Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma 2018

  Ohjeen alalaidassa olevalla Siirtotiedosto_Primukseen_Aikuisten_perusopetuksen_kurssit.txt -siirtotiedostolla voit tuoda aikuisten perusopetuksen uusien opetussuunnitelmaperusteiden mukaiset kurssit Primuksen Kurssit-rekisteriin ja rakentaa niistä opetussuunnitelman.

  Siirtotiedostosta löytyy myös Excel-versio, joka on vain sisältöön tutustumista varten. Excel-versiota ei siis voi tuoda Primukseen. Excel-versiossa lukutaitovaiheen kurssit ovat vihreällä pohjavärillä, alkuvaiheen kurssit keltaisella pohjavärillä ja päättövaiheen kurssit punaisella pohjavärillä.

  Kurssit-rekisterin kentät

  Varmista että Kurssit-rekisterissä on esillä tiedostossa mukana olevat kentät, jotka ovat:

  Koodi 6 - mahdollisia suoritusten siirtoja varten
  Lyhenne - tiedostossa on käytetty ops-perusteiden mukaiset lyhenteet, kahdella erotuksella: 1) Nolla (0) on lisätty 1-9 kurssien numeron eteen. 2) Päättövaiheen kurssilyhenteiden eteen on OPH:n luvalla lisätty P-kirjain.
  KOSKI-tunniste
  Nimi
  Opintoviikkoja
  Koulutaso
  Tyyppi
  OPS-huomautus
  Arvosanan laskeminen
  Oppimäärä
  Toinen kotimainen kieli
  Yhteishaun aine
  Yhteishaun kieli
  Yhteishaun äidinkieli
  Kurssinumero - kurssien juokseva numerointi, jota voi hyödyntää Kurssit- ja Opetussuunnitelmat -rekisterin luettelojärjestyksessä. Oppimäärien/kurssien järjestys on ops-perusteiden mukainen, sillä erotuksella, että lukutaito-, alku- ja päättövaihe eivät ole kolmena erillisenä osiona, vaan oppimäärän alla on ensin lukutaitovaiheen, sitten alkuvaiheen ja lopuksi päättövaiheen aineet ja kurssit.

  Kurssityypit

  Tiedostossa on käytetty seuraavia kurssityyppejä:
  aik A oppimäärä
  aik A pakollinen kurssi
  aik A valinnainen kurssi
  aik L oppimäärä
  aik L pakollinen kurssi
  aik L valinnainen kurssi
  aik P oppimäärä
  aik P pakollinen kurssi
  aik P valinnainen kurssi
  aik väliotsikko

  Mikäli teillä on aikuisten perusopetuksen opsi jo valmiina ja siinä on käytetty eri kurssityyppejä, voitte halutessanne vaihtaa näihin kurssityyppeihin.

  Osa kursseista on ilman kurssityyppiä. Ne ovat niitä, joiden pakollisuudesta/valinnaisuudesta päätetään paikallisesti. Valitse kursseille oikea kurssityyppi.

  Muut tiedot

  Jokaiseen oppimäärään on lisätty yksi valinnainen kurssi (esim. "Matematiikka, L valinnainen kurssi"). Mikäli oppilaitos tarjoaa muita valinnaisia kursseja kuin ops-perusteissa nimetyt, tätä kurssia voidaan muokata ja käyttää tähän tarkoitukseen. Kurssista voidaan tehdä tarpeellinen määrä kopioita.

  Kun olet tuonut kurssit Primukseen, poista tai arkistoi teille tarpeettomat kurssit.

  OPH:n sivusto: Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2017

  Tiedoston lukeminen Kurssit-rekisteriin

  • Tallenna omalle koneellesi siirtotiedosto Siirtotiedosto_Primukseen_Aikuisten_perusopetuksen_kurssit.txt tämän ohjeen alta.
  • Valitse Kurssit-rekisterin yläpalkista Tiedonsiirrot / Tiedonsiirto Primukseen.
  • Etsi Selaa-painikkeella äsken tallentamasi tiedosto.
  • Valitse tiedonsiirron tyypiksi Tiedonsiirto toisesta Primuksesta.
  • Käytä vaihtoehtoa Tuo kaikki uutena
  • Vastaanotettavat tiedot voi valita Valitse kaikki -painikkeella tai vaihtoehtoisesti voit rastia siirtyviksi vain haluamasi tiedot.
  • Tunnistekenttää ei valita, kun kaikki tuodaan uutena.
  • Tarkempi ohje: Tiedonsiirron vastaanotto

  Siirtotiedoston tallentamisen jälkeen paina vielä oikeassa alanurkassa olevaa ”Hae uudelleen” –nuolta, jotta tuodut kurssit tulevat näkyviin.

  Opetussuunnitelman rakentaminen

  Ks. ohje Opetussuunnitelman rakentaminen

  Aiheeseen liittyen: 
  LiiteKoko
  Siirtotiedosto_Primukseen_Aikuisten_perusopetuksen_kurssit.txt52.19 Kt
  Aikuisten perusopetuksen kurssit.xls109.5 Kt