Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - perusopetus

  Perusopetuksen kentät

  Peruskoulut täyttävät vähintään allaolevan taulukon mukaiset kentät KOSKI-siirtoja varten. Lisäksi kaikki oppilaitokset täyttävät yhteiset kentät, jotka on listattu KOSKI - kaikille yhteiset kentät -ohjeessa. Kenttälistaus on alustava ja pidätämme oikeuden muutoksiin.

  Kurssit-rekisterissä täytettävä

  Oppiaineiden KOSKI-koodisto löytyy täältä. Linkki vie OPH:n listaan aineiden koodeista. Samat koodit tulee löytyä Primuksestanne, jotta aineet tunnistuvat oikein Koski-siirrossa. Eli OPH:n listassa koodiarvo-sarakkeessa oleva koodi (esim. BI) täytetään Primuksen Yhteishaun aineet -rekisterissä kenttään Koodi (Biologialle). (Useimmiten nämä on jo valmiina Primuksessa). Kurssit-rekisterissä puolestaan ainetasolle valitaan kenttään Yhteishaun aine aina vastaava vaihtoehto. Kurssit-rekisterin kenttä viittaa siis Yhteishaun aineet -rekisteriin.

  Vieraille kielille ei ole yhteishaun aine-koodeja vaan ne eritellään suoraan Kurssit-rekisterissä. Niille täytetään Kurssit-rekisterissä kenttä Yhteishaun kieli, johon valitaan ko.kieltä vastaava tieto, esim saksalle valitaan "saksa de". Lisäksi täytetään kenttä Oppimäärä. Siihen valitaan A1, A2, B1, B2 tai B3. Vieraille kielille EI täytetä Yhteishaun aine -kenttää. Katso tarkemmat täyttöohjeet tästä ohjeesta.

  Arvosanat

  Kosken perusopetuksen arvosanojen koodit löytyvät täältä. Primuksen Arvosanamääritykset-rekisterin kenttään KOSKI-arvosana täytetään koodiarvo-sarakkeen tieto. Muita mahdollisia käytössänne olevia arvosanoja Koski-siirto ei tunnista.

  Muut täytettävät kentät

  Ensimmäisessä sarakkeessa on Primuksen kenttä, joka täytetään. Toisessa sarakkeessa on rekisteri, josta tieto/kenttä haetaan. Kolmannessa sarakkeessa on muuta huomioitavaa. Myös kentän pakollisuus tai vaihtoehtoisuus on kirjoitettu viimeiseen sarakkeeseen. Muut kentät, joissa ei ole mainintaa, ovat vapaaehtoisia täytettäväksi. Ne kentät, joissa on lisänä "+ kielikentät", tarkoittavat suomeksi, ruotsiksi, englanniksi.

  Primuksen kenttäRekisteriHuomioita
  Aloituspäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  Perusopetuksen alkamispäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  Kouluuntulopäivä 1)OpiskelijatVaihtoehtoinen
  OpetuskieliOpiskelijat/Koulun tiedotPakollinen
  DiaarinumeroOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen
  (Tutkinto->OPH:n määräys/DnroOpiskelijat)
   
  EropäiväOpiskelijat
   
  ValmistumispäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk.alkupäiväOpiskelijat
   
  Tilapäisen kesk. päättymispäiväOpiskelijat
   
  Vuosiluokkiin sitomaton opetusOpiskelijat
   
  Pidennetty oppivelvollisuusOpiskelijat
   
  Joustavassa perusopetuksessa (JOPO)Opiskelijat
   
  Lisätietoja todistukseen + kielikentätOpiskelijat
   
  Perusopetuksen aloittamista lykättyOpiskelijat
   
  Aloittanut ennen oppivelvollisuuttaOpiskelijat
   
  Luokka-aste/vuositasoOpiskelijatVaihtoehtoinen
  Luokka-aste/vuositasoLuokatVaihtoehtoinen
  KielikylpykieliOpiskelijat
   
  LuokaltasiirtoOpiskelijat
   
  Opiskelija kotiopetuksessa alkaenOpiskelijat
  Opiskelija kotiopetuksessa päättyenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla alkaenOpiskelijat
  Opiskelija ulkomailla päättyenOpiskelijat
  Todistusten allekirjoittaja opettaja/Todistusten allekirjoittaja henkilökunta/Todistusten allekirjoittaja tekstinä 2)Opiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Todistusten allekirjoittajan titteliOpiskelijat/Luokat/Koulun tiedotPakollinen, jos suoritus on valmis
  Kurssityypin tasoKurssityypitPakollinen (aine tai kurssi)
  YksilöllistettyKurssityypit
   
  PakollinenKurssityypitPakollisuutta tarkoittaville kurssityypeille
  Opetuskieli->Koodi (ISO 639)Kurssit
   
  Yhteishaun aine (->Koodi) 3)KurssitTäytetään valtakunnal.aineille
  Yhteishaun äidinkieli 3)KurssitTäytetään äidinkielen aineelle
  Yhteishaun kieli->Koodi (ISO 639) 3)KurssitTäytetään vieraille kielille
  Oppimäärä 3)KurssitTäytetään vieraille kielille
  KOSKI-tunniste + kielikentätKurssitVaihtoehtoinen, paikallisille aineille
  Kuvaus + kielikentätKurssitVaihtoehtoinen, paikallisille aineille
  Luokka-asteKurssitTäytetään kaikille alemman tason kursseille
  Siirto tuen vaiheeseen 4)Pedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  Tuen alkamispäivä 4)Pedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  Tuen päättymispäivä 4)Pedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  Opetus toiminta-alueittain 4)Pedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  Erityisoppilaan opetusryhmä 4)Pedagogiset asiakirjatVaihtoehtoinen
  Erityinen tuki 4)Hakemukset ja päätöksetVaihtoehtoinen
  Tehostettu tuki 4)Hakemukset ja päätöksetVaihtoehtoinen
  Tuen vaihe 4)Hakemukset ja päätöksetVaihtoehtoinen
  Erityisen tuen päätös 4)Hakemukset ja päätöksetVaihtoehtoinen

  1) Joku näistä kolmesta päivämäärästä tulee olla täytettynä. Aloituspäiväksi laitetaan se päivä, jolloin opiskelija on aloittanut kyseisessä koulussa.
  2) Jos opiskelijarekisterin allekirjoittaja-kentät ovat tyhjät, toissijaisesti haetaan allekirjoittaja Luokat-rekisteristä Todistuksen allekirjoittaja, Todistuksen allekirjoittajan titteli. (Kolmanneksi haetaan opiskelijan Yksikkö-kentän kautta Yksikön johtaja, Yksikön johtajan titteli.) Neljänneksi haetaan Koulun tiedoista Rehtori/koulun johtaja, Rehtorin titteli.
  3) Katso tarkemmat aineiden ja kurssien kenttien täyttöohjeet erillisestä ohjeesta.
  4) Perusopetuksen lisätietoihin haetaan tiedot ensisijaisesti Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä, taulukossa olevista kentistä. Toisijaisesti tutkitaan Hakemukset ja päätökset -rekisteristä kenttiä: Erityinen tuki, Tehostettu tuki, Tuen vaihe ja Erityisen tuen päätös. Päätöksellä tulee olla täytettynä joko Tehostettu tuki, Erityisen tuen päätös tai Tuen vaihe="Tehostettu tuki".

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI