Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - tiedonsiirron testaus

  KOSKI-testaus

  Ohjeet Koski-tiedonsiirtojen testauksen aloitukseen

  Varmista tietohallinnostanne/IT-tuestanne, että Primus-palvelimeltanne on TCP-portti 443 auki osoitteeseen extra.koski.opintopolku.fi.

  Täydennämme ohjetta tarvittaessa.

  Katso ohjeen alapuolelta linkit kouluastekohtaisiin kenttälistauksiin.
  Katso myös lyhyt tietoiskuvideo Koskesta. Videoon liittyvä PDF-materiaali löytyy ohjeen alareunasta.

  Huom: Vuoden 2018 tammikuusta lähtien voidaan tiedot siirtää myös Kosken tuotantoon.

  1. Testausta varten tehty versio on julkaistu tammikuussa 2017, mutta päivitä kuitenkin aina uusin ohjelmaversio, koska Koski-siirtoihin tulee koko ajan muutoksia.

  2. Testausta varten tarvitset myös tunnukset Koski-rajapintaan, oppilaitoksenne organisaatiotunnisteen (oid) sekä mahdollisesti myös toimipistekohtaiset tunnisteet. Koski-rajapintatunnukset pyydetään osoitteesta koski@opintopolku.fi. Paluupostissa saatte tunnusten lisäksi myös organisaatiotunnisteet, jotka tulee täyttää Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin. Tunnisteet ovat muotoa 1.2.345.678.90.12345678912.

  Huom! Pakollisten kenttien tietojen tarkistusta sekä kooditusten vertailua Kosken koodistoihin voi tehdä Primuksessa ilman varsinaista tiedonsiirtoa Koskeen. Tähän ei tarvita Koski-rajapinnan tunnuksia eikä organisaatiotunnuksia. Tästä lisää ohjeen kohdassa 4.

  3. Tee vähintään seuraavat määritykset ja täytä kentät:

  Koulun tiedot:
  Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun
  Koski-rajapinnan testiympäristön tunnus (vanhojen kenttien nimeä muutettu)
  Koski-rajapinnan testiympäristön salasana (vanhojen kenttien nimeä muutettu)
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)*

  Kosken tuotantoversioon siirtämistä varten on uudet kentät:
  Koski-rajapinnan tunnus (uusi kenttä)
  Koski-rajapinnan salasana (uusi kenttä)

  Yksiköt (jos käytössä):
  Toimipisteen tunniste Opintopolkuun

  Opiskelijalajit:
  Täytä tarvittaville opiskelijalajeille Huomioi Koski-siirrossa -rasti

  Kurssityypit:
  Tarkista, että Kurssityypin taso on asianmukaisesti täytettynä (katso tarkemmat kouluastekohtaiset ohjeet)

  Kurssit/Opetustarjonta:
  Riippuen kouluasteesta tulee tarkistaa, onko KOSKI-tunniste, Tutkinnon osan koodi, Yhteishaun aine jne. kentät täytettynä (katso tarkemmat kouluastekohtaiset ohjeet sekä tämä ohje)

  Opiskelijat: ota esiin kentät
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)*
  Koski-siirron pvm
  Koski-siirron kellonaika
  Koski-siirron virhe
  Viimeisin KOSKI-data
  .

  Täytä näistä ensimmäinen kenttä sen mukaan, mitä opiskelijoita kannasta löytyy. Koski-siirron pvm, kellonaika ja virhe -kentät sekä Viimeisin KOSKI-data täyttyvät automaattisesti siirtojen perusteella.

  *) Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kentän voi täyttää Koulun tiedot -rekisterissä, Opiskelijat-rekisterissä tai myös Luokat-rekisterissä, tarpeesta riippuen. Tietyillä kouluasteilla ei ole tarkoituksenmukaista täyttää tätä tietoa opiskelijakohtaisesti, sillä se on silloin turhan työläs prosessi.


  4. Koskeen tulee käytännössä siirtää aktiivisia opiskelijoita sekä tietyin ehdoin myös valmistuneita.

  Kun testisiirtoon valitut opiskelijat ovat tiedossa, valitse Opiskelijat-rekisterissä Tiedonsiirrot / KOSKI. Ikkunassa on oletuksena valittuna vaihtoehto Siirrä tuotantoympäristöön, mutta vaihda tähän Siirrä testiympäristöön ja paina OK.

  Avautuu yhteenvetotuloste, jossa näkyy siirtyvät opiskeluoikeudet ja muut siirtyvät tiedot. Tarkista, että tiedot ovat oikein.

  Lopuksi avautuu vielä virhelistaus, jos aineistossa on virheitä. Mahdolliset virheet tallentuvat jo tässä vaiheessa opiskelijan kortille kenttään Koski-siirron virhe. Korjaa virheet ja kokeile siirtoa uudestaan.

  Siirtyvät tiedot tallentuvat opiskelijarekisterin kenttään Viimeisin KOSKI-data jokaisen opiskelijan rekisterikortille.


  5. Virheiden selvittely: Primuksen pakollisten kenttien tarkistus antaa virheilmoituksia, joiden perusteella tietoja tulisi täydentää. Jos virheitä löytyy, virhelistaus avautuu automaattisesti, kun tiedonsiirtoikkunassa painetaan OK. Mikäli Primus ei anna tiedonsiirrosta virheitä, mutta Koski palauttaa epäselvän virheviestin, ota yhteyttä tukeemme.

  Päivitetty 29.3.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI
  LiiteKoko
  KOSKI-esittely_marraskuu_2017.pdf848.73 Kt