Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - ammatilliset oppilaitokset

  Ammatillisten oppilaitosten kentät

  Ammatilliset oppilaitokset täyttävät allaolevan taulukon mukaiset kentät KOSKI-siirtoja varten. Lisäksi kaikki oppilaitokset täyttävät yhteiset kentät, jotka on listattu KOSKI - kaikille yhteiset kentät -ohjeessa. Kenttälistaus on alustava ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Opetustarjonta-rekisterissä täytetään

  • Tutkinnon osien koodisto löytyy täältä.
  • Täytä ne Opetustarjonta (Kurssit)-rekisteriin Tutkinnon osan koodi -kenttään. Saat haettua koodit myös ePerusteista Primuksen tiedonsiirrolla.
  • Paikallisille tutkinnon osille (esim. vapaasti valittavat) voi täyttää jonkin oman koodin KOSKI tunniste -kenttään. Näillä pitää olla lisäksi rastittuna kenttä Paikallinen tutkinnon osa Opetustarjonta(Kurssit)-rekisterissä, ettei niitä siirrossa verrata Kosken koodistoon.
  • Katso tarkemmat täyttöohjeet erillisestä ohjeesta.

  Arvosanat

  • Kosken ammatillisen arvosana-asteikon koodit (T 1- K 3) löytyvät täältä.
  • Ja hyväksytty/hylätty asteikon koodit löytyvät täältä.
  • Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterin kenttään KOSKI-arvosana täytetään koodiarvo-sarakkeen tieto.
  • Koska perustutkinnoille ja at/eat-tutkinnoille on omat asteikot ja molemmissa on mukana "Hylätty" eri koodiarvoilla, tulisi Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterissä olla molempien asteikkojen "hylätylle" omat rekisterikortit.

  Tutkinnon osaa pienemmät osa-alueet

  • Primuksen versiosta 4.53.6 lähtien voidaan myös tutkinnon osaa pienemmät jaksot siirtää Koskeen. Ne siirtyvät, jos niille on merkitty Kurssityypit-rekisterissä Kurssityypin tasoksi "jakso" ja suorituspäivä on merkitty opiskelijalle.
  • Yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden koodistot löytyvät täältä. Koodi täytetään Koski-tunniste-kenttään Opetustarjonta-rekisterissä.
  • Jos muita kuin valtakunnallisia osa-alueita halutaan siirtää Koskeen, siirretään ne paikallisina osa-alueina (oma tunniste ja ammattitaitovaatimus-kuvaus).

  Työssäoppimiset

  Työssäoppimiset siirtyvät, jos Työssäoppimisen arviointi on täytetty tai työssäoppimisen Kurssi-taulukossa on joka rivillä arvosana. Myös hylätyt työssäoppimiset siirretään Koskeen.

  Osaamisen tunnustaminen

  • Osaamisen tunnustaminen kirjataan pääsääntöisesti Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin. Tunnustamisen rekisterikortille pitää täyttää myös kentät Selite tai Lisätietoviite sekä Ammattitaitovaatimus-kenttä.
  • Jos suorituksessa on osaamisen tunnustamisia, mutta niillä on Osaamisen tunnustaminen -rekisterin kurssitaulukossa laajuutena osasuoritus, niitä ei huomioida siirrossa.
  • Jos ei ole käytetty yllä mainittua rekisteriä, vaan on vaihdettu vain suorituksen kurssityyppiä (osaam.tunnustaminen), pitää täyttää myös suorituksen Lisätietoja-kenttä sekä Kurssityypit-rekisterissä osaamisen tunnustamista tarkoittaville kurssityypeille kentät:
   • Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi: "Osaaminen tunnustettu koulutuksen aikana" tai "Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua"
   • Vaihtoehtoisesti rastitaan kenttä Hyväksiluku osaamisen tunnustamista tarkoittaville kurssityypeille (lähinnä lukiot)

  Muut täytettävät kentät

  Ensimmäisessä sarakkeessa on Primuksen kenttä, joka täytetään. Toisessa sarakkeessa on rekisteri, josta tieto/kenttä haetaan. Kolmannessa sarakkeessa on muuta huomioitavaa. Myös kentän pakollisuus tai vaihtoehtoisuus on kirjoitettu viimeiseen sarakkeeseen. Muut kentät, joissa ei ole mainintaa, ovat vapaaehtoisia täytettäväksi. Ne kentät, joissa on lisänä "+ kielikentät", tarkoittavat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Opetuspaikkakunta->KuntakoodiKoulun tiedotVaihtoehtoinen
  Opetuskieli->Koodi (ISO 639)Koulun tiedot/OpiskelijatPakollinen
  AloituspäiväOpiskelijatPakollinen
  Arv. valmistumispäiväOpiskelijat
   
  EropäiväOpiskelijat
   
  ValmistumispäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  SuoritustapaOpiskelijatPakollinen
  Lisätietoja todistukseen + kielikentätOpiskelijat
   
  Näyttötutkintoon valmistava koulutusOpiskelijatVaihtoehtoinen. Jos tämä puuttuu, oletetaan tutkintoa suorittavaksi
  Tutkintotavoitteinen koulutusOpiskelijatVaihtoehtoinen
  Oppimääräkoodi/koulutasoOpiskelijatVaihtoehtoinen. Valma/Telma
  Erityisoppilaan opetusryhmäOpiskelijat
   
  Erityisoppilaan opetusryhmäPedagogiset asiakirjatTutkitaan HOJKS-tyyppisiltä asiakirjoilta, jos ei ole opiskelijarekisterissä täytetty
  Asiakirjan laatimispäiväPedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  HOJKS päättymispäiväPedagogisest asiakirjatVaihtoehtoinen
  Kohdemaa->Numero (ISO 3166)Opiskelijat
   
  Vaihto alkaaOpiskelijat
   
  Vaihto päättyyOpiskelijat
   
  Vaihdon lisätietojaOpiskelijat
   
  Todistusten päiväyksetOpiskelijatKatsotaan myös näistä, onko tutkinto valmis
  TodistuslajitOpiskelijatHuomioidaan todistuslajit 1,2 ja 3
  Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäiväOpiskelijatVaihtoehtoisesti Todistusten päiväykset ja Todistuslajit -taulukosta, jos todistuslajina on 5 tai 31 jollakin rivillä.
  Tutkinto->TutkintokoodiOpiskelijatPakollinen
  Tutkinto->OPH:n määräys/DnroOpiskelijatPakollinen
  Tutkintonimike->Koodi 1)Opiskelijat
   
  Tutkintonimike 2->KoodiOpiskelijatSiirretään vain, jos tutkintonimike siirretään
  Osaamisala->KoodiOpiskelijat
   
  Osaamisala 2->KoodiOpiskelijatSiirretään vain, jos osaamisala siirretään
  Opintojen laajuusOpiskelijatOsp -> op ->ov
  Oikeus maksuttomaan asuntolapaikkaanOpiskelijat
   
  OppisopimuskoulutusOpiskelijat
   
  Oppisopimuspaikka->Y-tunnusOpiskelijatPakollinen oppisopimusopiskelijoille
  Oppisopimuspaikka->NimiOpiskelijatPakollinen oppisopimusopiskelijoille
  Oppisopimuspaikka->Yritys->Y-tunnusOpiskelijatVaihtoehtoinen oppisopimuspaikan Y-tunnuksen kanssa
  Yritys->Y-tunnusOpiskelijatVaihtoehtoinen oppisopimuspaikan Y-tunnuksen kanssa
  Tutkintotoimikunta->Nimi + kielikentätOpiskelijatPakollinen, näyttötutkinnot
  Tutkintotoimikunta->Puheenjohtajan nimiOpiskelijatPakollinen, näyttötutkinnot
  Tutkintotoimikunta->NumeroOpiskelijatPakollinen, näyttötutkinnot
  Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen päättymispäiväOpiskelijatVain näyttötutkintoon valmistavassa
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinä 2)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Todistusten allekirjoittajan titteliOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Kurssityypin tasoKurssityypitPakollinen: "Tutkinnon osa" tai "Jakso"
  PakollinenKurssityypit
   
  Työssäoppiminen alkaaTyössäoppiminenPakollinen
  Työssäoppiminen päättyyTyössäoppiminen
   
  Työssäoppimispaikka->Kotipaikka->Kuntakoodi 3)TyössäoppiminenPakollinen
  Kohdemaa->Numero (ISO 3166)TyössäoppiminenPakollinen. Jos tyhjä, oletus on 246 (suomi)
  Vaihto alkaaTyössäoppiminen
   
  Vaihto päättyyTyössäoppiminen
   
  Vaihdon lisätietojaTyössäoppiminenPitää olla täytettynä, jotta tieto vaihdosta siirtyy
  Tehtävä 4)Työssäoppiminen
  Laajuus osaamispisteinäTyössäoppiminenPakollinen. Jos puuttuu, niin haetaan suorituksesta
  Tutkinnon osan koodiOpetustarjonta/KurssitPakollinen valtakunn. tutkinnon osille
  Paikallinen tutkinnon osaOpetustarjonta/Kurssit
   
  KOSKI-tunnisteOpetustarjonta/KurssitVaihtoehtoinen. Paikallisella tutk.osalla/osa-alueella oma tunniste, yhteisten tutk.osien osa-alueille omat koodit
  Tutkinnon osan ryhmäOpetustarjonta/KurssitPakollinen, täytetään vain otsikkotasolle
  Nimi + kielikentätOpetustarjonta/KurssitVaihtoehtoinen. Paikalliset kurssit
  AmmattitaitovaatimusOpetustarjonta/KurssitPaikalliset kurssit
  PakollisuusOpetustarjonta/KurssitPakollinen
  Selite/Lisätietoviite 5)Osaamisen tunnustaminenPakollinen
  Ammattitaitovaatimus 5)Osaamisen tunnustaminenPakollinen
  Suorituspaikka (työpaikka)->Nimi/Suorituspaikka (oppilaitos)->NimiNäytöt
  Lyhyt kuvaus näytöstä 6)Näytöt
  Näyttö suoritettu työssäoppimisen yhteydessäNäytöt
   
  Ammattiosaamisen näyttöpaikkaNäytöt
  Arviointikohteet 7)Näytöt
   
  Yhteinen arvosanaNäytötTarkista Arvosanamääritykset-rekisteristä KOSKI-arvosana-kenttä
  Tutkinnon osan arvosanasta päättiNäytötPakollinen
  Arviointikeskusteluun osallistujatNäytötPakollinen
  ArvosanaNäytötPakollinen
  Näyttöpvm/Arviointikokouksen pvmNäytötPakollinen
  PerustelutNäytötJos arvosana on hylätty, niin siirretään perustelut
  Näytön arvioija (opettaja)Näytöt
   
  Näytön arvioija (työpaikkaohjaaja)Näytöt
   
  Näytön arvioija 2 (työpaikkaohjaaja)Näytöt
   
  Näytön arvioija (opettaja)->NäyttötutkintomestariNäytöt
   
  Näytön aloituspvmNäytöt
   
  TodistusNäytöt
   

  1) Huomioidaan myös Tutkinnot-rekisteristä Yhteinen tutkintonimike.
  2) Jos opiskelijarekisterin kentät on tyhjät, toissijaisesti haetaan allekirjoittaja Luokat-rekisteristä Todistuksen allekirjoittaja, Todistuksen allekirjoittajan titteli. Kolmanneksi haetaan opiskelijan Yksikkö-kentän kautta Yksikön johtaja, Yksikön johtajan titteli. Neljänneksi haetaan Koulun tiedoista Rehtori/koulun johtaja, Rehtorin titteli.
  3) toissijainen Työssäoppimispaikka->Yritys->Kotipaikka->Kuntakoodi, kolmanneksi Koulu->Opetuspaikkakunta. Jos työssäoppimisjakson kohdemaa ei ole Suomi, niin kuntakoodiksi siirtyy aina "200 - ulkomaat".
  4) toissijainen Työntekijän työtehtävät
  5) Jos osaaminen on tunnustettu vain suorituksen kurssityyppiä vaihtamalla (ei ole os.tunn. rekisterikorttia), pitää täyttää suorituksen Lisätietoja-kenttä. Jos ammattitaitovaatimusta ei ole täytetty osaamisen tunnustamisen rekisterikortille, haetaan Opetustarjonta/Kurssit-rekisteristä.
  6) Haetaan myös osanäyttöjen rekisterikorteilta, jos koko näytöltä ei löydy kuvausta.
  7) Arviointikohteita ei siirretä, jos yhdelläkään ei ole arvosanaa.

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI