Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - lukiot

  Lukioiden kentät

  Lukiot täyttävät allaolevan taulukon mukaiset kentät KOSKI-siirtoja varten. Lisäksi kaikki oppilaitokset täyttävät yhteiset kentät, jotka on listattu KOSKI - kaikille yhteiset kentät -ohjeessa. Kenttälistaus on alustava ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Huom. jos lukiossa ei ole täytetty ainetasolle arvosanan laskemisehtoa, saattaa tulla virhettä: "Suorituksen koskioppiaineetyleissivistava/A1 osasuoritusten laajuuksien summa 3.0 ei vastaa suorituksen laajuutta 4.0". Tämä johtuu siitä, että aineelle nousee arvosana jo ennenkuin kaikki kurssit sen alta on suoritettu.

  • Tämä on muutettu Primuksen versiossa 4.55.5 siten, että ainetason laajuudeksi lasketaan aina lapsitasolta tuleva laajuus, jolloin virhettä ei pitäisi enää tulla. Jos laajuudeksi tulee 0 (nolla), jätetään se siirtämättä.
  • Siirretään jatkossa lukion ainetasot keskeneräisinä, jos niiden alta löytyy suoritettu kurssi. Aikaisemmin vaadittiin myös aineelle arvosana.

  Rahoitustieto katsotaan ensisijaisesti opiskelijarekisterin läsnäolotaulukon kentistä Syksyn rahoitusmuoto tai Kevään rahoitusmuoto, toissijaisesti kentästä Opintojen rahoitus. Huomioidaan vaihtoehdot 1 tai 6. Koskee lähinnä kaksoistutkintolaisia.

  Kurssit-rekisterissä täytettävä

  Lukiokurssien Koski-koodistot löytyvät täältä. Aikuislukion puolella käytetään samaa koodistoa kuin nuorten opetussuunnitelman kanssa. Eroavaisuuksia löytyy lähinnä kurssityypeistä, eli kurssi joka on nuorten puolella pakollinen saattaa olla aikuisten opetussuunnitelmassa soveltava.

  Lukion vanhan opsin koodistot: aikuiset ja nuoret
  .
  Täytä samat koodit Koski-tunniste-kenttään Primuksen Kurssit-rekisteriin tämän ohjeen mukaisesti. Täytä myös yhteishaun kentät ainetasolle. Olemme tehneet siirtotiedoston lukion Koski-tunnisteiden päivittämiseen, joka löytyy LOPS 2016-ohjeesta.

  Huom. Vieraiden kielten kurssit ovat Kosken koodistossa lyhenteillä VKA1, VKA2 jne. tai VKB1, VKB2 jne. Tämä tarkoittaa sitä, että kurssitasolla ei mistään käy ilmi, että kyseessä on esim. saksan kieli. Se selviää vain ainetasolta, jonne tulee täyttää siis Yhteishaun kieli -kenttään "saksa".

  Lukion osasuoritukset:

  • Muiden opintojen aineille (esim. teemaopinnot, lukiodiplomit, taiteiden väliset kurssit) täytetään KOSKI tunniste tai Lyhenne -kenttään Kosken koodistosta lukion muita opintoja vastaava tieto.
  • Muiden opintojen koodit löytyvät täältä.
  • Jos esim. lukiodiplomi-kursseja on useampi, täytetään kursseille Koski-tunnisteeksi LD1, LD2 jne.
  • Opinto-ohjaukselle ym. paikallisille aineille ei tarvitse täyttää Yhteishaun aine -kenttää.

  Lukioon valmistava koulutus:

  • Siirretään ainetason suoritukset PW 4.53.6 versiosta lähtien.
  • Jos Yhteishaun äidinkieli -kenttä on täytetty, siirretään se aine äidinkielenä.
  • Jos Yhteishaun kieli -kenttä on täytetty, se siirtyy muuna kielenä.
  • Muissa tapauksissa katsotaan KOSKI tunniste ja Lyhenne -kenttiä. Jos ne ovat LVMALUO, LVYHKU tai LVOPO->siirretään valtakunnallisena aineena, muutoin paikallisena.

  Lukion aineopiskelijat:

  • siirretään, jos opiskelijarekisterin kentässä Opiskelijan tavoite koulutuksessa on vaihtoehto "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen".

  Arvosanat

  Lukion arvosanojen Koski-koodit löytyvät täältä. Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterin kenttään KOSKI-arvosana täytetään koodiarvo-sarakkeen tieto. Muita arvosanoja ei hyväksytä Koskeen.

  Osaamisen tunnustaminen/hyväksiluku

  • Osaamisen tunnustaminen (hyväksiluku) kirjataan pääsääntöisesti Osaamisen tunnustaminen -rekisteriin. Tunnustamisen rekisterikortille pitää täyttää myös kenttä Selite tai Lisätietoviite.
  • Jos ei ole käytetty yllä mainittua rekisteriä, vaan on vaihdettu vain suorituksen kurssityyppiä (hyväksiluku/osaam.tunnustaminen), pitää täyttää myös suorituksen Lisätietoja-kenttä sekä Kurssityypit-rekisterissä osaamisen tunnustamista tarkoittaville kurssityypeille kentät:
   • Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kenttään vaihtoehto "Osaaminen tunnustettu koulutuksen aikana" tai "Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua" TAI
   • Rastittu kenttä Hyväksiluku.

  Muut täytettävät kentät

  Ensimmäisessä sarakkeessa on Primuksen kenttä, joka täytetään. Toisessa sarakkeessa on rekisteri, josta tieto/kenttä haetaan. Kolmannessa sarakkeessa on muuta huomioitavaa. Myös kentän pakollisuus tai vaihtoehtoisuus on kirjoitettu viimeiseen sarakkeeseen. Muut kentät, joissa ei ole mainintaa, ovat vapaaehtoisia täytettäväksi. Ne kentät, joissa on lisänä "+ kielikentät", tarkoittavat "suomeksi, ruotsiksi, englanniksi".

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  AloituspäiväOpiskelijatPakollinen
  OpetuskieliKoulun tiedot/OpiskelijatPakollinen
  Diaarinumero 1)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen
  (Tutkinto->OPH:n määräys/Dnro 1)OpiskelijatJos monia diaarinumeroita, voi täyttää Tutkinnot-rekisteriin)
  EropäiväOpiskelijat
   
  ValmistumispäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  YksityisopiskelijaOpiskelijat
   
  Vaihto-opiskelijaOpiskelijat
   
  Kohdemaa->Numero (ISO 3166)Opiskelijat
   
  Vaihto alkaaOpiskelijat
   
  Vaihto päättyyOpiskelijat
   
  Vaihdon lisätietojaOpiskelijat
   
  KoulutustyyppiOpiskelijatPakollinen, Tyhjä ja 1 on nuorten koulutus, muut aikuisten
  Pidennetty päättymispäivä (lukio)Opiskelijat
   
  Alle 18v aikuisten lukiokoulutuksen aloittamisen syyOpiskelijat
   
  Yhteishaun aine->Koodi 2)KurssitTäytetään valtakunn. aineille
  Yhteishaun äidinkieli 2)KurssitTäytetään äidinkielen ainetasolle
  Yhteishaun kieli->Koodi (ISO 639) 2)KurssitTäytetään vieraiden kielten ainetasolle
  Oppimäärä 2)KurssitTäytetään kielten ja matematiikan ainetasolle
  Lukion kurssitasoKurssitPakollinen
  Nimi + kielikentätKurssitTäytetään paikallisille aineille/kursseille
  Kuvaus + kielikentätKurssitTäytetään paikallisille aineille/kursseille
  KOSKI-tunnisteKurssitVaihtoehtoinen. Kurssien koodit tai paikallisille aineille/kursseille omat tunnisteet
  Kurssityypin tasoKurssityypitPakollinen: "Aine" tai "Kurssi"
  Lukion kurssitasoKurssityypitPakollinen: "Pakollinen, Soveltava, Syventävä"
  PakollinenKurssityypitPakollinen: Tarkistetaan aineen tila tutkimalla, onko aineen alta pakolliset suoritettu
  Rehtori/Koulun johtajaKoulun tiedotPakollinen
  Rehtorin titteliKoulun tiedotPakollinen
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinä 3)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Todistusten allekirjoittajan titteli 3)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Kohdemaa->Numero (ISO 3166)Työssäoppiminen
   
  Vaihto alkaaTyössäoppiminen
   
  Vaihto päättyyTyössäoppiminen
   
  Vaihdon lisätietojaTyössäoppiminen
   

  1) Diaarinumero löytyy valtakunnallisen opetussuunnitelman alkusivuilta tai esim. ePerusteista. Jos opetussuunnitelman perusteet ovat kaikille samat, diaarinumero täytetään Koulun tiedot -rekisteriin. Muutoin joko Luokat- tai Opiskelijat-rekisteriin. (Vaihtoehtoisesti voi käyttää myös Tutkinnot-rekisteriä, jos oppilaitoksessa käytössä monta eri opetussuunnitelman perustetta.)
  2) Katso tarkemmat aineiden ja kurssien kenttien täyttöohjeet erillisestä ohjeesta. Linkki ohjeen alla.
  3) Jos opiskelijarekisterin kentät on tyhjät, toissijaisesti haetaan allekirjoittaja Luokat-rekisteristä Todistuksen allekirjoittaja, Todistuksen allekirjoittajan titteli -kentistä. Kolmanneksi haetaan opiskelijan Yksikkö-kentän kautta Yksikön johtaja, Yksikön johtajan titteli -kentistä. Neljänneksi haetaan Koulun tiedoista Rehtori/koulun johtaja, Rehtorin titteli -kentistä.

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI