Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Reformi 2018

  Ammatillisen koulutuksen reformi 2018

  Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Uudistus otetaan käyttöön porrastetusti.

  Reformi tuo mukanaan seuraavanlaisia muutoksia:

  • Tutkinto suoritetaan yhdellä tavalla eli osaaminen osoitetaan näytöissä. -> Ei ole enää erikseen näyttötutkintoja ja ammatillista peruskoulutusta.
  • Tutkintojen perusteet muuttuvat asteittain vuoden 2018 alusta alkaen.
  • Ensimmäisenä uudistuvat ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteet.
  • Tutkintotoimikuntien toiminta päättyy 31.7.2018. Ne hoitavat loppuun vain kesken olevat asiat.
  • Arviointiasteikko vaihtuu 1-5-asteikoksi.
  • Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään joko oppisopimuksella tai koulutussopimuksella. Ennen lain voimaantuloa aloitetut oppisopimukset ja työssäoppimisjaksot suoritetaan loppuun vanhojen säännösten mukaisesti.
  • Uusille opiskelijoille on laadittava HOKS eli henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.
  • Työelämätoimikunnat aloittavat toimintansa.

  Ammatilliset perustutkinnot, siirtymävaiheen opiskelijat, ennen 1.1.2018 aloittaneet

  • Oikeus suorittaa opintonsa loppuun niillä perusteilla, joilla hän on aikanaan aloittanut. Aikaa on 31.12.2021 asti.
  • Opiskelija jatkaa opintojaan hänelle laaditun suunnitelman mukaisesti.
  • Osaaminen osoitetaan ja arvioidaan uuden lainsäädännön mukaisesti.
  • Arviointiasteikko säilyy entisellään 1-3.
  • Tehty päätös erityisopetuksesta, mukauttamisesta jne. jäävät voimaan.
  • Todistukset antaa koulutuksen järjestäjä uuden lainsäädännön mukaisesti.
  • Ammattiosaamisen näytöistä tulee antaa erillinen todistuksen liite opiskelijan pyynnöstä, jos näytöistä on annettu arvosanoja.
  • Opiskelija voi halutessaan siirtyä suorittamaan tutkintoa uusien perusteiden mukaisesti (1.8.2018). Silloin opiskelijalle laaditaan HOKS. -> Jo suoritetut tutkinnon osat tunnustetaan osaksi uusien perusteiden mukaista tutkintoa sekä arviointiasteikolla 1-3 saadut arvosanat muunnetaan vastaamaan 1-5 asteikkoa.
  • Muuntaminen tapahtuu seuraavasti: 1->1, 2->3 ja 3->5.
  • Opiskelija voi korottaa arvosanoja uuden lainsäädännön mukaisesti, jos on tyytymätön.

  1.1.-31.7.2018 aloittavat opiskelijat

  • Opiskelija aloittaa opinnot vanhojen perusteiden mukaisesti (ammatillinen peruskoulutus).
  • Näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon ei voi enää ottaa uusia opiskelijoita.
  • Laadittava HOKS.
  • Arviointiasteikko on vielä 1-3 heinäkuun 2018 loppuun asti.
  • Työpaikalla järjestettävä koulutus järjestetään uuden lainsäädännön mukaisena (oppisopimus tai koulutussopimus).
  • 1.8.2018 opiskelija siirtyy suorittamaan opinnot loppuun uusien perusteiden mukaisesti. Suoritetut opinnot tunnustetaan ja arvosanat muunnetaan 1-5 asteikkoon: 1->1 tai 2, 2->3 tai 4 ja 3->5.
  • Opiskelun loppuajan osaaminen arvioidaan 1-5 asteikolla.
  • Todistukset annetaan uuden lainsäädännön mukaisina.

  1.8.2018 aloittavat opiskelijat

  • Suorittavat opintonsa kokonaan uusien tutkinnon perusteiden mukaisesti.