Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Perusopetukseen valmistavan koulutuksen läsnäolokuukaudet (kohta BA)

  Tilastokeskus kerää tiedot sekä toteutuneista läsnäolokuukausista ajalta 1.1.-31.7.2017 että arvion läsnäolokuukausista vuodelle 2018 (Koulutuksen ja opetuksen järjestäjätason tiedot -lomake).

  Opiskelijat- ja Koulun tiedot -rekisterissä on funktio Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet.Aikaväli, jolla saa oppilas-, koulu- ja kuntakohtaiset tiedot valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien määrästä. Läsnäolokuukaudet lasketaan Valmistavan opetuksen aloituspäivä- ja Valmistavan opetuksen päättymispäivä -kenttien päivämäärien mukaan, alaspäin pyöristettynä kokonaislukuna.

  Opiskelijat-rekisterissä saa luomalla luettelotulosteen uutta funktiota käyttäen

  • listana jokaisen oppilaan perusopetukseen valmistavan koulutuksen läsnäolokuukausimäärän
  • yhteenlaskettuna summana oppilaiden perusopetukseen valmistavan koulutuksen läsnäolokuukausimäärän.

  Voit esim. tehdä tulosteen ensin oppivelvollisuusikäisistä ja sen jälkeen oppivelvollisuusiän ylittäneistä, mikäli määrät tarvitaan erikseen.

  Koulun tiedot -rekisterissä luomalla luettelotulosteen uutta funktiota käyttäen

  • listana jokaisen koulun perusopetukseen valmistavan koulutuksen läsnäolokuukausimäärän (eli koulun kaikkien valmistavaan opetukseen osallistuneiden oppilaiden yhteenlasketun läsnäolokuukausimäärän).
  • yhteenlaskettuna summana kaikkien koulujen valmistavan opetuksen läsnäolokuukausien määrän.

  BA.1 Esiopetus- ja oppivelvollisuusikäisten oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet

  Alla on esimerkkinä, miten opiskelijarekisterissä saa haettua läsnäolokuukausimäärät tulosteella. Tulosteen avulla koulut voivat tarkistaa etukäteen läsnäolokuukausimäärän oikeellisuuden.

  Olemme myös tehneet tätä varten mallitulosteen, joka löytyy .tul-tiedostona sivun alalaidasta nimellä "Opiskelijat-rekisteri Tilasto BA Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet 1.1-31.7.2017". Jos laadit mieluummin oman tulosteen, tee seuraavalla tavalla:

  1. Avaa Opiskelijat-rekisteri ja hae korttilistaan esiopetus- ja oppivelvollisuusikäiset oppilaat.
  Lukuvuonna 2017-2018 voit tehdä tämän esimerkiksi haulla Syntymäaika henkilötunnuksesta=<31.12.2011 JA Syntymäaika henkilötunnuksesta>=1.1.2000. (Jos toimipaikalla sattuu olemaan pidennetyn oppivelvollisuuden mukaan opiskelevia lapsia, tee ehtoon muutos 2011 -> 2012).

  2. Avaa tulostuseditori. Lisää tulosteelle tavallinen taulukko, klikkaa jotain taulukon solua hiiren 2. painikkeella ja rasti Luettelo. Klikkaa OK. Lisää halutessasi taulukon soluun tietosoluksi esim. Sukunimi&Etunimet&Ryhmä/Luokka->Nimi&Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet.Aikaväli(01.01.2017,31.07.2017). Näin saat tulosteelle listaksi opiskelijoiden nimen, luokan ja läsnäolokuukausien määrän, ja läsnäolokuukausien kokonaismäärän tarkistaminen on helpompaa.

  3. Siirry Viimeinen sivu -välilehdelle, klikkaa jokin alatunnisteen solu aktiiviseksi ja klikkaa oikeasta reunasta Summa-välilehteä. Lisää funktio Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet.Aikaväli ja aseta siihen alkupäiväksi 1.1.2017 ja päättymispäiväksi 31.7.2017. Klikkaa OK.

  4. Avaa tulostusikkuna, valite kaikki oppilaat ja avaa tuloste esikatseluun. Tulosteen alaosassa näkyy yhteenlaskettuna opiskelijoiden läsnäolokuukausien määrä. Jos otit tulosteelle opiskelijalistan mukaan ja tulosteessa on monta sivua, määrä näkyy tulosteen viimeisellä sivulla.

  BA.2 Oppivelvollisuusiän ylittäneiden oppilaiden toteutuneet läsnäolokuukaudet

  Toimi muuten samoin kuin kohdassa BA.1, mutta hae aluksi opiskelijarekisterin korttilistaan oppivelvollisuusiän ylittäneet oppilaat. Heidät voi hakea esiin käyttämällä esim. hakua
  Syntymäaika henkilötunnuksesta=<31.12.1999.

  BA.3 Yhteensä

  Alla on esimerkkinä, miten kouluvirasto (tai muu läsnäolokuukausimäärän Tilastokeskukseen ilmoittava taho) saa haettua Koulun tiedot -rekisteristä läsnäolokuukausimäärän kaikkien koulujen osalta.

  Myös tämän tilastokohdan osalta olemme laatineet mallitulosteen, jonka löydät alta otsikolla "Koulun tiedot-rekisteri Tilasto BA.3 Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet 1.1-31.7.2017".

  1. Avaa Koulun tiedot -rekisteri ja hae korttilistaan kaikki koulut.

  2. Avaa tulostuseditori. Lisää tulosteelle tavallinen taulukko, klikkaa jotain taulukon solua hiiren 2. painikkeella ja rasti Luettelo. Klikkaa OK. Lisää halutessasi taulukon soluun tietosoluksi esim. Koulun nimi&Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet.Aikaväli(01.01.2017,31.07.2017). Näin saat tulosteelle listaksi koulujen läsnäolokuukausien määrän, ja läsnäolokuukausien kokonaismäärän tarkistaminen on helpompaa.

  3. Siirry Viimeinen sivu -välilehdelle, klikkaa jokin alatunnisteen solu aktiiviseksi ja klikkaa oikeasta reunasta Summa-välilehteä. Lisää funktio Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet.Aikaväli ja aseta siihen alkupäiväksi 1.1.2017 ja päättymispäiväksi 31.7.2017. Klikkaa OK.

  4. Avaa tulostusikkuna, valite kaikki koulut ja avaa tuloste esikatseluun. Tulosteen alaosassa näkyy yhteenlaskettuna koulujen läsnäolokuukausien määrä. Jos otit tulosteelle koululistan mukaan ja tulosteessa on monta sivua, määrä näkyy tulosteen viimeisellä sivulla.

  LiiteKoko
  Opiskelijat-rekisteri Tilasto BA Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet 1.1-31.7.2017.tul1.33 Kt
  Koulun tiedot-rekisteri Tilasto BA.3 Valmistavan opetuksen läsnäolokuukaudet 1.1-31.7.2017.tul1.49 Kt