Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Kustannusten laskenta/seuranta -tuloste

  Katso kuva

  Oppisopimuskoulutukseen liittyvät tulot ja kustannukset voidaan kirjata Primuksen Opiskelijat-rekisteriin opiskelijakohtaisesti.

  Jokaiselle kululle on omat kenttänsä, joihin tiedot täytetään oppisopimuskoulutuksen alkaessa tai ennen sopimuksen solmimista.

  Tulot ja suunnitellut sekä toteutuneet kustannukset nähdään opiskelijakohtaisesti ohjeen ylälaidassa olevalta tulosteelta, joka voidaan laittaa myös Wilmaan nähtäville.

  Alkuvalmistelut

  Tulot

  Oppisopimuskoulutuksen valtiolta saatavat yksikköhinnat kirjataan Hinnoitteluryhmät-rekisteriin. Sitä kautta oikea hinnoitteluryhmä (esim. oppisop.perustut.) lisätään opiskelijalle kenttään Lisäkoulutuksen hinnoitteluryhmä. Tästä kentästä tuloste ottaa opiskelijakohtaisen valtionosuuden euromäärän/vuosi.

  Koulutuksen kesto-kenttään voidaan tehdä oletusarvo (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa)/"30", jolloin koulutuksen kesto saadaan automaattisesti klikkaamalla kenttää ja tallentamalla.

  Kokonaistulot lasketaan tulosteelle kertoen Lisäkoulutuksen hinnoitteluryhmän ja Koulutuksen kesto–kenttien tiedot.

  Kustannukset

  Jos teillä ei ole vielä alla olevia kenttiä näkyvissä, ota ne esiin kenttäeditorin kautta ja asemoi jokaisen taulukon kentät aina vierekkäin.

  Koulutuskorvaukset

  Koulutuskorvaus-taulukon kenttiin kirjataan työnantajalle kuukausittain maksettavat koulutuskorvaukset. Jos summa vaihtelee oppisopimuksen aikana, niin jokaisesta summasta kirjataan oma rivinsä taulukkoon. Koulutuskorvaus,kk-kenttään kirjoitetaan kuukausien lukumäärä, jolta kyseistä koulutuskorvausmäärää maksetaan.

  Ota siis Koulutuskorvaukset-taulukon alta kentät Koulutuskorvaus alkaa, Koulutuskorvaus päättyy, Koulutuskorvaus euroa ja Koulutuskorvaus, kk esille.

  Tietopuolinen koulutus ja tutkinnon suorittaminen

  Tuotenimikkeet-rekisteriin luodaan jokaiselle tietopuolisen koulutuksen aihealueelle (esim. lähiopetus, etäpäivät, ohjaus, tutkintotilaisuudet) oma korttinsa. Tuoteryhmät-rekisteriin luodaan kortti oppisopimuskoulutukselle. Tuotenimikkeet-rekisterissä kaikille oppisopimuskoulutuksen liittyville tuotenimikkeille valitaan Tuoteryhmä-kenttään äsken luotu sama Tuoteryhmä. Tulosteessa Tuoteryhmä-kenttää käytetään tulostamisehtona tulostumaan vain oppisopimuskoulutukseen kuuluvat tuotenimikkeet.

  Henkilökohtainen tuotenimikehinnasto-taulukon kenttiin luodaan rivikohtaisesti oppisopimuskoulutuksen tietopuoliseen koulutukseen, tutkintotilaisuuksiin ja ohjaukseen liittyvät maksutiedot.

  Ota siis Henkilökohtainen tuotenimikehinnasto-taulukon alta esille kentät Tuotenimike, Ostettu kpl ja Hinta.

  Opintososiaaliset edut

  Suunnitellut maksut opintososiaalisista eduista kirjataan kullekin etuudelle tarkoitettuihin kenttiin. Oppisopimustiedot–otsikon alta löytyvät kentät Matkakorvaus/päivä, Matkakorvaus kpl, Majoitus/yö, Majoitus kpl, Perheavustus/päivä, Perheavustus kpl, Päiväraha/päivä, Päiväraha kpl, joihin tiedot syötetään.

  Maksatus

  Opiskelijalle maksettavat opintososiaaliset edut siirretään Maksuaikataulukon kenttiin sitä mukaa, kun ne hyväksytään Hakemukset ja päätökset-rekisterissä.

  Muut kustannukset, koulutuskorvaukset ja tietopuolisen koulutuksen kulut, kirjataan Maksuaikataulukon kenttiin joko opintojen alkaessa tai sitä mukaa kun niitä maksetaan työnantajalle tai tietopuolisen koulutuksen järjestäjälle.

  Jos kustannuksia halutaan seurata, pitää tietopuoliseen opetukseenkin liittyvät laskutustiedot kirjata maksutaulukkoon ja muodostaa niistä laskut vaikka laskuja ei siirrettäisikään oppilaitoksen laskutusohjelmaan.

  Maksatukseen/Laskutukseen liittyvät ohjeet löydät aihealueittain:

  Laskutus

  Kun maksut siirretään laskutuksen kautta Laskutus-rekisteriin, muodostuu jokaisesta maksusta oma rivinsä Laskutus-kenttään. Kentän näkymäksi voidaan kenttäeditorin kautta laittaa esim. Laskutyypin nimi, hinta ja eräpäivä, jolloin siitä näkee heti, mitä kustannuksia opiskelijasta on jo ollut.Tämä kuitenkin edellyttää, että maksut on eritelty Maksutaikataulukon M.laskutyyppi-kentässä omiksi tyypeikseen. Samoin erittely vaikuttaa myös tulosteen erittelyihin.

  Kustannusten laskenta -tuloste

  Tulosteen ylätunniste

  Ylätunnisteeseen on lisätty otsikon lisäksi opiskelijan nimi, suoritettava tutkinto sekä oppisopimuskoulutuksen ajankohta. Tähän voi halutessaan lisätä teillä tarvittavia kenttiä.

  Alatunniste

  Itse tuloste on tehty kokonaisuudessaan alatunnisteeseen, että siihen on saatu laskettua Summa-tietoja.

  Ensin tulostuu opiskelijan saamat valtionosuudet (=tulot).
  Menoissa hallinnointiin on otettu 10 %:n osuus kokonaistuloista. Sen jälkeen menot on jaettu aihealueittain. Yhteensä rivillä on sekä opintojen alussa budjetoitu kustannus että tulostushetkeen mennessä maksetut menot.

  Tulosteen lopussa näkyy budjetoidut menot yhteensä sekä summa, joka jää jäljelle kun tuloista on vähennetty kaikki suunnitellut menot.


  Artikkeli on päivitetty 01.06.2017