryhmään. Valitse Wilman oikeudet -välilehti -> Wilman moduulit -> Arviointi -> ja Formatiivisen arvioinnin alta Oikeus nähdä kaikki arviointikeskustelut.
  • Tämän lisäksi rehtori tarvitsee oikeuden myös Arviointikeskustelut-rekisteriin, mutta itse rekisterin toiminnoista ei tarvitse rastia mitään.

  Jos käyttäjälle halutaan antaa oikeus näkemisen lisäksi lisätä uusia tai muokata kaikkien opiskelijoiden arviointikeskusteluita, tarvitaan seuraavat oikeudet:

  • Yllä mainittu Oikeus nähdä kaikki arviointikeskustelut
  • Käyttäjälle sama käyttäjäryhmä kuin arviointikeskustelun muokkauslomakkeella (opettajan lomake).
  • Käyttäjäryhmälle rastittu Wilman oikeudet / Arviointikeskustelut ja lisäksi rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen.

  Arviointikeskustelupohjat Wilmassa

  Uusi arviointikeskustelupohja aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Kun lomakepohja on luotu, oppilas joko itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa täyttää lomakkeelle oman osuutensa, ja opettaja omansa. Varsinaisessa arviointikeskustelussa asiat käydään yhdessä keskustellen läpi.

  Opettajan näkymä

  Arviointikeskustelut löytyvät Wilmassa opettajan oman luokan sivulla, Arviointikeskustelut-välilehdellä. Opettaja pääsee avaamaan uuden arviointikeskustelulomakkeen valitsemalla Luo uusi.

  Lomakkeelle tulee automaattisesti opiskelija, asiakirjan laatimispäivä (kuluva päivä) sekä luokanvalvojan nimi. Luokanvalvoja antaa lisäksi päivämäärät, jolloin lomake on aktiivisena sekä aikavälin, milloin oppilas/huoltaja saa muokata lomaketta.

  • Alkamispäivä: Arvioitavan ajanjakson alkamisajankohta. Anna päivämääräksi nykyinen päivämäärä, tai esim. syyslukukauden alkamispäivä.
  • Päättymispäivä: Päivämäärä, josta lähtien lomake ei enää näy aktiivisena. Päättymispäivän jälkeen lomake näkyy Käydyt arviointikeskustelut -sarakkeessa, ja luokanvalvoja näkee lomakkeen, mutta ei voi enää muokata sitä.
  • Opiskelijan muokkausoikeus alkaa: Päivämäärä, josta alkaen opiskelija saa muokata lomaketta.
  • Opiskelijan muokkausoikeus päättyy : Päivämäärä, jonka jälkeen oppilas ei pääse enää muokkaamaan lomaketta.

  Ellei oppilailla ole omia tunnuksia Wilmaan (esim. alakoululaiset), täyttävät he lomakkeen huoltajan kanssa yhdessä huoltajan Wilmassa. Sitä varten on omat kentät huoltajan muokkausoikeutta varten:

  • Huoltajan muokkausoikeus alkaa: Päivämäärä, josta lähtien huoltaja saa muokata lomaketta.
  • Huoltajan muokkausoikeus päättyy: Päivämäärä, jonka jälkeen huoltaja ei pääse enää muokkaamaan lomaketta.

  Opettajalle on lomakkeella omat kohtansa täytettäväksi. Avointen kysymysten lisäksi käytössä ovat liukukytkimet, joiden avulla opettaja arvioi oppilaan suoritumista eri osa-alueissa. Opettajalla on lukuoikeus oppilaan täyttämiin kenttiin, mutta muutoksia hän ei pääse niihin tekemään.


  Oppilaan ja huoltajan näkymä

  Oppilas/huoltaja näkee Wilman etusivulla avoimena olevan arviointikeskustelulomakkeen, ja pääsee sitä kautta kirjaamaan omat kommenttinsa lomakkeelle. Opettajan kirjaamat tiedot näkyvät oppilaan/huoltajan lomakkeella lukutilassa. Jos opettajan kenttiä ei haluta näyttää oppilaalle tai huoltajalle ennen arviointikeskustelua, voi opettajan kentät poistaa oppilaan/huoltajan lomakkeelta.

  Oppilas täyttää oman arviointinsa Wilmassa. Avointen kysymysten lisäksi käytössä ovat liukukytkimet, joiden avulla oppilas voi arvioida suoriutumistaan eri osa-alueissa. Kun oppilas on täyttänyt itsearvioinnin, hän tallentaa lomakkeen.

  Arviointikeskustelu: opettaja, oppilas ja huoltaja(t)

  Yhteisessä arviointikeskustelussa kirjatut asiat käydään läpi keskustellen ja lopuksi täytetään lomakkeen lopussa oleva tavoitteita koskeva kenttä. Tiedot tallennetaan ja ne voidaan tulostaa erillisellä tulosteella allekirjoitettavaksi. Linkin tulostemalliin löydät tämän ohjeen lopusta.

  Formatiivinen arviointi tukena

  Lomakkeen lopussa on tarkasteltavissa formatiivisen arvioinnin edistymiskaaviot tukena arviointikeskustelulle. Kenttiin Formatiivinen arviointi alkaen ja Formatiivinen arviointi päättyen annetaan se aikaväli, jolta edistymiskaavioita halutaan katsoa. Sen jälkeen alapuolella näytetään annetulta aikaväliltä löytyvä formatiivinen arviointi.

  Formatiivisen arvioinnin edistymiskaaviot näytetään arviointikeskustelulomakkeen lopussa siinä tapauksessa, jos formatiivista arviointia on tehty. Jos formatiivista arvointia on tehty, mutta edistymiskaavioita ei haluta näyttää arviointikeskustelulomakkeella, voi ne rajata pois antamalla formatiivisen arvioinnin alkamis- ja päättymiskenttiin sellaiset päivämäärät, joiden välillä ei arviointia ole annettu.

  Edistymiskaavioita voi tarkastella arviointikohteittain (esim. tavaroista huolehtiminen eri oppiaineiden osalta) ja oppiaineittain. Sen lisäksi nähtävissä ovat myös edistymiskaaviot niistä monialaisista oppimiskokonaisuuksista, joissa oppilas on ollut mukana arviointikeskustelua koskevalla ajalla (esim. syyslukukaudella).


  Jos formatiivisen arvioinnin yhteydessä opiskelija ja/tai opettaja ovat antaneet myös tekstiarviointia arviointikohteen lisätietokenttään, näkyy edistymiskaavion alla Lisätiedot-painike, jonka kautta pääsee näkemään sekä opettajan että oppilaan kommentit koottuna. Mikäli arviointikohteita ei ole arvioitu vaan on täytetty pelkästään lisätietokenttää, kommentit näkyvät suoraan lomakkeella eikä Lisätiedot-painiketta näytetä.

  Lukitseminen muutoksilta

  Kun arviointikeskustelu on käyty, opettaja rastii kentän Arviointikeskustelu valmis - lukitaan muutoksilta (Primuksen kenttä Muuttaminen estetty), joka lukitsee lomakkeen muutoksilta.

  Käydyt arviointikeskustelut tallentuvat Primuksen Arviointikeskustelut-rekisteriin ja ovat näkyvissä myös Wilmassa opettajalla luokan sivulla sarakkeessa Käydyt arviointikeskustelut ja oppilaalla/huoltajalla omalla Arviointikeskustelut-sivulla.

  Arviointikeskustelut ja koulusiirrot

  Oppilaille tehdyt arviointikeskustelut näkyvät Wilmassa myös heidän tulevilla kouluillaan, jos oppilaat on siirretty Primuksen Koulusiirrot-toiminnolla (vaihtamalla rekisterikortin omistajaa tai kopioimalla toiseen kouluun) ja Koulun tiedot -rekisterissä on rastittu kenttä Arviointikeskustelut näkyvät tulevalla koululla sille koululle, jossa arviointikeskustelu on luotu. Jos oppilaalle luodaan kokonaan uusi rekisterikortti Primukseen, eivät aikaisemmat arviointikeskustelut näy.

  Arviointikeskustelut sekä edellisten että nykyisen koulun osalta näkyvät samalla Arviointikeskustelut-sivulla Wilmassa.

  Arviointikeskustelutietojen hakeminen Primuksessa


  Opiskelijat-rekisteriin voi lisätä infokentän, jossa näytetään opiskelijan arviointikeskustelut Arviointikeskustelut.Aikaväli-funktion avulla. Funktio toimii vain niillä käyttäjillä, joilla on oikeus Arviointikeskustelut-rekisteriin tai täydet oikeudet koko Primukseen.

  • Avaa Opiskelijat-rekisterissä kenttäeditori.
  • Avaa Infokentät-välilehti ja klikkaa Uusi info -painiketta.
  • Laita infokentän määritykseksi esim. Arviointikeskustelut.Aikaväli(01.08.2016,31.05.2017)->Päättymispäivä. Tällä määrityksellä infokenttään rajataan lukuvuoden 2016-2017 arviointikeskustelut ja tietona näkyy päättymispäivä. Voit valita määritykseen muitakin kenttiä, joiden sisältö näytetään infossa.
  • Anna infokentän nimeksi esim. "Arviointikeskustelut" ja rasti Rivitä moniriviset kentät.
  • Huom. Arviointikeskustelut.Aikaväli-funktio katsoo, osuuko arviointikeskustelun päättymispäivä annettuun aikaväliin. Jos vain alkamispäivä osuu annettuun aikaväliin, arviointikeskustelu ei näy infokentässä.

  Samalla funktiolla voi hakea opiskelijarekisterin hakuruudun kautta opiskelijat, joilla on tietyltä aikaväliltä arviointikeskusteluja. Muodosta hauksi esimerkiksi Arviointikeskustelut.Aikaväli(01.08.2016,31.05.2017)->Opiskelija->Sukunimi<>"", jolloin Primus hakee esiin opiskelijat, joilla on arviointikeskusteluja lukuvuodelta 2016-2017.

  Funktion avulla saadaan myös esimerkiksi lukuvuositodistuksen lisätietoihin milloin arviointikeskustelu on oppilaan kanssa käyty. Tee solulle tietosisältö, johon on määritelty esimerkiksi seuraava tieto:
  "Arviointikeskustelu pidetty"&Arviointikeskustelut.Aikaväli(10.08.2016,02.06.2017)->Päättymispäivä