Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - virheilmoituksia ja kysymyksiä (FAQ)

  Alle on kerätty usein kysyttyjä kysymyksiä tai virheilmoituksia Koski-tiedonsiirrosta.

  VirheilmoitusKorjaus tai syy
  Opiskelijalajia ei siirretä KoskeenOpiskelijalajilla ei ole rastittuna Huomioi Koski-siirrossa
  Opiskeluoikeuden tyyppi puuttuuOpiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) täyttämättä opiskelijarekisterissä, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä
  Virheellinen oppilaitoksen/yksikön idKoulun tiedoissa täyttämättä Oppilaitoksen tunniste Opintopolkuun tai siinä on virhe
  Koodia vBl1 ei löydy koodistosta lukionkurssit (928)Kurssilla korttinumero 928 on tunniste, joka ei vastaa Kosken koodistoa
  Aloituspäivä puuttuuOpiskelijalle ei ole täytetty Aloituspäivä-kenttää
  Koulutusmoduulin laajuus puuttuu (3857)Kurssilta korttinumero 3857 puuttuu laajuus kentästä Opintoviikot
  Organisaatiohenkilön titteli puuttuu (2808)Koulun tiedot-rekisteriin ei ole täytetty Rehtorin titteli -kenttää
  Pakollinen tieto puuttuu (3897)Kurssin korttinumero 3897 kurssityypillä täyttämättä (esimerkiksi) kenttä Lukion kurssitaso
  Yhteysvirhe 400 Bad RequestKoski-rajapinnan palauttama epäselvä virheilmoitus. Lähetä tukeen tiedoksi koko virheviesti, niin tutkimme asiaa.
  Lukion kursseissa tulee virheilmoituksia puuttuvasta yhteishaun aineestaPrimuksen versiosta 4.53.6 lähtien löytyy tuki myös lukion muille aineille eikä Yhteishaun aine -kenttää tarvitse niille täyttää.
  Paikalliselta tutkinnon osalta puuttuu koulutusmoduulin kuvausTäytä Opetustarjonta(Kurssit)-rekisterissä kenttä Ammattitaitovaatimus
  Suoritus.alkamispäivä (2017-02-01) oltava sama tai aiempi kuin suoritus.arviointi.päivä(2016-05-30)Arviointikirjan alkamispäivä on myöhäisempi kuin opiskelijan suorituspäivämäärä (esim. jos on saanut osaamisen tunnustamisen)
  Jos opiskelijalla ei ole täydellistä hetuaEi siirry Koskeen
  Koulutusmoduulin kuvaus puuttuu, kyse osaamisen tunnustamisestaOsaamisen tunnustaminen -rekisterissä täytetään kenttä Ammattitaitovaatimus tai opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin täytetään Ammattitaitovaatimus-kenttään tietoa
  duplikaattiOsa: Tutkinnon osa tutkinnonosat/100955 esiintyy useammin kuin kerran ryhmässä ammatillisentutkinnonosanryhmaKorjattu versiossa PW 4.55. Ammattiosaamisen näytöt siirretään tutkinnon osan suorituksen yhteydessä. Täytetään sama Tutkinnon osan koodi sekä tutkinnon osalle että näytölle. Sama koskee näyttötutkintolaisten tutkinnon osien ja tutkintosuoritusten siirtoa.
  Opiskeluoikeuden tyyppi puuttuuOpiskeluoikeuden tyyppi (KOSKI) täyttämättä opiskelijarekisterissä, Luokat- tai Koulun tiedot -rekisterissä
  Suorituksen koskioppiaineetyleissivistava/A1 osasuoritusten laajuuksien summa 3.0 ei vastaa suorituksen laajuutta 4.0Tulee, jos lukiossa ei ole täytetty ainetasolle arvosanan laskemisehtoa ja aineelle on noussut arvosana jo ennen kuin kaikki kurssit sen alta on suoritettu. Tämä on muutettu Primuksen versiossa 4.55.5 siten, että ainetason laajuudeksi lasketaan aina lapsitasolta tuleva laajuus. Jos laajuudeksi tulee 0 (nolla), jätetään se siirtämättä.
  Suoritukselta perusopetuksenluokkaaste/9 puuttuu vahvistus, vaikka opiskeluoikeus on tilassa ValmistunutVirhe on esiintynyt tilanteissa, joissa 9. luokan oppilailla on merkitty Valmistumispäivä vaikka häneltä puuttuu vielä 9. luokan suorituksia. Toinen mahdollinen syy on siinä, että opiskelijalla on suoritus syksyn kurssissa, mutta kevään kurssilla ei ole valintaa.

  Kysymyksiä ja vastauksia

  Peruskoulu

  1. Mitä täytetään peruskoulun paikallisille aineille Kurssit-rekisteriin?

  • Koski-tunniste ja Kuvaus. Tunnisteen voi oppilaitos itse määritellä, ei ole virallisia tunnisteita paikallisille aineille. Täytetään aine-tasolle.

  2. Miten toimitaan 6. luokkalaisten FyKe ja BiGe -aineiden kanssa?

  • Yhdistelmäaineet kannattaa purkaa omiksi aineiksi opsiin, jolloin ne saa siirrettyä Koskeen.

  3. Pitääkö esiopetuksen kortti siirtää vai kopioida perusopetukseen?

  • Pitää kopioida, koska muuten Koskessa esiopetuksen tiedot korvautuvat perusopetuksen tiedoilla.

  4. Miten toimitaan peruskoulun valinnaisaineiden kanssa? Merkitseekö joka koulu omat KOSKI-tunnisteensa vai onko tulossa jotain yhtenäistä linjaa miten merkitään?

  • Paikallisille aineille ei ole yhtenäistä koodistoa.

  5. Mitä kirjataan peruskoulun aloituspäiväksi?

  • Se päivä, jolloin on aloittanut ko. koulussa. Jos on ollut sitä ennen valmistavassa opetuksessa samassa koulussa, aloituspäiväksi jää valmistavan opetuksen päivä. Sama jos on kyse yhtenäiskoulusta, niin aloituspäiväksi jää alakoulun aloituspäivä.
  • Esiopetuksella on omat aloitus- ja päättymispäivät.

  6. Saako ePerusteista aikuisten perusopetuksen opsia?

  • Ei saa

  7. Miten saa siirrettyä taitai -aineiden arvioinnit Koskeen, jos on väliaineita?

  • Tyhjää välitason aineilta, Kurssityypit-rekisterissä kenttä Kurssityypin taso. Arvosanan pitää nousta ylimmälle tasolle, koska Koskeen siirretään vain yksi arviointi taitai-aineista.

  Lukio

  1. Siirretäänkö lukion aineopiskelijat Koskeen?

  • Siirretään, se on tullut mahdolliseksi Primuksen versiosta PW 4.55.5 lähtien.

  2. Lukion vanhan opsin kursseista tulee virheilmoituksia, mitä tehdä?

  • Lukion vanhan opsin kursseille on lisätty tuki myös Primukseen versiossa PW 4.55.5.

  Ammatilliset

  1. Pitääkö työssäoppimisella olla arviointi, jotta siirtyy Koskeen?

  • Pitää olla joko Työssäoppimisen arviointi -kenttä täytetty tai Kurssi-taulukossa joka rivillä arvosana. Myös hylätyt työssäoppimiset siirretään.

  2. Pitääkö työssäoppiminen olla kirjattu aina tutkinnon osa -tasolle?

  • Työssäoppimiset siirretään opiskelijarekisterin Suorituksien työssäoppimiset -kentän kautta.

  3. Osaamisalan koodia 9999 ei hyväksytä Koskeen, mutta Tilastokeskus ohjeistaa käyttämään sitä, kun osaamisalaa ei ole vielä valittu.

  • Osaamisalan voi jättää tyhjäksi, jos se ei ole vielä tiedossa.
  • Myöskään Tilastokeskuksen siirrossa se ei ole pakollinen tieto.

  4. Missä tilanteissa kursseille pitää täyttää Koodi-kenttä?

  • Koodi-kenttä ei siirry Koskeen. Tieto siirtyy joko Tutkinnon osan koodi -kentästä tai KOSKI-tunniste-kentästä. Paikallisille tutkinnon osille on täytettävä KOSKI-tunniste. Paikallisten tutkinnon osien koodituksesta ei ole virallisia tunnisteita, käytännössä Koskeen kelpaa tunniste kuin tunniste.

  5. Jos opiskelija valitsee tutkinnon osan toisesta tutkinnosta, mitä siitä täytetään Primukseen?

  • Suosittelemme hakemaan ePerusteista myös sellaiset tutkinnon osat, joita ei oppilaitoksessanne opeteta. Näin ne löytyvät valmiiksi Opetustarjonta-rekisteristä ja voi lisätä opiskelijan opsiin ulkopuolisena kurssina.
  • Toinen vaihtoehto on täyttää opiskelijakohtaisiin kurssitietoihin Tutkinnon osan koodi ja Tutkinto-kentät.

  6. Osaamisen tunnustaminen tehdään sellaiseen kurssiin, joka on valmiiksi ollut opsissa esim. Muu suoritus 1 -nimellä. Vaikka kurssin nimen muuttaa, se näkyy Koskessa Muu suoritus 1 -nimellä edelleen. Miten tulisi kirjata?

  • Korjattu versiossa PW 4.55. Huomioidaan myös kurssisuoritukseen kirjattu Kurssin nimi.

  7. Koskessa näkyy näyttöjen kohdalla lisätieto "Muutos arviointiasteikossa". Mistä tämä tulee?

  • Arviointiasteikon vertailu otettu pois Primuksen Koski-siirrossa, joten tällaista ilmoitusta ei pitäisi enää tulla. Korjattu versioon PW 4.55.5.

  Yleiset

  1. Miten toimitaan arvosanojen kanssa, joita ei löydy Kosken arvosanakoodistoista?

  • Jätetään täyttämättä Koski-arvosana-kenttä, jolloin suoritus siirtyy Kesken-tilassa Koskeen.

  2. Mitä täytetään Kosken arvosanakoodistoista Primukseen?

  • Primuksen Arvosanamääritykset-rekisteriin täytetään kenttä KOSKI-arvosana ja siihen Kosken koodistosta "Koodiarvo"-sarakkeen tieto.
  • Alakoulujen A-arvosanalle täytetään "S" kenttään Koski-arvosana.
  • Muiden arvosanojen aiheiden arvioinnit ei vielä siirry Koskeen.
  • Sanallinen arviointi siirtyy jo tällä hetkellä.

  3. Jos todistuksen allekirjoittajia on useampi, mihin kirjataan?

  • Tällä hetkellä siirtyy vain yksi allekirjoittaja ja hänen tittelinsä, mutta lisätään allekirjoittaja-kenttiä jatkossa Primukseen.

  4. Siirretäänkö vaihto-opiskelijat Koskeen?

  • Siirretään (tieto tullut 11/2017)

  5. Miten toimitaan oppilaiden kohdalla jotka ovat kotiopetuksessa?

  • OPH:n vastaus: Kun lapsi on kotiopetuksessa, hän ei ole minkään koulun kirjoilla. Hänelle on kuitenkin määrätty valvova opettaja/koulu, joka sitten pyydettäessä antaa todistuksen tai järjestää erityisen tutkinnon -> se lienee silloin oikea oppilaitos. Opiskeluoikeuden lisätiedoissa tulee olla merkintä kotiopetuksesta, jotta opiskeluoikeus osataan erotella rahoituksessa.

  6. KOSKI-betatestauksessa ei tule virheilmoituksia, mutta KOSKI-palveluun ei ole tietoja siirtynyt. Mistä johtuu?

  • Tarkista, onko diaarinumero oikea Koulun tiedot -rekisterissä. Diaarinumerot löytyvät opetussuunnitelman perusteista tai ePerusteista.
  • Tarkista kurssityyppien määritykset ja että aineille ja kursseille on täytetty vaadittavat kentät tästä ohjeesta

  Päivitetty: 10.1.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI