Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Poissaolojen merkitseminen käyttäytymisen hajautetun arvioinnin yhteydessä

    Jos käyttäytymistä arvioidaan hajautetusti, voidaan poissaolot syöttää samassa yhteydessä. Primus laskee silloin poissaolot yhteenlaskettuina käyttäytymisen kurssiin. Opettajat merkitsevät arviointikirjoihinsa poissaolot Poissa-sarakkeeseen.

    Huomaa, että hajautetussa arvioinnissa saman käyttäytymisen kurssin arviointikirjat toimeenpannaan yhtäaikaa. Silloin Primus laskee syötetyt poissaolot yhteen sekä keskiarvon annetuista käyttäytymisen arvosanoista opiskelijan kurssisuorituksiin.

    Poissaolot toimeenpannaan käyttäytymisen arvioinnin yhteydessä toiminnolla Toimeenpane käyttäytymisen arviointi kuvan mukaisesti.


    Poissaolot näkyvät opiskelijan kurssisuorituksissa kentässä Poissaoloja.


    Mikäli haluat poissaolot myös todistukseen, tee todistuspohjan alatunnisteeseen tietosolu, joka hakee poissaolot oikeasta kurssista. Määrittele tietosoluun Poissaoloja.Kurssi ja valitse kursseista se käyttäytymisen kurssi, johon poissaolot on syötetty.