Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - virheilmoituksia ja kysymyksiä (FAQ)

  Alle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä tai virheilmoituksia Koski-tiedonsiirrosta.

  Vinkki! Olethan muuten tutustunut jo uuteen asiakasyhteisöömme Communityyn? Sen keskustelupalstalla voit avun saamisen lisäksi olla apuna myös muille.

  Voitte etsiä ratkaisuja Koski-ongelmiin myös Koski-palvelun usein kysytyistä kysymyksistä.

  VirheilmoitusKorjaus tai syy
  Opiskelijalajia ei siirretä KoskeenOpiskelijalajilla ei ole rastittuna Huomioi Koski-siirrossa
  Opiskeluoikeuden tyyppi puuttuuOpiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) täyttämättä opiskelijarekisterissä, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä
  Virheellinen oppilaitoksen/yksikön idKoulun tiedoissa täyttämättä Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun tai siinä on virhe
  Koodia vBl1 ei löydy koodistosta lukionkurssit (928)Kurssilla korttinumero 928 on tunniste, joka ei vastaa Kosken koodistoa
  Aloituspäivä puuttuuOpiskelijalle ei ole täytetty Aloituspäivä-kenttää
  Koulutusmoduulin laajuus puuttuu (3857)Kurssilta korttinumero 3857 puuttuu laajuus kentästä Opintoviikot
  Organisaatiohenkilön titteli puuttuu (2808)Koulun tiedot-rekisteriin ei ole täytetty Rehtorin titteli -kenttää
  Pakollinen tieto puuttuu (3897)Kurssin korttinumero 3897 kurssityypillä täyttämättä (esimerkiksi) kenttä Lukion kurssitaso
  Yhteysvirhe 400 Bad RequestKoski-rajapinnan palauttama epäselvä virheilmoitus. Lähetä tukeen tiedoksi koko virheviesti, niin tutkimme asiaa.
  Lukion kursseissa tulee virheilmoituksia puuttuvasta yhteishaun aineestaPrimuksen versiosta 4.53.6 lähtien löytyy tuki myös lukion muille aineille eikä Yhteishaun aine -kenttää tarvitse niille täyttää.
  Paikalliselta tutkinnon osalta puuttuu koulutusmoduulin kuvausTäytä Opetustarjonta(Kurssit)-rekisterissä kenttä Ammattitaitovaatimus

  Jos opiskelijalla ei ole täydellistä hetua

  Ei siirry Koskeen
  Koulutusmoduulin kuvaus puuttuu, kyse osaamisen tunnustamisestaOsaamisen tunnustaminen -rekisterissä täytetään kenttä Ammattitaitovaatimus tai opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin täytetään Ammattitaitovaatimus-kenttään tietoa
  duplikaattiOsa: Tutkinnon osa tutkinnonosat/100955 esiintyy useammin kuin kerran ryhmässä ammatillisentutkinnonosanryhmaKorjattu versiossa PW 4.55. Ammattiosaamisen näytöt siirretään tutkinnon osan suorituksen yhteydessä. Täytetään sama Tutkinnon osan koodi sekä tutkinnon osalle että näytölle. Sama koskee näyttötutkintolaisten tutkinnon osien ja tutkintosuoritusten siirtoa.
  Opiskeluoikeuden tyyppi puuttuuOpiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) täyttämättä opiskelijarekisterissä, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä
  Suorituksen koskioppiaineetyleissivistava/A1 osasuoritusten laajuuksien summa 3.0 ei vastaa suorituksen laajuutta 4.0Tulee, jos lukiossa ei ole täytetty ainetasolle arvosanan laskemisehtoa ja aineelle on noussut arvosana jo ennen kuin kaikki kurssit sen alta on suoritettu. Tämä on muutettu Primuksen versiossa 4.55.5 siten, että ainetason laajuudeksi lasketaan aina lapsitasolta tuleva laajuus. Jos laajuudeksi tulee 0 (nolla), jätetään se siirtämättä.
  Suoritukselta perusopetuksenluokkaaste/9 puuttuu vahvistus, vaikka opiskeluoikeus on tilassa ValmistunutVirhe on esiintynyt tilanteissa, joissa 9. luokan oppilailla on merkitty Valmistumispäivä vaikka häneltä puuttuu vielä 9. luokan suorituksia. Toinen mahdollinen syy on siinä, että opiskelijalla on suoritus syksyn kurssissa, mutta kevään kurssilla ei ole valintaa.
  Perusteella OPH-2658-2017 on väärä koulutustyyppi 18(Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (VALMA)). Hyväksytyt koulutustyypit tälle suoritukselle ovat 1(Ammatillinen perustutkinto), 4(Ammatillinen perustutkinto erityisopetuksena), 13(Ammatillinen perustutkinto näyttötutkintona), 11(Ammattitutkinto), 12(Erikoisammattitutkinto)Oppimääräkoodi/koulutaso-kentässä tulee olla valittuna VALMAa vastaava vaihtoehto, ja lisäksi Opiskelijan tavoite koulutuksessa -kentässä tulee olla valittuna vaihtoehto "1 koko tutkinnon suorittaminen".
  lisätiedot.tehostetunTuenPäätös.alkuOppilaan pedagogiselle asiakirjalle on kirjattu Siirto tuen vaiheeseen tieto tehostetusta tuesta, mutta asiakirjalta puuttuu päivämäärä kentästä Tuen alkamispäivä.
  "..esiintyy useammin kuin kerran ryhmässä pakolliset"Oppilaalla on todennäköisesti suorituksia kahdella eri pakollisella oppiaineella, joilla on sama yhteishaun aine. Tilanteen saa korjattua muuttamalla oppilaskohtaisesti kurssitietoja opetussuunnitelman kautta. Jos oppilas on vaihtanut esim. TS -> TN, niin tekstiilityön aineelle lisätään Älä huomioi KOSKI-siirrossa -rasti. Kurssitietojen muutos tehdään siis aina siihen aineeseen, jolta oppilas on siirtynyt pois. Kurssitietojen muutos tehdään klikkaamalla oppilaan opsista esim. nyt tekstiilityön ainetta ja valitsemalla valikosta Muuta opiskelijan/ kurssitietoja.
  Opiskeluoikeusjaksoja ei löytynytOppilaalta puuttuu tiedoista aloituspäivä.
  Suoritukset puuttuuJos opiskelijalla ei ole yhtään kurssisuoritusta, Primus antaa ilmoituksen Suoritukset puuttuu, koska ei tiedetä onko kyse alku- vai päättövaiheen suorituksesta. Opiskelijaa ei tällä hetkellä saa siirrettyä ollenkaan ennen ensimmäisen suorituksen kirjaamista.

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Peruskoulu

  1. Mitä täytetään peruskoulun paikallisille aineille Kurssit-rekisteriin?

  • Koski-tunniste ja Kuvaus. Tunnisteen voi oppilaitos itse määritellä, ei ole virallisia tunnisteita paikallisille aineille. Täytetään aine-tasolle.

  2. Miten toimitaan 6. luokkalaisten FyKe ja BiGe -aineiden kanssa?

  • Yhdistelmäaineet kannattaa purkaa omiksi aineiksi opsiin, jolloin ne saa siirrettyä Koskeen.

  3. Pitääkö esiopetuksen kortti siirtää vai kopioida perusopetukseen?

  • Pitää kopioida, koska muuten Koskessa esiopetuksen tiedot korvautuvat perusopetuksen tiedoilla.

  4. Miten toimitaan peruskoulun valinnaisaineiden kanssa? Merkitseekö joka koulu omat KOSKI-tunnisteensa vai onko tulossa jotain yhtenäistä linjaa miten merkitään?

  • Paikallisille aineille ei ole yhtenäistä koodistoa.

  5. Mitä kirjataan peruskoulun aloituspäiväksi?

  • Se päivä, jolloin on aloittanut ko. koulussa. Jos on ollut sitä ennen valmistavassa opetuksessa samassa koulussa, aloituspäiväksi jää valmistavan opetuksen päivä. Sama jos on kyse yhtenäiskoulusta, niin aloituspäiväksi jää alakoulun aloituspäivä.
  • Esiopetuksella on omat aloitus- ja päättymispäivät.

  6. Saako ePerusteista aikuisten perusopetuksen opsia?

  • Ei saa

  7. Miten saa siirrettyä taitai -aineiden arvioinnit Koskeen, jos on väliaineita?

  • Tyhjää välitason aineilta, Kurssityypit-rekisterissä kenttä Kurssityypin taso. Arvosanan pitää nousta ylimmälle tasolle, koska Koskeen siirretään vain yksi arviointi taitai-aineista.

  8. Miksi yksilöllistäminen ei näy Koskessa?

  • Yksilöllistäminen pitää tehdä myös ainetasolle ja vaihtaa siihen yksilöllistetty kurssityyppi.
  • Lisäksi kurssityypille pitää rastia kentät Yksilöllistetty ja Pakollinen.

  Lukio

  1. Siirretäänkö lukion aineopiskelijat Koskeen?

  • Siirretään, se on tullut mahdolliseksi Primuksen versiosta PW 4.55.5 lähtien.

  2. Lukion vanhan opsin kursseista tulee virheilmoituksia, mitä tehdä?

  • Lukion vanhan opsin kursseille on lisätty tuki myös Primukseen versiossa PW 4.55.5.

  3. Lukion pakollinen paikallinen kurssi ei mene läpi Koskessa.

  • Tarkistukset tullaan purkamaan ja tulevat jossain myöhemmässä versiossa.

  Ammatilliset

  1. Pitääkö työssäoppimisella olla arviointi, jotta siirtyy Koskeen?

  • Pitää olla joko Työssäoppimisen arviointi -kenttä täytetty tai Kurssi-taulukossa joka rivillä arvosana. Jos Työssäoppimisen arviointi -kentässä on "hylätty", työssäoppimista ei siirretä. (2/2018 lähtien).

  2. Pitääkö työssäoppiminen olla kirjattu aina tutkinnon osa -tasolle?

  • Työssäoppimiset siirretään opiskelijarekisterin Suorituksien työssäoppimiset -kentän kautta.

  3. Osaamisalan koodia 9999 ei hyväksytä Koskeen, mutta Tilastokeskus ohjeistaa käyttämään sitä, kun osaamisalaa ei ole vielä valittu.

  • Osaamisalan voi jättää tyhjäksi, jos se ei ole vielä tiedossa.
  • Myöskään Tilastokeskuksen siirrossa se ei ole pakollinen tieto.

  4. Missä tilanteissa kursseille pitää täyttää Koodi-kenttä?

  • Koodi-kenttä ei siirry Koskeen. Tieto siirtyy joko Tutkinnon osan koodi -kentästä tai KOSKI-tunniste-kentästä. Paikallisille tutkinnon osille on täytettävä KOSKI-tunniste. Paikallisten tutkinnon osien koodituksesta ei ole virallisia tunnisteita, käytännössä Koskeen kelpaa tunniste kuin tunniste.

  5. Jos opiskelija valitsee tutkinnon osan toisesta tutkinnosta, mitä siitä täytetään Primukseen?

  • Suosittelemme hakemaan ePerusteista myös sellaiset tutkinnon osat, joita ei oppilaitoksessanne opeteta. Näin ne löytyvät valmiiksi Opetustarjonta-rekisteristä ja voi lisätä opiskelijan opsiin ulkopuolisena kurssina.
  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin Tutkinnon osan koodi ja Tutkinto-kentät.

  6. Osaamisen tunnustaminen tehdään sellaiseen kurssiin, joka on valmiiksi ollut opsissa esim. Muu suoritus 1 -nimellä. Vaikka kurssin nimen muuttaa, se näkyy Koskessa Muu suoritus 1 -nimellä edelleen. Miten tulisi kirjata?

  • Korjattu versiossa PW 4.55. Huomioidaan myös kurssisuoritukseen kirjattu Kurssin nimi.

  7. Koskessa näkyy näyttöjen kohdalla lisätieto "Muutos arviointiasteikossa". Mistä tämä tulee?

  • Arviointiasteikon vertailu otettu pois Primuksen Koski-siirrossa, joten tällaista ilmoitusta ei pitäisi enää tulla. Korjattu versioon PW 4.55.5.

  8. Siirretäänkö tutkintoon johtamaton koulutus Koskeen?

  • Ei tässä vaiheessa (5/2018). Se tulee lain 2. vaiheessa mukaan, mutta ei vielä tietoa aikataulusta.

  Yleiset

  1. Miten toimitaan arvosanojen kanssa, joita ei löydy Kosken arvosanakoodistoista?

  • Jätetään täyttämättä Koski-arvosana-kenttä, jolloin suoritus siirtyy Kesken-tilassa Koskeen.

  2. Mitä täytetään Kosken arvosanakoodistoista Primukseen?

  • Primuksen Arvosanamääritykset-rekisteriin täytetään kenttä KOSKI-arvosana ja siihen Kosken koodistosta "Koodiarvo"-sarakkeen tieto.
  • Alakoulujen A-arvosanalle täytetään "S" kenttään Koski-arvosana.
  • Muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ja sanallinen arviointi siirtyvät Koskeen Primuksen versiosta 4.57 lähtien, jos suorituksen arvosanalle on täytetty KOSKI-arvosana-kenttään "S". (esim. "A"-arvosanalle->"S" KOSKI-arvosanaksi.) Nämä siirretään viimeisimmästä arvioidusta kurssista.
  • Poikkeuksena käyttäytyminen, jonka alle siirtyy muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ja sanallinen arviointi, vaikka kurssi olisi arvioitu numeerisesti eikä "S"-arvosanalla.

  3. Jos todistuksen allekirjoittajia on useampi, mihin kirjataan?

  • Tällä hetkellä siirtyy vain yksi allekirjoittaja ja hänen tittelinsä, mutta lisätään allekirjoittaja-kenttiä jatkossa Primukseen.

  4. Siirretäänkö vaihto-opiskelijat Koskeen?

  • Siirretään (tieto tullut 11/2017)

  5. Miten toimitaan oppilaiden kohdalla jotka ovat kotiopetuksessa?

  • OPH:n vastaus: Kun lapsi on kotiopetuksessa, hän ei ole minkään koulun kirjoilla. Hänelle on kuitenkin määrätty valvova opettaja/koulu, joka sitten pyydettäessä antaa todistuksen tai järjestää erityisen tutkinnon -> se lienee silloin oikea oppilaitos. Opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulee olla merkintä kotiopetuksesta, jotta opiskeluoikeus osataan erotella rahoituksessa. Tieto kirjataan kenttiin Opiskelija kotiopetuksessa alkaen ja Opiskelija kotiopetuksessa päättyen.

  6. KOSKI-betatestauksessa ei tule virheilmoituksia, mutta KOSKI-palveluun ei ole tietoja siirtynyt. Mistä johtuu?

  • Tarkista, onko diaarinumero oikea Koulun tiedot -rekisterissä. Diaarinumerot löytyvät opetussuunnitelman perusteista tai ePerusteista.
  • Tarkista kurssityyppien määritykset ja että aineille ja kursseille on täytetty vaadittavat kentät tästä ohjeesta

  7. Koski-tiedonsiirto antaa virheen, että kirjautuminen koulun käyttäjätunnuksella ei toimi. Mitä tehdä?

  • Tarkista oletko siirtämässä tietoja testi- vai tuotantoympäristöön. Molempiin on omat Koski-rajapinnan tunnus ja Koski-rajapinnan salasana -kentät Koulun tiedot -rekisterissä.
  • Tunnus ei saa sisältää ääkkösiä, erikoismerkkejä, välilyöntejä tai isoja kirjaimia.
  • Salasana voi olla kirjaimia, numeroita ja huutomerkki. Muita erikoismerkkejä ei hyväksytä.
  • Syynä voi olla myös hetkellinen ruuhka Koski-palvelussa, joka antaa saman virheilmoituksen. Kokeile silloin siirtoa vähän myöhemmin uudestaan.

  8. Jos opiskelija vaihtaa koulua kunnan sisällä, miten pitää toimia?

  • Tähän on tullut OPH:lta uusi ohjeistus 3/2018. Jos oppilas vaihtaa koulua saman koulutuksen järjestäjän (ja multiPrimuksen) alaisuudessa, niin riittää, että opiskelijan Koulu-kentän tietoa vaihdetaan.
  • Koskeen välitetään uuden oppilaitoksen tunnistetiedot.
  • Kun opiskeluoikeus päivitetään Koskeen, viimeisimmän vuosiluokan suoritustiedot päivittyvät uudelle koululle. Koko vuosiluokan suoritus, jos esim. syyslukukausi olisi ollut vanhassa koulussa, kirjaantuu tällöin uudelle koululle. Tästä seuraa myös se, että opiskeluoikeuden organisaatio vaihtuu uuteen kouluun, eikä opiskeluoikeus näy enää vanhan koulun virkailijoille. Kosken opiskeluoikeuden versiohistoriaan jää tieto siitä, milloin vaihto koulusta toiseen tapahtui.
  • Kuitenkin kun oppilas vaihtaa kouluasteelta toiselle, pitää luoda uusi rekisterikortti, jos opiskeluoikeuden tyyppi vaihtuu, esim. esikoulusta perusopetukseen tai valmistavasta perusopetukseen.
  • Yhtenäiskouluissa voi Kosken kannalta jatkaa samalla rekisterikortilla ala-asteelta yläasteelle. Tässä kuitenkin kannattaa huomioida opetussuunnitelman rakenteet eli jos on oma opsi tehty ala- ja yläkoululle, silloin voi tehdä uuden rekisterikortin opiskelijalle ja vaihtaa opsin asteelta toiselle siirryttäessä.

  Päivitetty: 27.6.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI