Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

OPS 2016: Kurssit yläkoulujen siirtymävaiheessa

  Kurssilyhenteet toimivat tunnistetietona Primuksessa ja Kurressa. Lyhenteiden pitää olla uniikkeja, sillä samaa lyhennettä ei voi käyttää kahdessa aktiivisessa kurssissa, vaikka ne kuuluisivat eri opseihin.

  Kun yläkoulut rakentavat uutta opsia ja käytössä on yhtä aikaa sekä vanhan että uuden opsin kursseja, joissa on osittain tai kokonaan samat lyhenteet, täytyy joko vaihtaa vanhan opsin kurssien lyhenteet tai arkistoida porrastetusti usean vuoden aikana vanhan opsin kurssit. Tällä tavalla varmistetaan, että arviointikirjoja muodostettaessa tunnistuu arviointikirjalle oikea kurssi ja että arvosanat menevät toimeenpanossa oikeaan kurssiin oppilailla.

  Alla on esitelty vaihtoehtoisten tapojen vaiheet, hyödyt ja haitat. Vertaile niitä huolellisesti, ennen kuin päätät, millä tavalla koulussanne on järkevintä siirtymävaihe toteuttaa kurssien osalta.

  Tapa 1: Vanhan opsin kurssilyhenteiden muuttaminen

  Lyhenteiden muuttamisessa on kaksi vaihetta:

  • Päivitetään vanhan opsin kurssien lyhenteiden eteen jokin kirjain, esim. "w".
  • Päivitetään muuttuneet lyhenteet Primuksesta Kurreen.

  Molemmat vaiheet on esitelty ohjeessa OPS 2016 ja LOPS 2016: Vanhojen kurssilyhenteiden muuttaminen. Huomaa, että ohjeessa esitetyllä Kurssit-rekiterin tiedonsiirrolla voi päivittää vain kurssien lyhenteet Kurreen, ei aineiden. Jos opetus siis on siirretty Kurreen kurssien sijaan aineina, täytyy lyhenteet päivittää Kurreen käsin.

  Hyödyt

  • Vanhan opsin kursseja ei tarvitse arkistoida siirtymävaiheessa, vaan ne voidaan arkistoida kaikki kerralla sitten, kun vanhan opsin mukaan opiskelevia oppilaita ei enää ole.

  Haitat

  • Vanhoja todistuspohjia joutuu todennäköisesti muokkaamaan: jos tulostusehdoissa viitataan tiettyihin kurssilyhenteisiin, tulostusehdot tulee päivittää vastaamaan muutettuja lyhenteitä.
  • Jos opetus on Kurressa aineina, saattaa ainelyhenteiden päivittäminen käsin Kurreen aiheuttaa paljon työtä.
  • Tämä tapa aiheuttaa enemmän työtä kuin tapa 2.

  Tapa 2: Vanhan opsin kurssien porrastettu arkistointi

  Tässä tavassa arkistoidaan tarpeettomaksi jäävät kurssit siirtymävaiheen aikana:

  • Kun lukuvuosi päättyy, arkistoidaan Kurssit-rekisterissä sen luokka-asteen kurssit, joita ei enää tarvita seuraavan lukuvuoden arviointikirjoille.
  • Käytännössä keväällä 2017 arkistoidaan vanhan opsin 7. luokka-asteen kurssit, keväällä 2018 arkistoidaan 8. luokka-asteen kurssit ja keväällä 2019 arkistoidaan 9. luokka-asteen kurssit.
  • Arkistoidut kurssit näkyvät jatkavien oppilaiden kurssit opsissa arkistoinnista huolimatta. Arkistoituja kursseja ei kuitenkaan voi enää valita uusille arviointikirjoille, joten kun Kurressa muodostetaan uuden opsin mukaan opiskeleville 7. luokan oppilaille arviointikirjoja, tunnistuu niihin varmasti uuden opsin kurssit.
  • Huom. On tärkeää muistaa arkistoida vanhan opsin kurssit ennen kuin tulevan lukuvuoden arviointikirjoja aletaan muodostaa.

  Hyödyt

  • Vanhan opsin kurssien lyhenteitä ei tarvitse muuttaa Primukseen eikä Kurreen.
  • Vanhoja todistuspohjia ei tarvitse muokata.
  • Tämä tapa vaatii vähemmän työtä kuin tapa 1.

  Haitat

  • Tarpeettomiksi jäävät vanhan opsin kurssit täytyy muistaa arkistoida vuosittain koko siirtymävaiheen ajan.