Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

KOSKI - siirto tuotantoon

  Siirto Kosken tuotantoon tammikuusta 2018 alkaen

  Vaikka Koski-siirtoja on testattu vuoden 2017 aikana, kaikki opiskelijat tulee siirtää erikseen Kosken tuotantopuolelle vuoden 2018 helmikuun loppuun mennessä. Yhteishaussa hakevat opiskelijat tulee siirtää kuitenkin jo aiemmin, 16.2.2018 mennessä.

  Manuaalinen siirto Kosken tuotantoon

  Tässä vaiheessa siirto Kosken tuotantoon tehdään vielä manuaalisesti opiskelijarekisterin Tiedonsiirrot / Koski-valikosta. Automaattinen siirto tulee mahdolliseksi myöhemmin.

  • Opiskelijarekisterin Tiedonsiirrot / Koski -toimintoon on lisätty optio Siirrä tuotantoympäristöön.
  • Siirto tehdään oletuksena tuotantoympäristöön eli se kohta on valmiiksi valittuna (PW 4.55.10 lähtien).
  • Tarkista ennen siirtoa, että siirrettäväksi tarkoitetut opiskelijat on valmiiksi haettuna rekisteriruutuun tai valittuna aktiivisiksi. Voit siirtää opiskelijat myös opiskelijalajin perusteella eli silloin siirtyy kaikki ne opiskelijat, joiden opiskelijalajille on rastittu Huomioi Koski-siirrossa.
  • Valitse sen jälkeen OK.
  • Kun halutaan siirtää testiympäristöön, valitaan tiedonsiirtoruudusta Siirrä testiympäristöön ja OK.
  • Jos prserver.ini tiedostossa on asetus TestMode=1, Siirrä tuotantoympäristöön -kohta on disabloitu KOSKI-tiedonsiirtoikkunassa. Tällä estetään siirron tekeminen (vahingossa) testiympäristöstä tuotantoon.

  Kosken tuotantosiirto

  • Koulun tiedot -rekisterissä on uudet kentät tuotantoympäristön tunnusta ja salasanaa varten: Koski-rajapinnan tunnus ja Koski-rajapinnan salasana. Vanhojen vastaavien kenttien nimeen on lisätty sana "testiympäristön".
  • Koulutustoimijan vastuukäyttäjä tekee Opintopolun Palvelukäyttäjän hallinnassa KOSKI-tuotannossa käytettävän palvelukäyttäjätunnuksen/käytettävät palvelukäyttäjätunnukset salasanoineen. Täytä ne noihin uusiin kenttiin. Katso tarkemmat ohjeet KOSKI-palveluun liittyvästä käyttäjäroolien ja tunnusten hallinnasta OPH:n ohjeesta.
  • Kun tiedot siirretään tuotantoympäristöön, niin Kosken palauttamasta vastauksesta tallennetaan opiskelijan rekisterikortille Oppijanumero ja Opiskeluoikeuden tunniste (KOSKI) (uusi kenttä).
  • Koskeen siirretään jatkossa ensisijaisesti pelkkä oppijanumero, jos se löytyy opiskelijan tiedoista. Jos ei löydy, niin siirretään pelkät henkilötiedot. Missään tilanteessa ei enää siirretä sekä oppijanumeroa että henkilötietoja.

  Tietojen siirto ja virheiden tarkistus

  • Hae opiskelijarekisterissä kaikki siirrettävät opiskelijat.
  • Valitse Tiedonsiirrot / KOSKI.
  • Tiedonsiirtoikkunassa on valmiiksi valittuna vaihtoehto Siirrä tuotantoympäristöön. Paina OK.
  • Avautuu yhteenvetotuloste siirtyvistä opiskeluoikeuksista ja muista siirtyvistä tiedoista.
  • Jos virheitä löytyy, Primus näyttää vielä yhteenvetotulosteen jälkeen erikseen yhteenvedon virheistä. Korjaa virheet ennen siirtoa.
  • Jos virheitä ei löydy, tiedot siirtyvät Koskeen.
  • Primus tekee siirtoaineiston näistä opiskelijoista.
  • Opiskelijan siirtoaineisto tallentuu opiskelijan kortille aina kenttään Viimeisin KOSKI-data.
  • Tämän vuoksi manuaalisessa siirrossa ei voi enää valita, tallennetaanko muodostettu siirtodata opiskelijan kortille, vaan se tallentuu aina automaattisesti.
  • Lähetyksessä menee tiedot eteenpäin vain siinä tapauksessa, että niissä ei ole virheitä.
  • Siirtoa tekevän henkilön pitää tarkistaa, tuleeko opiskelijoiden Koski-siirron virhe -kentään jotain tietoa. Virheet tulee korjata ja siirtää tiedot uudestaan.

  Päivitetty 29.3.2018

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  KOSKI