Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oph:n laskentapäivä 20.1, lukiokoulutus

  Päivitetty 28.1.2019

  Oph kerää ja tarkistaa opiskelijamäärät oppilaitoksilta ja niiden avulla se seuraa valtionosuuksien laskentaa. Tietoja käytetään kuluvan vuoden rahoituksen tarkistamiseksi
  todellisen opiskelijamäärän mukaan sekä ennakoidaan tulevan vuoden valtionosuuksien laskentaa.

  Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät saat kerättyä Primuksesta erilaisilla hauilla. Ohjeessa on esimerkkihakuja, mutta jos olette täyttäneet tietoja eri kenttiin kuin hauissa, vaihtakaa tilalle ne kentät, jotka teillä on käytössä. Kaikki haut tehdään Opiskelijarekisterissä. Hauissa on oletuksena, että opiskelijan läsnäolo on kirjattu Läsnäolotaulukkoon.

  Tarkista vielä tarkemmat ohjeet Oph:n omista ohjeista, mitkä opiskelijat otetaan mihinkin kohtaan. Tee haut vaiheittain ja siirrä opiskelijamäärät Oph:n lomakkeelle. Ohjeen alapuolella olevasta linkistä näet jotain vinkkejä hakujen tallentamiseen ja yhdistämiseen.

  Oph:n lomake, sivu 1

  2. Lukiokoulutuksen opiskelijamäärät

  2.1 Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat, nuorten oppimäärän mukaan opiskelevat

  Haku: Ikä tarkastelupäivänä(Lukion aloituspäivä)<18 JA Lukion aloituspäivä<>"" JA Lukion opiskelumuoto<>"" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi="1 nuorten koulutus"

  Lukion aloituspäivän tilalla voi käyttää myös Aloituspäivä-kenttää eli Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<18 JA Aloituspäivä<>"" JA Lukion opiskelumuoto<>"" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi="1 nuorten koulutus".

  2.1.1 joista neljännen vuoden opiskelijat

  Haku: Ikä tarkastelupäivänä(Lukion aloituspäivä)<18 JA Lukion aloituspäivä<>"" JA Lukion opiskelumuoto<>"" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi="1 nuorten koulutus" JA Pidennetty päättymispäivä (lukio)=Kyllä
  TAI
  Pidennetyn päättymispäivän tilalla voi käyttää myös kenttää Opiskeluajan pidentämisen alkupäivä eli haun loppu olisi esim. JA Opiskeluajan pidentämisen alkupäivä<>""
  TAI
  Voi käyttää myös läsnäolotaulukon tietoja:
  Läsnä=*2019 JA Kevät 20.1.="Yliaikainen"

  2.2 Lukiokoulutuksessa olevat opiskelijat, aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevat

  Haku: Lukion aloituspäivä<>"" JA Lukion opiskelumuoto<>"" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi="2 aikuiskoulutus"

  2.2.1 joista neljännen vuoden opiskelijat

  Haku: Lukion aloituspäivä<>"" JA Lukion opiskelumuoto<>"" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi="2 aikuiskoulutus" JA Pidennetty päättymispäivä (lukio)=Kyllä
  TAI
  Pidennetyn päättymispäivän tilalla voi käyttää myös kenttää Opiskeluajan pidentämisen alkupäivä eli haun loppu olisi esim. JA Opiskeluajan pidentämisen alkupäivä<>""
  TAI
  Voi käyttää myös läsnäolotaulukon tietoja:
  Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Yliaikainen"

  2.3 Järjestämisluvan mukaiset sisäoppilaitosmuotoisen lukiokoulutuksen opiskelijat

  Sisäoppilaitosmuotoisen tiedon kirjaamiseen ei ole Primuksessa kenttää, ellei käytä Asuntola-tietoja. Haku voi olla esimerkiksi Majoitusetu=Kyllä JA Asuntolapaikka=Kyllä.

  2.3.1 kohdasta 2.3 neljännen vuoden opiskelijat

  Haku: Sisäoppilaitos-tiedon kirjaamiseen ei ole Primuksessa kenttää ellei käytä Asuntola-tietoja. Muuten neljännen vuoden opiskelijat voi hakea samoin kuin kohdassa 2.1.1, ilman ikävertailua.

  3.1 Sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat (2.3 kohdassa ilmoitetuista opiskelijoista)

  Haku: Esimerkiksi Majoitusetu=Kyllä JA Asuntolapaikka=Kyllä

  3.2 Opiskelijamäärät opetuskielen mukaan

  Kohdan 2 eri hakujen jälkeen ota aina jakauma Opetuskieli-kentän mukaan. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella ko.kenttää ja valitse Tee jakauma. Jakaumasta näet montako suomenkielistä ja ruotsinkielistä opiskelijaa on. Jos jakaumaan tulee muita kieliä, laske niiden opiskelijamäärät vielä yhteen ja kirjaa tieto Oph:n lomakkeen "Muu"-sarakkeeseen.

  3.3 Lukiokoulutuksen kotikuntaa vailla olevat opiskelijat ja ahvenanmaalaiset opiskelijat

  Kohdan 2 eri hakujen jälkeen ota aina jakauma Kotikunta-kentän mukaan. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella ko.kenttää ja valitse Tee jakauma. Jakauma-tulosteen ensimmäiseltä riviltä näet, montako opiskelijaa on ilman kotikuntaa.

  Ahvenanmaalaiset saat haettua esim. seuraavasti:

  Lisää kohdan 2 hakuihin vielä JA Kotipaikan postiosoite=22*. (Ahvenanmaan postinumerot alkavat kaikki numeroilla 22.)

  Oph:n lomakkeen sivu 2

  4. Aineopiskelijoiden aikuisille annettavan opetuksen tuntijaon mukaisesti suorittamien lukion pakollisten ja syventävien kurssien lukumäärät ajalta 1.8.2018-31.12.2018

  4.1 Aineopiskelun kurssien lukumäärät yhteensä

  Hae opiskelijat, jotka ovat aineopiskelijoita esim. opiskelijalajin perusteella: Opiskelijalaji=*Aineopiskelija* JA Koulutustyyppi=2 aikuiskoulutus JA Lukuvuosi=2018* JA Syksy 20.9.="Läsnä"

  Ota sen jälkeen Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto pakollisten ja syventävien kurssien kurssityyppien mukaan. Laita kohtaan Suorituspvm välillä 1.8.-31.12.2018.

  4.1.1 kohdasta 4.1 maahanmuuttajien kielikoulutuksena suorittamat kurssit

  Hae ensin maahanmuuttajaopiskelijat joko alla olevalla haulla tai jos olette kirjanneet maahanmuuttaja-tiedon johonkin tiettyyn kenttään, niin hae sen kentän avulla. Sen jälkeen ota arviointiyhteenveto näiltä opiskelijoilta suomen/ruotsin, (äidinkieli ja kirjallisuus) tai suomi/ruotsi (toisena kielenä) kurssien osalta.

  Haku: Muuttostatus="Maahanmuuttaja" JA Opiskelijalaji=*Aineopiskelija* JA Koulutustyyppi=2 aikuiskoulutus JA Lukuvuosi=2018* JA Syksy 20.9.="Läsnä"

  4.2 Ei rahoitusperusteiset: toisessa oppilaitoksessa tutkintoa suorittavien aineopiskelun kurssit lukiossa

  Haku: Opiskelijalaji=Aineopiskelija* JA Kaksoistutkinnon ammattikoulu<>""

  Ota sen jälkeen arviointiyhteenveto edellä kuvatun mukaisesti.

  4.2.1 joista ammatillista perustutkintoa suorittavien, yo-tutkintoon tähtäävien opiskelijoiden lukiokurssit

  Tähän voi käyttää esimerkiksi Yhdistelmäopintojen tyyppi -kenttää tai Lukion opiskelumuoto -kenttää tai Kaksoistutkinnon ammattikoulu -kenttää. Haku voi olla esim. seuraavanlainen:

  Haku: Opiskelijalaji=Aineopiskelija* JA Yhdistelmäopintojen tyyppi="Ammatillinen+lukio+yo" TAI Yhdistelmäopintojen tyyppi="Ammatillinen+yo"
  TAI vaihtoehtoisesti
  Opiskelijalaji=Aineopiskelija* JA Lukion opiskelumuoto="Kaksoistutkinto (ammattilukio)" JA Kaksoistutkinnon ammattikoulu<>"".

  5. Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijamäärät

  5.1 Valmistavan koulutuksen opiskelijat, nuorten oppimäärän mukaan opiskelevat

  Haku: Ikä tarkastelupäivänä(Aloituspäivä)<18 JA Aloituspäivä<>"" JA Oppimääräkoodi/koulutaso="Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valm*" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi=1 nuorisokoulutus

  5.2 Valmistavan koulutuksen opiskelijat, aikuisten oppimäärän mukaan opiskelevat

  Haku: Aloituspäivä<>"" JA Oppimääräkoodi/koulutaso="Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valm*" JA Lukuvuosi=*2019 JA Kevät 20.1.="Läsnä" JA Koulutustyyppi=2 aikuiskoulutus

  5.3 Järjestämisluvan mukaiset sisäoppilaitoksen valmistavan koulutuksen opiskelijat

  Sisäoppilaitostietojen kirjaamiseen ei ole Primuksessa kenttiä.

  5.3.1 - joista sisäoppilaitosmuotoisessa majoituksessa olevat opiskelijat

  Sisäoppilaitostietojen kirjaamiseen ei ole Primuksessa kenttiä. Majoitettujen opiskelijoiden hakuun voi käyttää seuraavaa:
  Haku: Esimerkiksi Majoitusetu=Kyllä JA Asuntolapaikka=Kyllä

  5.4 Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen kotikuntaa vailla olevat ja ahvenanmaalaiset

  Ota kohdan 5 hakujen jälkeen aina jakauma Kotikunta-kentän mukaan. Jakaumatulosteen ensimmäisellä rivillä näkyy kotikuntaa vailla olevien määrä.

  Ahvenanmaalaiset: Lisää kohdan 5 hakujen jälkeen aina JA Kotipaikan postiosoite=22*.