Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - aloitussivu, ajankohtaista

  Kerromme tällä sivulla mitä uutta Koski-tiedonsiirtoihin on tullut tai mitä ajankohtaisia asioita on hyvä huomioida. Koski-siirtoja ei voi vielä testata seuraavista opinnoista:

  • aikuisten perusopetus
  • lukion aineopiskelijat
  • lukion vanhan opsin koodien huomiointi
  • ib-tutkinnot
  • lukioon valmentava koulutus
  • toiminta-alue ops
  • osittainen ammatillinen tutkinto

  27.10.2017

  Varmista ennen testauksen aloittamista tietohallinnostanne/IT-tuestanne, että Primus-palvelimeltanne on TCP-portti 443 auki osoitteeseen extra.koski.opintopolku.fi.

  25.10.2017

  Nyt on esiintynyt seuraavaa virheilmoitusta: Yhteysvirhe 400 Bad Request[{"key":"badRequest.validation.rakenne.duplikaattiOsa","message":"Tutkinnon osa tutkinnonosat/100979 esiintyy useammin kuin kerran"}]

  • Tämä korjataan marraskuun ohjelmaversioon.
  • Johtuu siitä, että on sekä näytöille että tutkinnon osille laitettu tutkinnon osien koodit ja kurssityypin tasoksi "Tutkinnon osa". Ops-perusteisten näytöt eivät siis siirry oikein Koskeen tällä hetkellä.

  19.9.2017

  Jos saat tiedonsiirrossa virheilmoituksia, joita et pysty korjaamaan, niin ota talteen tieto esimerkiksi notepadiin Primuksen opiskelijarekisterin kentästä Koski-siirron virhe ja/tai kentästä Viimeisin Koski-data. Lähetä se mieluummin sähköpostin liitteenä asiakastukeen virhelistaus-tulosteen sijasta.

  18.8.2017 Muutokset alla

  18.8.2017 Yleiset muutokset

  • "Suorituskieli" on nyt pakollinen tieto ja se haetaan kentästä Opetuskieli joko Opiskelijat- tai Koulun tiedot -rekisteristä. Osasuorituksissa ensisijainen kenttä on Kurssit-rekisterin Opetuskieli.
  • Myös "Diaarinumero" on nyt pakollinen tieto kaikille. Lisätty Diaarinumero-kenttä Opiskelijat-, Luokat- ja Koulun tiedot -rekistereihin. Diaarinumeroa tutkitaan järjestyksessä opiskelijan Tutkinto->OPH:n määräys/Dnro (lähinnä ammatillinen koulutus), Opiskelijat-rekisteri->Diaarinumero, Luokat-rekisteri->Diaarinumero ja lopuksi Koulun tiedot->Diaarinumero. Diaarinumero löytyy opetussuunnitelmien perusteista (ePerusteista) ja se täytetään johonkin yllämainituista rekisteristä.
  • Selkeytetty tiedonsiirron virhelistausta. Tarkemmat virhepolut tallentuvat opiskelijarekisterin Koski-siirron virhe -kenttään.

  18.8.2017 Ammatillisia koskevat muutokset

  • Jos opiskelijalle on rastittu Oppisopimuskoulutus-kenttä, opiskeluoikeuden päivämäärät tutkitaan Oppisopimus alkaa ja Oppisopimus päättyy -kentistä. Muissa tapauksissa katsotaan päivämäärät Aloituspäivä ja Valmistumispäivä -kentistä.
  • Tutkinnon osien ryhmittely on nyt pakollista. Otsikkotasolla täytetään Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä Tutkinnon osan ryhmä -valintakenttään, onko kyse yhteisestä, ammatillisesta, vapaasti valittavasta tai tutkintoa yksilöllisesti laajentavasta opinnosta. Opsin rakenteesta Primus etsii jokaisen suorituksen emo-kursseilta tämän tiedon. Uusi valintakenttä korvaa Yhteinen tutkinnon osa -rastikentän Kurssit/Opetustarjonta-rekisterissä.
  • Siirretään vain työssäoppimiset, joilla on Työssäoppimisen arviointi -kenttä täytetty tai Kurssi-taulukossa joka rivillä arvosana. Myös hylätyt työssäoppimiset siirretään Koskeen.
  • Oppisopimuspaikan Y-tunnus haetaan ensisijaisesti opiskelijarekisterin Oppisopimuspaikka->Y-tunnus-kentästä. Jatkossa niitä etsitään myös joko Oppisopimuspaikka->Yritys->Y-tunnus- tai opiskelijarekisterin Yritys->Y-tunnus-kentästä, jos ensimmäinen vaihtoehto on tyhjä.
  • Siirretään tutkinto-tieto osasuorituksen mukana vain, jos se on eri kuin opiskelijan Tutkinto-kentän tieto (->muista tutkinnoista otetut osat).

  20.6.2017 PW 4.53.6 muutokset alla

  20.6.2017 Yleiset muutokset

  • Suorituksen vahvistuksen paikkakunta katsotaan jatkossa ensisijaisesti yksiköltä ja toissijaisesti koululta.

  20.6.2017 Peruskoulua koskevat muutokset

  • Korjattu vuosiluokan tilan siirtymistä. Ennen tilana siirtyi "VALMIS", jos aineelle nousi esim. 7. luokan arvosana ja 8. luokan kursseissa oli vain valintoja. Nyt tilana siirtyy "KESKEN".

  20.6.2017 Lukiota koskevat muutokset

  • Lukion osasuoritusten siirrossa muut opinnot siirretään muun opinnon suorituksena, jos aineen KOSKI tunniste tai Lyhenne vastaa Kosken koodistoa lukion muille opinnoille.
  • Lukion osasuoritusten siirrossa opinto-ohjauksen ja muut paikalliset aineet saa siirrettyä täyttämättä niille yhteishaun ainetta.
  • Laajuus ei ole enää pakollinen tieto lukion aineille, jos suoritus on kesken. Jos laajuus on 0, tietoa ei siirretä ollenkaan.
  • Lukion aineen tilaa tarkasteltaessa katsotaan kaikki aineen alta siirrossa huomioitavat kurssit. Jos niissä on kaikissa Koskeen kelpaava arvosana, siirretään tilana VALMIS, muutoin KESKEN.
  • Lukioon valmistavan koulutuksen osasuoritusten siirrossa siirretään nyt ainetason suoritukset.

  20.6.2017 Ammatillisia koskevat muutokset

  • Työssäoppimiset siirretään jatkossa Suorituksien työssäoppimiset -kentästä.
  • Työssäoppimisia ei siirretä ollenkaan, jos opiskelijan Suoritustapa-kentässä on "Näyttöperusteinen".
  • Koko näytöille kootaan nyt suorituspaikat ja alku- ja loppupäivät osanäytöiltä, jos niitä on.
  • Osaamisen tunnustamisen selite siirretään oletuksena Lisätietoviite-kentästä. Jos se on tyhjä, siirretään suorituksen Lisätietoja-kentän tieto tai osaamisen tunnustamisen Selite-kentän tieto.
  • Hojks:lle siirretään Pedagogiset asiakirjat -rekisteristä Asiakirjan laatimispäivä ja HOJKS päättymispäivä. Jos hojks-tieto on kirjattu opiskelijarekisterin kenttään Erityisoppilaan opetusryhmä, ei alku- ja loppupäiviä siirretä.
  • Koskeen voi siirtää nyt myös alemman tason suoritukset. Opetustarjonta (Kurssit)-rekisterissä on uusi kenttä Yhteinen tutkinnon osa, joka täytetään yhteisten tutkinnon osien rekisterikorteille. Osasuoritusten kurssityypeille tulee valita Kurssityypin tasoksi "jakso" ja suorituksella tulee olla suorituspäivä.
  • Tutkintotoimikunnan numero siirtyy nyt oikeassa muodossa.

  19.5.2017: Ammattiosaamisen näyttöjen siirtymisessä on ongelmia ja selvittelemme niitä. Jos näyttöjen kurssityypille ei valita Kurssityypin taso -kenttään tutkinnon osaa, näytöt eivät siirry. Jos taas valitaan, siirtyy tieto tuplana eli varsinainen tutkinnon osa sekä näyttö.

  9.5.2017:

  • Ammatillisen koulutuksen (näyttötutkinnot) tiedonsiirrossa voi tulla tällä hetkellä tällaisia virheitä:

  Yhteysvirhe 400 Bad Request
  [{"key":"badRequest.validation.jsonSchema","message":[{"path":"opiskeluoikeudet.0.suoritukset.0.vahvistus.myöntäjäHenkilöt.0.organisaatio.tutkintotoimikunnanNumero","value":9999,"error":{"expectedType":"string","errorType":"unexpectedType"}}]}]
  Virheet johtuvat siitä, että Koski-rajapinnassa tiedon (tutkintotoimikunnan numero) tyyppi on muuttunut numeraalisesta tekstiksi. Ongelma korjaantuu itsestään tulevissa Primus-päivityksissä.

  Muutokset

  31.3.2017:

  • Lisätty opiskelijarekisteriin uusi kenttä Yksityisopiskelija, jota tiedonsiirto tutkii lukion lisätietoihin. Aiemmin tutkittiin kenttää Yksityisopiskelijan yo-laskutus.
  • Korjattu tilanne, jossa tuli virheilmoitus, jos toisesta tutkinnosta otetulta tutkinnon osalta puuttui Tutkinto-kentän tieto. Nyt tieto haetaan toissijaisesti opiskelijan Tutkinto-kentästä.
  • Korjattu tilanne, jossa tuli virheilmoitus työssäoppimisten laajuuksien puuttumisesta, jos työssäoppiminen oli kirjattu alemmille kurssitasoille (eikä tutkinnon osan tasolle). Myös näyttötutkintoperusteisilla tuli virheilmoituksia, vaikka heille ei siirretä työssäoppimisia ollenkaan.

  14.3.2017: (Tähän EI OLE vielä tukea Primuksessa/18.8.2017) Koski-rajapintaan on lisätty koodistot myös lukion vanhojen opetussuunnitelmien kursseille, joten tiedonsiirtoja voi testata myös niiden mukaan opiskelevilla. Koodistot: aikuislukio ja nuorten koulutus. Voit siirtää vanhan opetussuunnitelman mukaan opiskelevat lukion opiskelijat Koskeen, kun otat Primuksessa Koski-tiedonsiirron apuikkunassa pois rastin Tarkista koodistot.

  9.3.2017: Tällä hetkellä tiedonsiirrossa on seuraavat ohjelmavirheet, jotka korjataan 31.3.2017 versioon viimeistään:

  • Virheilmoitus "Tutkintokoodi puuttuu" tulee virheellisesti silloin, kun tutkinnon osalta ei löydy Tutkinto-kentästä mitään, vaikka opiskelijalle on tutkinto kirjattu.
  • Työssäoppimisten laajuuksista voi myös tulla virheilmoituksia, kun Primus etsii työssäoppimisen kurssitaulukossa siirrettävää kurssia (tutkinnon osaa) eikä sitä kurssia, johon työssäoppiminen on lisätty.

  3.3.2017

  3.3.2017 Yleiset muutokset

  • Lisätty uudet kentät: Koulun tiedot -rekisteriin Toimipisteen tunniste Opintopolkuun. Tähän kirjataan toimipistetason oid ja se viedään Koskeen toimipisteen oid:na. Yksiköt-rekisteriin on lisätty Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun. Siihen voi kirjata oppilaitoksen tunnisteen, jos sitä ei ole Koulun tiedot-rekisterissä. Nämä sen vuoksi, että oppilaitoksilla on vaihtelevat käytännöt toimipisteiden ja oppilaitosten kirjauksessa Primukseensa.
  • Oppilaitoksen id:tä haetaan myös opiskelijarekisterin Yksikkö-kentän kautta->Yksikkö->Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun -kentästä.
  • Lisätty tutkintoihin diaarinumeroita.
  • Organisaatiotunnisteen tallennettavaa merkkimäärärajaa on suurennettu.
  • Lisätty lukion valmistavaan koulutukseen lisätiedot.
  • Lukion aloituspäivä -kenttää ei enää huomioida. Tieto siirretään kentästä Aloituspäivä.
  • Perusopetuksen valmistavan ja lisäopetuksen aineiden suoritusten tilana siirretään "VALMIS", jos kaikki lapsikurssit on suoritettu.
  • Primus tarkistaa perusopetuksen ja lukion oppiaineilta, onko niillä arvosanaa, ennenkuin siirretään tila "VALMIS".
  • Perusopetuksen lisäopetuksen siirtoon lisätty Tukimuodot, kotiopetus (Opiskelija kotiopetuksessa alkaen/päättyen) ja ulkomailla opiskelu (Opiskelija ulkomailla alkaen/päättyen). Majoitusetu ja kuljetusetu on poistuneet siirrosta.
  • Perusopetuksen lisätietoihin haetaan tiedot Hakemukset ja päätökset -rekisteristä: Erityinen tuki, Tehostettu tuki, Tuen vaihe ja Erityisen tuen päätös. Päätöksellä tulee olla täytettynä joko Tehostettu tuki, Erityisen tuen päätös tai Tuen vaihe="Tehostettu tuki".
  • Muutettu suorituksen vahvistajan tietojen hakemista: ensisijaisesti todistustaulukosta Todistusten allekirjoittaja (opettaja), Todistusten allekirjoittaja (henkilökunta) ja Todistusten allekirjoittaja (tekstinä) sekä Todistusten allekirjoittajan titteli. Toissijaisesti haetaan ryhmän/luokan kautta Todistuksen allekirjoittaja ja Todistuksen allekirjoittajan titteli. Kolmanneksi haetaan opiskelijarekisterin Yksikkö-kentän kautta Yksikön johtaja ja Yksikön johtajan titteli. Neljänneksi, ellei edellisiä löydy, haetaan Koulun tiedot -rekisteristä Rehtori/Koulun johtaja ja Rehtorin titteli.
  • Siirtyvän datan voi nyt tallentaa opiskelijan rekisterikortille kenttään Viimeisin KOSKI-data. Rastita tiedonsiirtoikkunassa kenttä Tallenna siirtodata kortille.
  • Linux-palvelimella olleet siirto-ongelmat on korjattu.
  • Opiskelijakohtaisten kurssimuutosten huomiointia on parannettu. Katsotaan, onko opiskelijakohtaisesti muutettu kurssin Pakollisuus-kenttää. Lisäksi katsotaan, onko Älä huomioi KOSKI-siirroissa -kenttä rastittu opiskelijakohtaisesti kurssille. Suoritettaessa osa toisesta tutkinnosta (ammatilliset), katsotaan Tutkinto-kentän tieto opiskelijakohtaisista kurssitiedoista.
  • Ei huomioida tällä hetkellä "Muita suorituksia" (Lisää muu suoritus -toiminnolla lisättyjä), koska niistä ei ole olemassa tarkempia tietoja Kurssit-rekisterissä.

  3.3.2017 Ammatillisia koskevat muutokset

  • Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kentän vaihtoehtoa Osaamisen tunnustaminen aikana ei huomioitu osaamisen tunnustamiseksi. Tämä tuli ilmi tilanteissa, joissa Osaamisen tunnustaminen -rekisteri ei ollut käytössä. Nyt tunnustamiset huomioidaan myös suorituksesta.
  • Paikalliselta ammatillisen tutkinnon osalta haetaan Ammattitaitovaatimus-kentän tieto Kuvaus-kentän sijaan.
  • Kurssityypit-rekisteriin on lisätty uudet rastikentät Mukautettu ja Poikettu. Luodaan omat kurssityypit mukautuksia ja poikettuja suorituksia varten sekä kolmas tyyppi, jos sama suoritus on sekä mukautettu että poikettu. Mukautettua tarkoittavalle kurssityypille rastitaan Mukautettu-kenttä ja poikettua tarkoittavalle rastitaan Poikettu-kenttä. Kolmannelle kurssityypille rastitaan molemmat kentät. Näiden perusteella Koskeen siirretään suorituksen lisätiedot.
  • Myös laskennalliset arvosanat siirretään Koskeen. Jos tutkinnon osalla ei ole lukittua arvosanaa, siirretään suoritus kuitenkin, jos siihen nousee alemmalta tasolta arvosana. Suorituksen päiväykseksi tulee viimeisimmän suorituksen pvm alemmalta tasolta.
  • Työssäoppimisia haetaan myös tutkinnon osaa alemmilta tasoilta.
  • Työssäoppimispaikan kotipaikka haetaan ensisijaisesti kentästä Työssäoppimispaikka->Kotipaikka. Toissijaisesti kentästä Työssäoppimispaikka->Yritys->Kotipaikka ja kolmantena Koulu->Opetuspaikkakunta.
  • Työssäoppimisen tehtävät haetaan nyt ensisijaisesti Tehtävä-kentästä, toissijaisesti Työntekijän työtehtävät -kentästä.
  • Työssäoppimisjaksoja ei siirretä näyttötutkinnoissa (Suoritustapa=Näyttöperusteinen).
  • Näyttöjä ei siirretä, jos ei ole hyväksyttävää arvosanaa.
  • Näyttöjen arviointikohteita ei siirretä, jos yhdelläkään ei ole arvosanaa.
  • Näytön osaamisen tunnustaminen: kurssityypillä tulee olla Salli näyttöjen lisääminen rastittuna, Huomioi tilastoissa -kentässä vaihtoehto "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kentässä "Osaaminen tunnustettu koulutuksen aikana" tai "Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua"
  • Siirretään näytön työpaikan ja oppilaitoksen nimitieto, jos ne löytyy (Suorituspaikka (työpaikka)/Suorituspaikka (oppilaitos)).
  • Lyhyt kuvaus näytöstä-tietoa haetaan myös osanäyttöjen rekisterikorteilta, jos koko näytöltä ei löydy kuvausta.
  • Näyttötutkinnoissa siirretään näytön kuvaukseksi Työtehtävät. Näytön kuvaus ei ole enää pakollinen tieto.
  • AITU-tiedot siirtyvät Koskeen: Näytön arvioija (opettaja)->Näyttötutkintomestari, Näytön aloituspvm, Näyttöpvm sekä Todistus-tieto. Näyttöpäivän lisäksi huomioidaan Arviointikokouksen pvm.
  • Tutkintonimikkeen siirrossa huomioidaan myös Tutkinto->Yhteinen tutkintonimike -kentän tieto.
  • Oppisopimuksen työnantaja -kentän sijaan otetaan tieto Oppisopimuspaikka-kentästä.

  2.3.2017 Lisätty siirtotiedosto lukion aineiden/kurssien Koski-tunnisteille. Voit ladata sen tästä ohjeesta.

  2.2.2017: Koski-palvelun käyttöönotto siirtyy hieman aikaisemmin ilmoitetusta. Laki tarvittavista rekistereistä saadaan voimaan syyskuun tienoilla, joten tietojen siirto tulee tehdä arviolta vuodenvaihteeseen mennessä. Koskeen tulee näillä näkymin viedä syyskuussa eli lain voimaantulohetkellä aktiivisena olevat oppilaat/opiskelijat.

  9.1.2017: Koski-tiedonsiirron alustavat kenttälistat on julkaistu

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI