Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskirjoitusten ilmoittautumistietojen kirjaaminen opiskelijoille

  Ylioppilastutkinnon seurantaan liittyvät kentät löytyvät opiskelijarekisteristä omalta välilehdeltään. Primuksesta löytyy myös valmiita tulostepohjia kirjoituksiin ilmoittautuneista ja istumajärjestyksistä. Tiedoista voidaan muodostaa siirtotiedosto YTL:ään ja laskut.

  Opiskelijarekisterissä on yo-seurannan taulukko, johon täytetään ne kokeet, joihin opiskelija osallistuu sekä kokeista saadut arvosanat.

  Ennen koekertaa täytetään

  Huom. Kevään 2018 kirjoituskerrasta alkaen Kokelaslaji-kenttää ei tarvitse enää täyttää.

  • Jos kokelas aloittaa tutkinnon suorittamisen alusta merkitään rasti kentään Uusii tutkinnon, jolloin ytl:n lomakkeen "Uusii tutkinnon" -sarakkeeseen tulostuu kirjain "X".
  • Kokelasnumero merkitään jokaiselle joko käsin tai annetaan Primuksen muodostaa opiskelijoille juokseva, kirjoituskertakohtainen numerointi (opiskelijan jokaisessa kirjoitettavassa aineessa sama numero). Automaattinen numerointi korvaa käsin annetut numerot. Huom. Kevään 2018 kirjoituskerrasta lähtien kokelasnumerot merkitään ilman etunollia: 1, 2, 3 jne. (ei 001, 002, 003 jne.)
  • Yo-aine valitaan Ylioppilastutkinnon aineet -rekisteristä. Rekisteri sisältää kaikki yo-kirjoituksissa kirjoitettavat oppiaineet oppimäärineen. (Pelkät oppiaineet ilman oppimäärätietoa löytyvät rekisteristä Ylioppilaskirjoitusten oppiaineet. Tämän rekisterin sisältöä käytetään Kurssit-rekisterin YTL:n oppiaine -kentässä.)
  • Pakollinen/Ylimääräinen -kohtaan valitaan, suorittaako kokelas kokeen pakollisena vai ylimääräisenä. Ohjelma ei tutki, onko valinta mahdollinen, esim. 2 pakollista reaalikoetta. Näiden tarkistaminen jää kokelaan/koulun vastuulle. Yo-taulukon riveillä on sininen taustaväri, jos koe on pakollinen, ja vihreä taustaväri, jos koe on ylimääräinen.
  • Suoritusaika tarkoittaa kalenterivuotta ja koekertaa, esim. 2009 syksy. Suoritusaika merkitään täsmälleen samassa kirjoitusasussa, kuin Koulun tiedot -rekisterin kentässä Yo-kirjoitusten suoritusaika. Tiedonsiirtoon tulevat mukaan vain ne opiskelijat, joilla jonkin kokeen suoritusaika on sama kuin Koulun tiedot -rekisterissä. Aseta opiskelijarekisterin Suoritusaika-kentän oletusarvoksi "Koulun tiedot->Yo-kirjoitusten suoritusaika".
  • Jos kokelas tarvitsee erityisjärjestelyitä, haetaan niitä etukäteen Ylioppilastutkintolautakunnalta. Tieto järjestelyistä kirjataan kenttään Erityisjärjestelyt yo-kokeissa. Kentän vaihtoehdot tulevat rekisteristä Erityiset opiskelujärjestelyt/olosuhteet/materiaalit. Järjestelyille ei ole vakiintuneita koodeja tai selitteitä, joten ne voi nimetä lukion haluamalla tavalla.
  • Yo-tutkintotyyppi-kenttään on valittava vaihtoehto "Yo-tutkinto", "Korottaja" tai "Erillinen koe". Oppilaan ilmoittautumista ei tallenneta, jos kenttä on täyttämättä. "Yo-tutkinto" valitaan, jos kokelas suorittaa ylioppilastutkintoa (vastaa vanhoja kokelaslajeja 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08 ja 10). "Korottaja" valitaan, jos kokelas korottaa tai täydentää aiemmin valmiiksi saatua ylioppilastutkintoa (vastaa vanhoja kokelaslajeja 05, 06, 07 ja 08). "Erillinen koe" valitaan, jos kokelas ei suorita tutkintoa (vastaa vanhoja kokelaslajeja 05, 08 ja 09). Huom. Tämän kentän voi ottaa esille ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen lomakkeelle opiskelijan täytettäväksi, mutta koulun on tarkistettava Primuksesta tiedon oikeellisuus.
  • Yo-koulutustyyppi-kentän täyttäminen on pakollista vain, jos Yo-tutkintotyyppi-kenttään on valittu "Yo-tutkinto". Yo-koulutustyyppi voi olla "Ammatillinen", "Lukio", "Lukio ja ammatillinen" tai "Tuntematon". Huom. Tämän kentän voi ottaa esille ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautumisen lomakkeelle opiskelijan täytettäväksi, mutta koulun on tarkistettava Primuksesta tiedon oikeellisuus.
  • YTL tilapäinen henkilötunnus -kenttään täytyy täyttää YTL:ltä aiemmin saatu tilapäinen henkilötunnus, jos kokelaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta ja hän on jo osallistunut johonkin ylioppilaskokeeseen. Jos hetu ei ole tiedossa, voi sitä kysyä YTL:ltä.

  Kun kaikki tarvittavat tiedot on täytetty, voit tehdä tiedonsiirron YTL:aan. Sekä syksyn tiedonsiirto että kevään tiedonsiirrot tehdään samalla toiminnolla, Tiedonsiirrot / Ylioppilastutkinto / Ilmoittautumistiedot YTL:lle. Primus ilmoittaa mahdollisista puutteista ilmoittautumistiedoissa.

  Kokeen jälkeen täytetään kentät:

  • Opettajan arviointi: Opettajan antama kokeen pisteytys, valmistava arviointi, esim. "5+6+4+5+6+6 = 32" tai "essee 87, referaatti 25". Kenttään voi täyttää numeroita ja tekstiä.

  Tulokset sähköisenä

  YTL lähettää tulokset lukiolle xml-tiedostona, joka luetaan Primukseen. Tiedosto tuo Primukseen uutena tietona seuraavat:

  • Arvosana: L, E, M... valitaan Ylioppilastutkinnon arvosanat -rekisteristä.
  • Pistemäärä-sarake täyttyy tallennuksen yhteydessä automaattisesti. Sitä ei siis tarvitse täyttää käsin. Pistemäärä = 7, 6, 5... arvosanasta johdettu pistemäärä, puoltoäänet.
  • Koepisteet: YTL:n pisteet

  Summakentät

  • Pistemäärä yhteensä -kentän tieto päivittyy automaattisesti.
  • Yo-todistuksen pistemäärä -kenttä täytetään käsin kun tiedetään, mitä kokeita tutkintotodistukseen tulee mukaan.

  Tulosteet

  Opiskelijarekisterin tulostuseditorista löytyy valmiita luetteloita ilmoittautumistietojen tulostukseen. Tiedot voi tulostaa joko opiskelijoittain tai tietylle joukolle. Tulosteista löytyy myös tilasto eri aineisiin ilmoittautuneista sekä istumajärjestys. Nämä tulosteet tulee muokata ehtojen osalta oppilaitoksen tarpeita vastaaviksi: esim. istumajärjestykseen määritellään, montako pulpettiriviä ja -jonoa salissa tulee olemaan.

  Eri aineiden istumajärjestystulosteet muokataan ja tallennetaan omalla nimellään. Muokkaa tulostepohjan ehdot vastaamaan oikeaa ainetta ja kirjoitusajankohtaa. Katso tarkemmat muokkausohjeet tulostepankista ko. tulosteen kohdalta.

  Jos Primuksesta ei löydy tarvitsemaasi tulostetta, tarkista löytyykö sellainen Tulostepankista kohdasta Lukiot - Yo-kirjoitusten tulosteet.

  Laskutus

  Kirjoituksiin ilmoittautuneille voidaan muodostaa laskut Opiskelijarekisterissä Laskutus / Ylioppilastutkinnon laskut -toiminnolla. Laskut siirtyvät Laskutus -rekisteriin, jossa ne voidaan tulostaa.

  Avainsanat:Ylioppilaskirjoitukset, pakollinen, ylimääräinen, kokelasnumero, yo-seuranta

  Päivitetty 07.11.2017