Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Reformi 2018: Korkeakoulu-, lukio- ym opinnot opsiin

  Reformin mukaiseen toteutussuunnitelmaan voidaan sisällyttää yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja sekä korkeakouluopintoja. Nämä tulee viedä myös Koskeen omaan kohtaansa.

  Tässä ohjeessa kerrotaan alustavasti, kuinka nämä viedään toteutussuunnitelmaan. Koski-siirto näiden osalta vaatii kuitenkin vielä tuotekehitystä, joten ohjetta päivitetään vielä myöhemmin. Pidätämme siis oikeuden muutoksiin.

  Opinnot tehdään tutkinnon osina "Ammatilliset tutkinnon osat" -otsikon alle ja tutkinnon osien osa-alueet näiden tutkinnon osien alapuolelle osa-jaksoina.

  Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja (1-25 osp)

  • Tälle kokonaisuudelle on oma haaransa ammatillisen suorituksen osasuorituksissa Koskessa.
  • Kokonaisuus on siis tutkinnon osaan rinnastettava "kaatoluokka", jonka tutkinnon osan ryhmäksi siirretään "Ammatilliset tutkinnon osat"->tulee otsikkotasolta.
  • Kokonaisuudelle ei siirretä arviointia, vaan vain sen alle tulevat suoritukset arvioidaan (osa-alueet).
  • Kokonaisuuden alle kuuluvat suoritukset tuodaan tutkinnon osaa pienempinä kokonaisuuksina seuraavasti:

  Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet

  • Koskeen viedään tiedot tuon rakenteen sisällä osasuorituksina ihan normaalisti yhteisten tutkinnon osien osa-alueina.
  • Osasuorituksen suorituksen tyyppi katsotaan kurssityypiltä. (Tulossa)
  • Tässä rakenteessa siirrettäville ytoille täytetään kentät samoin kuin "normaaleille" yto-osa-alueille Opetustarjonta-rekisterissä.

  Lukio-opinnot

  • Koskeen viedään tiedot paikallisina osasuorituksina omassa rakenteessaan.
  • Kirjausohje on se, että koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste ja suorituksen nimi sama kuin sillä oppiaineella tai kurssilla, jonka perusteella osasuoritukset tunnustetaan.
  • Osasuorituksen suorituksen tyyppi katsotaan kurssityypiltä. (Tulossa).
  • Tieto tunnustamisesta välitetään osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa.
  • Asianmukaiset viittaukset (esim. ”Tutkinnon osaan on tunnustettu lukio-opintoja (33/011/2003), X:n lukio”) tulee välittää "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Muut jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot

  • Koskeen viedään tiedot paikallisina osasuorituksina omassa rakenteessaan.
  • Koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste, ja osasuorituksen nimeksi merkitään sama nimi, joka opinnoille merkitään todistukseen.
  • Osasuorituksen suorituksen tyyppi katsotaan kurssityypiltä. (Tulossa).
  • Tarvittaessa välitetään tieto tunnustamisesta osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa sekä todistuksessa näkyvä, tunnistamiseen liittyvä viittaus "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Korkeakouluopinnot (5-15 osp)

  • Tällekin kokonaisuudelle on oma haaransa ammatillisen suorituksen osasuorituksissa.
  • Periaate on sama kuin yllä, eli "Korkeakouluopinnot" on Koskessa ikään kuin tutkinnon osan kaltainen tapaus (tutkinnon osan ryhmänä "Ammatilliset tutkinnon osat"->tulee otsikkotasolta), johon tuodaan paikallisia osasuorituksia.
  • Koulutusmoduulin tunniste voi olla mikä tahansa koulutuksen järjestäjän keksimä tunniste, ja osasuorituksen nimeksi merkitään sama nimi, joka opinnoille merkitään todistukseen.
  • Osasuorituksen suorituksen tyyppi katsotaan kurssityypiltä. (Tulossa).
  • Tieto tunnustamisesta välitetään osasuorituksen sisällä olevassa ”tunnustettu”-rakenteessa.
  • Asianmukaiset viittaukset (esim. "Tutkinnon osaan on tunnustettu korkeakouluopintoja (pvm, xx/2015), X:n korkeakoulu") tulee välittää "tunnustettu"-rakenteen "selite"-kentässä.

  Toimenpiteet Primuksessa

  Alustavasti on suunniteltu allaolevan mukaista toteutusta. Tämä saattaa kuitenkin muuttua, koska tuotekehitys on vielä kesken!

  Kurssityypit
  1. Tee omat 1-tason kurssityypit molemmille tutkinnon osille. Voit nimetä ne haluamallasi tavalla, mutta laita Kurssityypin tasoksi "Tutkinnon osa". (Esim. "1 yto-osa-alueita, lukio-opintoja tai muita" ja "1 korkeakouluopinnot".)
  2. Tee omat 2-tason kurssityypit lukio- ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia sekä korkeakoulu-opintoja varten. Laita Kurssityypin tasoksi "Jakso". Yto-osa-alueille käy entiset kurssityypit.
  (Muut tarvittavat asetukset ohjeistetaan, kun tuotekehitys on valmis).

  Opetustarjonta
  1. Tee uudet kurssityypit ylläolevan mukaisesti. Kurssityypin avulla erotellaan Koskisiirrossa nämä opinnot muista ja viedään Koskessa omaan kohtaansa.
  2. Tee Opetustarjonta-rekisterissä uudet rekisterikortit näitä kahta tutkinnon osaa varten. Kurssityyppi "1 yto-osa-alueita, lukio-opintoja tai muita" / "1 korkeakouluopinnot", ei arvosana-asteikkoa, Koski-tunnisteeksi joku omakeksimä tunniste tai 1 ja 2.
  3. Tee myös rekisterikortit näiden tutkinnon osien osa-alueita varten. Voit nimetä ne aluksi tyyliin "Muu yto-osa-alue", "Muu lukio-osa-alue", "Muu jatko-opintoja tukeva osa-alue", "Korkeakouluopinnot 1" jne. Näille kurssityypiksi "2 lukio-opintoja/2 muita jatko-op.tukevia/2 korkea-kouluopintoja". Yto-osa-alueille käy samat kurssityypit kuin niillä on ollutkin. Arvosana-asteikko 1-5, Koski-tunnisteeksi joku omakeksimä tunniste. Nämä osa-alueet nimetään myöhemmin kunkin opiskelijan opsiin sillä nimellä, jolla ne tulee todistukseen.
  4. Lisää Opetussuunnitelmat-rekisterissä tutkinnon osat Ammatilliset tutkinnon osat -otsikon alle ja tutkinnon osien alle vastaavat osa-alueet (Muu osa-alue -kurssit). Osa-alueiden kurssityypille pitää olla sallittuna osaamisen tunnustamisen lisääminen.
  5. Jos nämä tulee osaamisen tunnustamisen kautta opiskelijalle, kirjaa osa-alueisiin osaamisen tunnustamiset. Kirjaa myös lisätietoviite ja muut tunnustamiselle tarvittavat tiedot.

  Koski-siirto

  Tämä täydentyy myöhemmin.

  Avoinna olevia kysymyksiä tällä hetkellä:

  • Millä määritetään suorituksen tyyppi? Näillä näkymin kurssityypin avulla.
  • Onko kaikki pelkästään osaamisen tunnustamisia? Ei välttämättä.
  • Jos on, niin tutkinnon osa-tasolle ei kaiketi tule kuitenkaan tunnustamista näkyviin? Ei.
  • Jos näitä tutkinnon osia ei arvioida ollenkaan, aiheuttaako se virheilmoituksen Koski-siirrossa (ei arviointia=keskeneräinen suoritus)? Tällä hetkellä aiheuttaa, jos opiskelijalle on kirjattu jo valmistumispäivä. Tullaan muuttamaan siten, että Koski-siirto ei herjaa arvioinnin puuttumisesta NÄIDEN KAHDEN tutkinnon osan osalta.
  • Pitääkö nämä näkyä tutkintotodistuksessa, miten? Pitää näkyä sekä tutkinnon osat, että niiden alle tulevat osa-alueet arviointeineen ja mahdollisine viitetietoineen. HUOM. tutkintotodistukseen ei tule muita osa-aluetason suorituksia.
  • Pitääkö laskea keskiarvoon osa-alueet? Pitää.

  Koodisto