Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - tiedonsiirron testaus

  KOSKI-testaus

  Ohjeet Koski-tiedonsiirtojen testauksen aloitukseen

  Varmista tietohallinnostanne/IT-tuestanne, että Primus-palvelimeltanne on TCP-portti 443 auki osoitteeseen extra.koski.opintopolku.fi.

  Täydennämme ohjetta tarvittaessa.

  Katso ohjeen alapuolelta linkit kouluastekohtaisiin kenttälistauksiin.
  Katso myös lyhyt tietoiskuvideo Koskesta. Videoon liittyvä PDF-materiaali löytyy ohjeen alareunasta.

  1. Testaamiseen tarvitset vähintään Primus-version 4.52.5, jossa on Koski-tiedonsiirto-ominaisuudet. Versio on julkaistu tammikuussa 2017. Päivitä kuitenkin aina uusin ohjelmaversio, koska Koski-siirtoihin tulee koko ajan muutoksia.

  2. Testausta varten tarvitset myös tunnukset Koski-rajapintaan, oppilaitoksenne organisaatiotunnisteen (oid) sekä mahdollisesti myös toimipistekohtaiset tunnisteet. Koski-rajapintatunnukset pyydetään osoitteesta koski@opintopolku.fi. Paluupostissa saatte tunnusten lisäksi myös organisaatiotunnisteet, jotka tulee täyttää Primuksen Koulun tiedot -rekisteriin. Tunnisteet ovat muotoa 1.2.345.678.90.12345678912.

  Huom! Pakollisten kenttien tietojen tarkistusta sekä kooditusten vertailua Kosken koodistoihin voi tehdä Primuksessa ilman varsinaista tiedonsiirtoa Koskeen. Tähän ei tarvita Koski-rajapinnan tunnuksia eikä organisaatiotunnuksia. Tästä lisää ohjeen kohdassa 4.

  3. Tee vähintään seuraavat määritykset ja täytä kentät:
  Koulun tiedot:
  Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun
  Koski-rajapinnan tunnus
  Koski-rajapinnan salasana
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)*

  Yksiköt (jos käytössä):
  Toimipisteen tunniste Opintopolkuun

  Opiskelijalajit:
  Täytä tarvittaville opiskelijalajeille Huomioi Koski-siirrossa -rasti

  Kurssityypit:
  Tarkista, että Kurssityypin taso on asianmukaisesti täytettynä (katso tarkemmat kouluastekohtaiset ohjeet)

  Kurssit/Opetustarjonta:
  Riippuen kouluasteesta tulee tarkistaa, onko KOSKI-tunniste, Tutkinnon osan koodi, Yhteishaun aine jne. kentät täytettynä (katso tarkemmat kouluastekohtaiset ohjeet sekä tämä ohje)

  Opiskelijat: ota esiin kentät
  Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI)*
  Koski-siirron pvm
  Koski-siirron kellonaika
  Koski-siirron virhe
  Viimeisin KOSKI-data
  .

  Täytä näistä ensimmäinen kenttä sen mukaan, mitä opiskelijoita kannasta löytyy. Koski-siirron pvm, kellonaika ja virhe -kentät sekä Viimeisin KOSKI-data täyttyvät automaattisesti siirtojen perusteella.

  *) Opiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) -kentän voi täyttää Koulun tiedot -rekisterissä, Opiskelijat-rekisterissä tai myös Luokat-rekisterissä, tarpeesta riippuen. Tietyillä kouluasteilla ei ole tarkoituksenmukaista täyttää tätä tietoa opiskelijakohtaisesti, sillä se on silloin turhan työläs prosessi.


  4. Koskeen tulee käytännössä siirtää aktiivisia opiskelijoita sekä tietyin ehdoin myös valmistuneita. Lakiesitykset ovat vielä kesken, joten tarkempaa tietoa saadaan vuoden 2017 aikana.

  Kun testisiirtoon valitut opiskelijat ovat tiedossa, valitse Opiskelijat-rekisterin Tiedonsiirrot-valikosta "Koski (beta-testaus)". Avautuvassa ikkunassa kannattaa ensimmäisellä tiedonsiirtokerralla rastia Näytä vain virhelistaus sekä Tarkista koodistot. Näillä asetuksilla tehdään ensin Primuksen sisäinen tarkistus, että onko Kosken vaatimat pakolliset kentät täytetty sekä vertaillaan esim. kurssien tunnisteita Kosken koodistoihin. Mahdolliset virheet tallentuvat jo tässä vaiheessa opiskelijan kortille kenttään Koski-siirron virhe. Kun rastit Tallenna siirtodata kortille, tiedot tallentuvat opiskelijarekisterin kenttään Viimeisin KOSKI-data ja siirtyvät Koskeen. Tietoja siirrettäessä ei rastita enää Näytä vain virhelistaus.

  5. Virheiden selvittely: Primuksen pakollisten kenttien tarkistus antaa virheilmoituksia, joiden perusteella tietoja tulisi täydentää. Mikäli Primus ei anna tiedonsiirrosta virheitä, mutta Koski palauttaa epäselvän virheviestin, ota yhteyttä tukeemme.

  Kosken päässä siirrettyjä tietoja voi tarkastella mm. tästä näkymästä.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI
  LiiteKoko
  KOSKI-esittely_marraskuu_2017.pdf848.73 Kt