Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Oppisopimus: Käyttökustannusten valtionosuuksien laskenta

  Oppisopimuksen käyttökustannuksia kysytään kevään ja syksyn tilastointipäivän perustiedoissa kahdella lomakkeella (I ja II). Lomakkeella I ilmoitetaan

  • koulutusaloittain oppisopimukset, jotka ovat voimassa laskentapäivänä 20.1. tai 20.9.
  • sivulla 2 ilmoitetaan erittelytiedot samoista opiskelijoista
  • lomakkeen I opiskelijamäärä sisältää myös alle 25-vuotiaille vailla perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeistä tutkintoa oleville solmitut oppisopimukset.
  • lomakkeen I, liite 1 sisältää vain alle 25-vuotiaiden, vailla tutkintoa olevien oppisopimusopiskelijoiden määrät koulutusaloittain (ei Nao-opiskelijoita)

  Lomakkeella II ilmoitetaan ainoastaan nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaan rahoitettavat ammatillisen lisäkoulutuksen oppisopimusopiskelijat koulutusaloittain. Lomakkeen II opiskelijoita ei sisällytetä lomakkeen I opiskelijamääriin.

  Oppisopimuskoulutuksen perustietoja näillä oppisopimuskoulutuksen lomakkeilla ilmoittaa se koulutuksen järjestäjä, joka järjestää oppisopimuskoulutusta ja vastaa oppisopimuskoulutuksen johdosta ja valvonnasta.

  4 kk ja 8 kk sääntö

  Laskentaan pitää huomioida 4 kk ja 8 kk opiskelijat OPH:n ohjeen mukaisesti. Muista siis hakea myös tällaiset opiskelijat mukaan, jos heidät on arkistoitu. Allaolevilla esimerkkihauilla voit etsiä tällaiset opiskelijat.

  Vähintään 4 kk oppisopimukset tilastointipäivien väliltä:

  Oppisopimus alkaa>=21.1.2017 JA Oppisopimus päättyy=<19.9.2017 JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>"120")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  Vähintään 8 kk oppisopimukset:

  20.9. (Syksyn laskenta)
  (Oppisopimus alkaa>=21.9.2016 JA Oppisopimus alkaa=<20.1.2017 JA Oppisopimus päättyy=<19.9.2017) JA Tilapäisen kesk.alkupäivä="" JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>="240")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  tai
  (Oppisopimus alkaa>=21.9.2016 JA Oppisopimus päättyy>= 21.5.2017 JA Oppisopimus päättyy<=19.9.2017) JA Tilapäisen kesk.alkupäivä ="" JA (Oppisopimus päättyy-Oppisopimus alkaa>="240")
  Laita täppä kohtaan Hae myös arkistosta.

  Esimerkkihaut lomakkeiden eri kohtiin

  Ohjeessa on kerrottu esimerkkihakuja, miten saat haettua eri sarakkeisiin opiskelijamäärät. Huomioi, että nämä ovat vain esimerkkejä. Katso tarkemmat ohjeet OPH:n kirjallisesta ohjeesta, mitä opiskelijoita otetaan mihinkin sarakkeeseen. Jos olette käyttäneet erinimisiä rahoitusmuotoja, vaihda ne hakujen rahoitus-kohtiin.

  Kaikki allaolevat haut tehdään Primuksen Opiskelijarekisterissä. Koska tiedot kerätään koulutusaloittain, otetaan jokaisen haun jälkeen jakauma Koulutusala-kentän mukaan. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Koulutusala-kenttää ja valitse Tee jakauma.

  Erityisopiskelijat: Kun olet ensin hakenut esim 2.1. kohdan opiskelijamäärän, jatka lopuksi hakua vielä esim. JA Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>””. Toimi samoin kohdassa 2.2. jokaisen haun jälkeen. Näin saat kerättyä erityisopiskelijoiden yhteismäärän.

  Lomake I, sivu 1

  Kohta 2.1 Ammatillinen peruskoulutus oppisopimukset 20.9.2017

  Haku kohta 2.1:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "1 koko tutkinnon suorittaminen" JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto = "1 Oppisopimus amm. peruskoulutus" JA Tutkinto->Tutkinto = "*perustutkinto"

  Jos Liite 1, kohdan 2.1. "alle 25-vuotiaat opiskelijat, tutkinnon osaa suorittavat" eivät tulleet mukaan hakuun, ne voi hakea seuraavalla haulla:

  Haku:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Tutkinto->Tutkinto = "*perustutkinto" JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = 2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen JA Ikä tarkastelupäivänä(20.9.2017)<=24 JA Aikaisempi koulutus -> Nimi=""
  (Aikaisemman koulutuksen tilalla voi käyttää Aikaisempi tutkinto-kenttää.)

  (Ylläolevat erotellaan vielä liitteeseen 1 koko ja osatutkinnon suorittajat koulutusaloittain.)

  Kohta 2.2. Ammatillinen lisäkoulutus oppisopimukset 20.9.2017

  Haku kohta 2.2.1:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = 1 koko tutkinnon suorittaminen JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto = "*Oppisopimus tutkintotav. lisäkoulutus*" JA Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto" JA Tutkinto->Tutkinto <>*erikoisammattitutkinto*

  Erikoisammattitutkintolaiset haetaan samalla tavalla, mutta muutetaan haun lopusta JA Tutkinto->Tutkinto="*erikoisammattitutkinto"

  Haku kohta 2.2.3.1:

  Tähän kohtaan pitää hakea opiskelijat kahdessa osassa:
  1) ammatillista perustutkinnon osaa tai osia suorittavien osalta ei oteta mukaan alle 25-vuotiaita, mutta
  2) ammatti- tai erikoisammattitutkinnon osaa tai osia suorittaviin heidät lasketaan mukaan.

  1): Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen" JA Tutkinto->Tutkinto=*perustutkinto JA Ikä tarkastelupäivänä(20.9.2017)>24
  2): Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa = "2 tutkinnon osan tai osien suorittaminen" JA Tutkinto->Tutkinto="*ammattitutkinto"

  Ota molempien hakujen jälkeen jakauma Koulutusala-kentän mukaan. Laske sen jälkeen vielä yhteen 1) ja 2) hakujen opiskelijamäärät.

  Haku kohta 2.2.3.2:

  Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Tutkintotavoitteinen koulutus = "Ei"

  Josta erityisopiskelijat yhteensä: joka sarakkeen haun jälkeen otetaan erikseen aina lopuksi erityisopiskelijat eli lisätään kunkin haun loppuun Erityisopetuksen peruste (amk/ammatillinen)<>"". Lopuksi lasketaan erityisopiskelijoiden määrät yhteen.

  Lomake I, sivu 2

  Vastaavat haut kuin ykkössivulla, mutta tutkinnon tilalle vaihdetaan eriteltävät tutkinnot, esim. JA Tutkinto->Tutkinto="*logistiikan perustutkinto*"

  Yrittäjät: Hakuihin lisätään JA Yrittäjän oppisopimuskoulutus=Kyllä
  Virkasuhteiset: Hakuihin lisätään JA Virkamiehen oppisopimuskoulutus=Kyllä
  Suomenkielisessä koulutuksessa: Hakuihin lisätään JA Opetuskieli->Nimi="suomi"
  Ruotsinkielisessä koulutuksessa: Hakuihin lisätään JA Opetuskieli->Nimi="ruotsi"

  Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa peruskoulutuksessa 20.9.2017: Kohdan 2.1. haun jälkeen otetaan jakauma kentästä Oppisopimuspaikka. Jakaumatulosteen rivilukumäärä kertoo eri työnantajien lukumäärän.

  Niiden työnantajien lukumäärä, joilla oppisopimusopiskelijoita ammatillisessa lisäkoulutuksessa 20.9.2017: Kohdan 2.2. haun jälkeen otetaan jakauma kentästä Oppisopimuspaikka. Jakaumatulosteen rivilukumäärä kertoo eri työnantajien lukumäärän.

  Lomakkeen I, Liite 1 on ohjeistettu omassa ohjeessaan.

  Lomake II

  Lomakkeella kysytään vain ammatillisessa lisäkoulutuksessa olevat Nao-opiskelijat. Haut noudattelevat lomakkeen I, kohdan 2.2 hakuja paitsi hakuihin lisätään JA Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto="Nuorten aikuisten*". Kunkin haun jälkeen ota jakauma Koulutusala-kentän mukaan.

  Esimerkki: Haku kohta 2.2.1

  Opintojen rahoitus->Rahoitusmuoto= "*Nuorten aikuisten*" JA Oppisopimuskoulutus = Kyllä JA Opiskelijan tavoite koulutuksessa=1 koko tutkinnon suorittaminen JA Tutkinto->Tutkinto = "*ammattitutkinto" JA Tutkinto->Tutkinto <> "*erikoisammattitutkinto".