Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arvioitavien kurssien jakaminen aihealueisiin

  Kurssit jaetaan aihealueisiin Kurssit-rekisterissä. Arvioitavien aihealueiden nimet kirjataan Muiden arvosanojen aiheet -kenttään, yksi aihe per rivi. Aiheet näkyvät arviointikirjassa omina sarakkeinaan, opiskelijarekisterissä aiheet näkyvät Kurssisuoritukset-ruudun alalaidassa riveittäin.


  1. Luo Arvosana-asteikot -rekisterissä uusi asteikko ja anna sen nimeksi esim. Sanallinen.

  2. Luo Arvosanamääritykset-rekisterissä tarvittavat arvosanat, esim. "Osaat hyvin", "Osaat kohtalaisesti", "Tarvitset harjoitusta". Valitse näille arvosanoille asteikoksi juuri luomasi Sanallinen -asteikko.

  3. Ota Kurssit-rekisterissä esiin kentät Muiden arvosanojen aiheet ja Muiden arvosanojen asteikko.

  4. Valitse kurssilistasta sellainen kurssi, jossa arvioidaan eri osa-alueita, esim. jokin äidinkielen kurssi.

  • Valitse kenttään Muiden arvosanojen asteikko tiedoksi Sanallinen.
  • Kirjoita Muiden arvosanojen aiheet -kenttän ne osa-alueet, jotka arvioidaan, esim. "Kirjoittaminen", "Lukeminen", "Kuullun ymmärtäminen", "Ilmaisutaito". Kirjoita jokainen alue omalle rivilleen. Kenttään tulee tarvittaessa lisää rivejä automaattisesti.

  5. Aihealueet arvioidaan joko Wilmassa, Primuksen arviointirekisterissä tai Primuksen opiskelijarekisterissä. Primus-käyttöä varten opettajien käyttäjäryhmälle annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä syöttöoikeus ja lukuoikeus muiden arvosanojen sarakkeisiin: Arviointirekisterin oikeuksista rastitaan Syöttöoikeus muiden arvosanojen sarakkeisiin. Wilman kautta arviointi ei vaadi lisäoikeuksia.


  6. Arviointirekisterissä ja Wilmassa muiden arvosanojen aiheet näkyvät arviointiruudukossa omina sarakkeinaan. Kun klikkaat saraketta, ilmestyvät asteikon mukaiset arvosanat apuruutuun ikkunan keskivaiheille.

  7. Arv.-sarakkeeseen syötetään jokin suoritusmerkintä (esim. S tai A -arvosana). Tähän sarakkeeseen tulee aina syöttää jotain, sillä kurssi käsitellään suoritettuna vain, jos sille on annettu arvosana. Arvosanan saa jätettyä pois todistuksista ym. tulosteista.

  8. Muiden arvosanojen aiheet arvioidaan omiin sarakkeisiinsa. Lisäksi voit antaa laajemman kuvauksen oppilaan osaamisesta ikkunan alareunan Sanallinen arviointi -kenttään. Sanallinen arviointi tulee sille oppilaalle, jonka riviä on viimeksi klikattu. Lauseen voi joko kirjoittaa suoraan kenttään tai sen voi valita Lausepankin valmiista vaihtoehdoista.

  Arvosanat näkyvät tallennuksen jälkeen vain opettajilla ja hallinnolla. Oppilaat ja huoltajat näkevät arvosanat sitten kun arviointi on toimeenpantu.


  Arvosanat voi syöttää myös opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset-ruudussa. Klikkaa opsinäkymän yläpuolelta aktiiviseksi Arvosanat-välilehti, ja klikkaa sitten sitä kurssia, jonka haluat arvioida. Avautuu kurssisuoritusruutu, jonka alareunassa on kentät osa-alueiden arviointia varten.

  Tässäkin ruudussa tulee aina merkitä jokin arvosana myös kenttään Arvosana, jotta Primus tunnistaa suorituksen valmiiksi.

  Todistuksissa osa-alueiden arvioinnin voi esittää joko luettelomuodossa tai rasti ruutuun -muodossa. Tulostepankissa on esimerkkitulostepohjia kumpaankin vaihtoehtoon.

  Aihealueet Wilmaan

  Aihealueet näkyvät samantien myös Wilman arviointikirjoissa. Jos haluat ne näkyviin myös oppilaan Suoritukset-sivulle huoltajaa varten, rasti Koulun tiedot -rekisterissä Suoritustaulukon kentät -rastikokonaisuudesta kohta Muut arvosanat.

  Muiden arvosanojen aiheista näkyvät Suoritukset-sivulla oletuksena vain siihen aihealueeseen asti, missä on viimeinen arviointi. Loput aiheet jäävät piiloon, jos niitä ei ole arvioitu. Jos halutaan kaikki kerralla näkyviin (myös arvioimattomat), täytetään Koulun tiedoissa Muiden arvosanojen aiheiden näkyminen Wilmassa. Valintakentässä on kolme vaihtoehtoa: Näytä kaikki, Näytä viimeisimpään arvioituun aiheeseen, Vain arvioidut, joista kaksi jälkimmäistä vaatii myös kurssisuorituksen, jotta muiden arvosanojen aiheet näkyisivät.