Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yksilöopetus ja ryhmäopetukset Kurreen (musiikkioppilaitokset)

  Instrumenttiopinnot toteutetaan tekemällä Kurreen oppilaskohtaiset opetusryhmät. Yksilöopetuksen ryhmät sekä perusopinnot ja yhteismusisoinnit tehdään Kurren perustietoikkunan Opetustarjonta-välilehdellä.

  Valmistelut Primuksessa

  Oppilaiden opetussuunnitelmaan tehdään soitinvalinnat 1 instrumentti-tasolle, koska tasosuorituksilla ei ole merkitystä Kurressa.

  • Valitse listasta kaikki samaa soitinta, esim. kitaraa soittavien oppilaiden nimet CTRL-painike alhaalla ja tee kyseiseen soittimeen valinta seuraavalle lukuvuodelle.
  • Tee oppilaille valinnat myös Musiikin perusteet -opintoihin ja jos yhteismusisoinnin ryhmät on lisätty ops-puuhun, niin myös niihin.
  • Tallenna valinnat.

  Siirrä oppilaat, opettajat ja tilat

  • Siirrä oppilaat Kurreen valitsemalla Opiskelijat-rekisterissä Tiedonsiirrot / Siirto Kurreen.
  • Siirrä samoin myös Opettajat ja Tilat (=Huoneet) Kurreen.
  • Kurren resursseissa voi miettiä värien käyttöönottoa esim. tiloissa, jos tiloja on useammalla paikkakunnalla. Samoin opettajille voidaan valita eri värit.

  Jos yhteismusisoinnin ryhmät tehdään vain Primuksen Opetustarjonta-rekisteriin, siirretään nämä ryhmät sieltä Kurreen.

  Kurre

  Jaksojärjestelmien luominen

  • Luo jaksojärjestelmäksi "Lukuvuosi syksystä-kevääseen".
  • Ota siitä lomat pois, jolloin viikoiksi tulee 35.
  • Luo myös viikkojärjestelmä, josta otetaan kaikki lomat pois.

  Tarkempi ohje: Jaksojärjestelmän luominen

  Tuntien tiedot

  • Minuuttitarkkuuden asetukset –välilehdelle määritellään Vuosiviikkotunnin kesto (min) = 45
  • Sijoituspohjan asetukset -välilehdelle rastitaan Minuuttisijoittelu oletuksena käytössä.
  • Kurren yleisissä asetuksissa, Tunti- ja työmäärälaskennan asetukset -kohdassa laitetaan Jaksotuskerroin = 1.

  Opetustarjonnan suunnittelu

  Helpottaaksesi suunnittelua lisää Kurren Perustiedot / Opetustarjonta-välilehdelle ensiksi kaikille riveille Lähiopetustunteja-sarakkeseen 35.

  Maalaa kaikki opiskelijakohtaisesti opetettavat instrumenttiopintojen rivit ja valitse hiiren 2. painikkeen alta kohta Opeta opiskelijakohtaisesti. Tällöin Kurre muodostaa oppilasmäärän verran yksilöllisiä opetusryhmiä.

  Muille opetustarjonnan riveille (esim. perusopinnot ja yhteismusisoinnit) lisätään oikea ryhmien määrä ja siirretään opiskelijat ryhmiin hiiren 2. painikkeen takaa.

  Opetusryhmät-välilehti

  Opetusryhmät-välilehdelle kannattaa hakea muutama Primuksen tieto sarakkeeksi Kurren puolelle Opiskelijat-rekisteristä.

  • Valitse ylävalikosta Näytä / Valitse näkyvät sarakkeet.
  • Avautuvan apuikkunan ylävalikosta valitse vielä Toiminnot / Lisää sarake Primuksen hakijalla.
  • Suositeltavia tietoja ovat esim. "Pääaineen nimi, Pääaineen opettaja, Pääaineen min/vko, Sivuaineen nimi, Sivuaineen opettaja" ja "Sivuaineen min/vko". Voit sijoittaa ne parhaaksi katsomaasi järjestykseen.

  Nämä sarakkeiden tiedot helpottavat lisättäessä Opetustarjonta-välilehdellä oikea opettaja opiskelijakohtaisiin tunteihin ja samalla nähdään opetustuokion pituus.

  Helpottaaksesi sijoiteltavan opetustunnin minuuttien näkymistä sekä Kurren Sijoittelussa että Wilmassa lukujärjestystä tehtäessä, voit lisätä Opetusryhmät-välilehdellä Tunnus-sarakkeeseen opiskelijan nimen lisäksi minuuttimäärän. Tämä tieto näkyy opetustunnin nimen perässä ja helpottaa tuntien sijoittelussa.

  Toinen vaihtoehto tämän tuntimäärän näyttämiseen sijoittelussa on valita Opetusryhmät-välilehdellä ko. opetusryhmä ja sen jälkeen hiiren 2. painikkeen takaa klikata Ryhmän tunnit. Tämän jälkeen avautuvassa ikkunassa valitaan taas opinnon rivi ja hiiren 2. painikkeen takaa Ominaisuudet. Tässä Ryhmän opetustiedot -ikkunassa esimerkiksi Tunnin tunnus -kohtaan kirjoitettu tieto näkyy opetustunnin nimen perässä sekä Kurren Sijoittelu-näkymässä että Wilmassa.

  Muodosta myös opetusryhmät perusopintoihin ja yhteismusisointeihin sekä lisää niihin opiskelijat.

  Sijoitustyypit

  • Luo Sijoitustyypit-välilehdelle sijoitustyypit esimerkiksi "Säestys" ja "Konsertti" ja salli niille päällekkäisyydet.
  • Lisää tämän jälkeen nämä sijoitustyypit oikeille opinnoille Opetusryhmät-välilehdellä.
  • Luo myös "Ryhmätunnit"-sijoitustyyppi ja rastita sille Estä sijoittelu Wilmassa.
  • Lisää tämä sijoitustyyppi ryhmätunneille ja niille tunneille, joita opettaja ei saa Wilmassa siirtää.

  Yleiset asetukset ja työjärjestyksen rakentaminen

  Useasti toimisto sijoittaa ensiksi opettajien työjärjestyksiin valmiiksi ryhmätunnit. Tämän jälkeen annetaan opettajille oikeus muokata työjärjestystään lukuvuosittaisessa jaksojärjestelmässä, jolloin he voivat suunnitella ja täydentää sitä viikottaisilla solistisilla opinnoilla ja muilla tehtävillä. Muokkausoikeus annetaan Kurren Yleiset asetukset / Wilman asetukset -kohdassa ja työjärjestys laitetaan myös näkyviin Wilmaan Yleiset asetukset / Tiedoston tiedot ja näkyminen -kohdassa rastimalla Julkinen Wilmassa.

  Opettajan työjärjestyksen täydentäminen

  Kun opettajat ovat saaneet työjärjestyksensä valmiiksi, muuttaa toimisto oletusjärjestelmäksi viikkojärjestelmän ja lisää sinne sen jälkeen mm. konserttien ajankohdat. Näihin lisätään kaikki siihen kuuluvat opettajat ja lisätietoihin lisätään esimerkiksi ohjelmisto.

  Tämän jälkeen opettaja ei voi enää muuttaa tuntiensa paikkaa, koska oletuksena Wilmassa on viikkojaksojärjestelmä. Mikäli tällaisia muutoksia tulee joka vuosi paljon, voi miettiä, tehdäänkö vain viikkojaksojärjestelmä, jossa opettajat sijoittaisivat solistiset aineet ja muut tehtävät vain lukuvuoden ensimmäiselle viikolle ja toimisto tämän jälkeen kopioisi ne koko lukuvuodelle.