Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden perusopetus, suoritetut kurssit (kohta BC)

  Tilastokeskus kerää tiedot sekä toteutuneista kurssimääristä ajalta 1.1.-31.7.2017 että arvion kurssimääristä vuodelle 2018. Tilastoon lasketaan vain yksi suoritus kurssista (ajallisesti ensimmäinen), vaikka kurssista olisi tehty uusintasuorituksia.

  BC.1, BC.2 ja BC.3 Suoritettujen kurssien lukumäärä

  1. Avaa Opiskelijat-rekisteri.

  2. Hae hakuruutuun oppivelvollisuusiän ylittäneet oppilaat, esimerkiksi haulla
  Syntymäaika henkilötunnuksesta=<31.12.1999

  3. Avaa Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto.

  4. Valitse yhteenvetoon mukaan rekisteriruutuun haetut opiskelijat ja valitse etsittävät arvosanat sekä yhteenvetoon laskettavat kurssityypit. Rasti asetukset Huomioi arvosanahistoria ja Huomioi vain ensimmäinen suorituskerta. Laita aloituspäivämääräksi 1.1.2017 ja lopetuspäivämääräksi 31.7.2017. Klikkaa lopuksi Laske ja Esikatselu.

  5. Tulosteella näkyy opiskelijoittain arvosanojen lukumäärä. Myös hylätyt suoritukset lasketaan suoritukseksi. Jos kurssista on useampi suoritus, lasketaan tulosteella kurssimääriin vain kurssin ajallisesti ensimmäinen suoritus, joka osuu aikavälille 1.1.-31.7.2017. Alimmalla rivillä näkyy yhteenlaskettuna oppilaiden arvosanojen lukumäärä.