Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - kaikille yhteiset kentät

  Mikä on KOSKI?

  KOSKI on lyhenne sanoista "Kansallisten opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu". KOSKI kerää kootusti opintosuoritukset ja opiskeluoikeudet yhteen palveluun. Tiedot kerätään suoraan koulutuksen järjestäjiltä heidän opiskelijahallinnon järjestelmistään rajapintojen kautta.

  Lisätietoja Opetushallituksen KOSKI-sivuilta.

  KOSKI-tiedonsiirron testaus

  KOSKI-siirtoja voi oppilaitoksissa testata tammikuusta 2017 lähtien. Varmista tietohallinnostanne/IT-tuestanne, että Primus-palvelimeltanne on TCP-portti 443 auki osoitteeseen extra.koski.opintopolku.fi. Testaukseen tarvitset vähintään Primuksen version 4.52.5, mutta huomioi, että korjauksia tulee pitkin vuotta. Päivitä aina uusin ohjelmaversio, jotta uusimmat Koski-muutokset ovat käytössäsi. Opetushallitus on ohjeistanut, että tammikuusta lähtien tuotannon betatestauksen voivat aloittaa ammatilliset oppilaitokset ja lukiot. Maaliskuusta 2017 alkaen peruskoulut saavat aloittaa testauksen. Lisätietoja testauksesta.

  Testausvaiheessa KOSKI-tiedonsiirrot tapahtuvat manuaalisesti. Vuoden 2018 aikana toteutamme tuen automaattiselle tiedonsiirrolle KOSKEN tuotantoon. Tällöin opiskelijan tiedot lähetetään KOSKEEN lähes reaaliaikaisesti heti muutosten jälkeen. KOSKEN tuotantoon voi kuitenkin siirtää jo manuaalisesti opiskelijoiden tietoja helmikuusta 2018 lähtien, automaattinen siirto tulee myöhemmin.

  Testauksen jälkeen

  Tiedonkeruu toteutetaan mahdollisimman pitkälle automatisoituna, kun kaikki on valmista. Tiedot tallennetaan Primukseen ja ne siirtyvät KOSKEEN ennalta määrätyn ajastuksen puitteissa esim. kerran tunnissa. Mitään tiedonsiirtoa ei siis tarvitse erikseen tehdä. Tietojen pitää olla ehdottomasti oikein ja ajantasalla Primuksessa, jotta KOSKEEN siirtyy oikeellista tietoa opiskelijoista.

  KOSKESSA tietoja voivat tarkastella monet eri viranomaistahot sekä opiskelija itse. Tarkoituksena on, että KOSKI on ainoa paikka, johon tiedot siirretään ja sieltä tiedot saa jaettua monelle eri taholle. Enää ei siis tarvitse tehdä useita eri tilastoja tai tiedonsiirtoja eri viranomaisille, vaan tiedot siirtyvät automaattisesti, kun ne on oikein täytetty opiskelijahallintojärjestelmään.

  KOSKEN vaatimat kentät

  Alla luettelo Primuksen täytettävistä kentistä. Tässä ohjeessa on vain yleistiedot, jotka kaikki täyttävät. Lisäksi kouluastekohtaisesti täytettävät tiedot löytyvät omista ohjeistaan (linkit alla). Huomioi, että kenttälistat ovat alustavat ja niitä päivitetään pitkin vuotta.

  Pyydä Koski-palvelusta oppilaitoksenne tunniste Opintopolkuun eli Oid:t ja Koski-rajapinnan tunnus ja salasana ennen testauksen aloittamista. Jos teet koulukohtaisesti siirtoja, niin rajapinnan tunniste ja salasanat ovat samat joka koululle. Näillä otetaan yhteys Kosken rajapintaan. Jos puolestaan olet kirjautunut pääkäyttäjänä (kouluttomana), tiedot haetaan ykköskortilta. Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun (oid) on joka koululle omansa eli täytä kaikkien multiPrimuksen koulujen kortille omat tunnisteet. Tiedonsiirtoa tehdessä koulu-tieto katsotaan opiskelijoiden Koulu-kentän kautta.

  Ensimmäisessä sarakkeessa on Primuksen kenttä, toisessa rekisteri, josta tieto haetaan. Kolmannessa sarakkeessa on mahdolliset huomiot. Kentän pakollisuus tai vaihtoehtoisuus on mainittu viimeisessä sarakkeessa. Jos ei ole mitään merkintää, kentän täyttäminen on vapaaehtoista.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Oppijanumero 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen henkilötunnuksen kanssa
  HenkilötunnusOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  EtunimetOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  Kutsumanimi 2)OpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  SukunimiOpiskelijatTäytetään, jos ei ole oppijanumeroa
  KouluOpiskelijatPakollinen muuten, paitsi Primuksen yksittäislisenssillä
  OpiskelijalajiOpiskelijatOpiskelijalla tulee olla opiskelijalaji joka Opiskelijalajit-rekisterissä Huomioidaan Koski-siirrossa
  Opetuskieli->Koodi 3)Kurssit/Opiskelijat/Koulun tiedotPakollinen
  Oppilaitoksen tunniste OpintopolkuunKoulun tiedotPyydä Koski-palvelusta. Täytä joko tämä tai "Toimipisteen tunniste Opintopolkuun" (vaihtoehtoinen).
  Toimipisteen tunniste OpintopolkuunKoulun tiedotVaihtoehtoinen
  Yksikkö->Toimipisteen tunniste OpintopolkuunOpiskelijat/YksikötJos ei ole täytetty, niin haetaan koululta
  Koski-rajapinnan tunnus 4)Koulun tiedotPakollinen tiedonsiirtoa tehdessä. Näillä otetaan yhteys Kosken rajapintaan. Tehdään Koski-palvelussa
  Koski-rajapinnan salasana 4)Koulun tiedotPakollinen tiedonsiirtoa tehdessä. Näillä otetaan yhteys Kosken rajapintaan. Tehdään Koski-palvelussa
  Koski-rajapinnan testiympäristön tunnus 4)Koulun tiedotKäytetään testiympäristöön siirrossa
  Koski-rajapinnan testiympäristön salasana 4)Koulun tiedotKäytetään testiympäristöön siirrossa
  Opetuspaikkakunta->KuntakoodiKoulun tiedot
   
  KOSKI-arvosanaArvosanamäärityksetPakollinen. Katsotaan kaikki arvosanat tästä kentästä, koska Arvosana-kentässä voi olla jotain, mitä ei KOSKEEN sallita. Arvosana-koodistot löytyvät kouluastekohtaisista ohjeista.
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) 5)Opiskelijat / Luokat / Koulun tiedotPakollinen
  Diaarinumero 6)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedot/TutkinnotPakollinen

  1) Jos opiskelijalla ei ole suomalaista henkilötunnusta eikä oppijanumeroa, oppijanumeron voi muodostaa Opintopolussa, virkailijan tunnuksilla. Siihen saatte neuvoja Opintopolun tukipalvelusta.

  2) Kutsumanimeksi siirtyy Etunimet-kentän ensimmäinen nimi, jos Kutsumanimi-kenttä on tyhjä tai siinä on joku muu nimi kuin yksi virallisista etunimistä. (Kutsumanimi on Koskessa oltava yksi virallisista etunimistä, kun opiskelija siirretään ensimmäistä kertaa tuotanto-Koskeen.) Sen jälkeen tuotanto-Koski palauttaa Primukseen oppijanumeron, jota käytetään jatkossa tunnisteena. Eli tuon jälkeen kutsumanimi voi olla joku muu kuin virallinen etunimi. Jos oppijanumerot on jo käytössä Primuksessa, kutsumanimeä ei käytetä Koski-siirrossa lainkaan.

  3) Suorituskieli on pakollinen tieto kaikille ja sitä haetaan joko Opiskelijat-rekisterin tai Koulun tiedot -rekisterin Opetuskieli-kentästä. Osasuorituksissa ensisijaisena on Kurssit-rekisterin Opetuskieli-kenttä.

  4) Lisätty vanhojen kenttien nimeen "testiympäristön", joilla Primus ottaa yhteyttä Kosken testiympäristöön. Ota esille myös uudet kentät, joilla Primus ottaa yhteyttä Kosken tuotantoympäristöön. Tätä varten tulee tehdä Koski-palvelussa uudet tunnukset (Koski-pääkäyttäjä).

  5) Jos tyyppi on sama koko luokalle, sen voi täyttää Luokat-rekisteriin. Jos tyyppi on sama kaikille, sen voi täyttää Koulun tiedot -rekisteriin.

  6) Diaarinumerot löytyvät kunkin opetussuunnitelman perusteiden etusivulta sekä ePerusteista. Diaarinumero on muotoa 104/011/2014 (esimerkkinä perusopetus). Jos opetussuunnitelma on kaikille sama, kirjataan diaarinumero koulun tietoihin. Jos vain tietyllä luokalla/ryhmällä sama, kirjataan Luokat-rekisteriin. Jos eri opiskelijoilla on eri, kirjataan opiskelijakohtaisesti Opiskelijat-rekisteriin. Ammatillisessa koulutuksessa diaarinumerot kirjataan Tutkinnot-rekisteriin; katsotaan opiskelijan Tutkinto->OPH:n määräys/Dnro -kentästä.
  Ammatillisessa koulutuksessa diaarinumerot kirjataan Tutkinnot-rekisteriin ja siirretään tutkinnon OPH:n määräys/Dnro -kentästä. Ei huomioida enää numeroituja vastaavia kenttiä (PW 4.55.8 lähtien.)

  Päivitetty: 13.3.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI