Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opetussuunnitelman rakentaminen

  Opetussuunnitelman rakentaminen alkaa luomalla Primuksen Kurssit-rekisteriin ne oppiaineet, kurssit, opintojaksot, tutkinnonosat ym., joita opetussuunnitelmaan kuuluu. Kun opetussuunnitelman opinnot on luotu, kootaan ne puurakenteeksi Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  Opetussuunnitelmaan kuuluvat opinnot

  • Avaa Kurssit-rekisteri. Tarkista, että rekisterissä on kirjattuna kaikki ne opinnot, joita opetussuunnitelmaan kuuluu. Jos opetussuunnitelman rakenteessa on useita tasoja, luodaan myös tarvittavat väliotsikot, isot otsikot, osajaksot ym.
  • Kaikille nimekkeille täytetään vähintään nimi sekä lyhenne tai koodi. Varsinaisille opinnoille täytetään lisäksi laajuus, arvosana-asteikko, tyyppi ym. tietoja.
  • Ks. kurssien luominen ja pakolliset tiedot

  Opetussuunnitelman kokoaminen

  Opetussuunnitelma rakennetaan ja muokataan Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  • Valitse ylänurkasta Toiminnot / Uusi rekisterikortti
  • Klikkaa ruudun keskeltä Hae-painiketta. Tämä tuo ruudulle kaikki ne opinnot, joita opetussuunnitelmaan voi viedä.
  • Opetussuunnitelma rakennetaan ikkunan vasemman alanurkan isossa ruudussa. Valitse kurssiluettelosta opetussuunnitelman ensimmäinen aine (peruskoulu/lukio) tai tutkinnonosa (ammatillinen koulutus) ja vedä se hiirellä vasemmanpuoleiseen ruutuun. Voit myös poimia kaikki aineet/tutkinnon osat Ctrl-näppäin pohjassa ja vetää ne kerralla opsiin.
  • Kun aineet on viety opsiin, järjestä ne siihen järjestykseen, jossa niiden tulee tulostua todistuksiin: Voit järjestää aineet joko vasemman alanurkan nuolipainikkeilla tai hiirellä siirtämällä.
  • Kun aineet ovat oikeassa järjestyksessä, valitse kurssiluettelosta ensimmäisen aineen ensimmäinen kurssi, esim. äidinkielen kurssi ÄI1. Paina näppäimistöltä Shift-näppäin pohjaan, ja klikkaa saman aineen viimeistä kurssia, esim. ÄI6. Kaikki kurssit tältä väliltä tulivat maalatuiksi. Voit nyt vetää ne kerralla opsiin, äidinkielen oppiaineen alle.
  • Vinkki! Vapauta hiiren painike äidinkielen oppiaineen nimen perässä - ei aineen alla, yllä tai edessä. Tällöin kurssit putoavat siististi suoraan aineen alle sisennettynä, ja aineen nimen eteen tulee [-]-merkki kertomaan, että aine koostuu sen alla olevista kursseista. Oikea kohta vapauttaa hiiren painike käy ilmi alla olevasta 1-2-3-4 -kuvasta.
  • Toinen tapa sisentää on siirtää kurssi hiiren avulla aineen alle ja liikuttaa sitä sitten ikkunan alanurkan nuolipainikkeella pykälän oikealle.

  Esim 1.) Opsiin väliotsikko ja sille aine kursseineen

  Väliotsikko on useamman aineen muodostaman kokonaisuuden nimi. Esimerkiksi Toinen kotimainen kieli on väliotsikko, jonka alle kootaan kaikki ne toiset kotimaiset kielet, joita oppilas voi opiskella. Jos oppilaitoksessa voi opiskella vain yhtä toista kotimaista, tehdään silti väliotsikko, sillä todistukseen tulee tulostua sekä rivi Toinen kotimainen kieli että sen alle opiskeltu aine.

  Ylimmässä kuvassa tuodaan opsiin äidinkieleen liittyviä kursseja. Opsissa on valmiina käyttäytyminen ja englanti. Kuvassa lisätään AIK Äidinkieli ja kirjallisuus -väliotsikko käyttäytymisen ja englannin aineiden väliin.

  Kuvassa vasemmalla näkyy tehty opetussuunnitelma, oikealla kurssilista. Kurssit-välilehdeltä saat näkyviin kaikki kurssit, opsit-välilehdeltä voit valita kurssit opseittain. Klikkaa kurssilistassa äidinkielen väliotsikkoa. Pidä hiiren painike pohjassa ja vie hiirikursori opsin puolelle. Päästä hiiren painike vasta sen aineen yläpuolella, jonka yläpuolelle haluat sen sijoittaa. Esimerkissä se sijoitetaan englannin aineen päälle.


  Keskimmäisen kuvan 1. kohdassa sijoitetaan AIK Äidinkieli ja kirjallisuus -väliotsikon alle lapseksi aine AI suomen kieli. Aine viedään väliotsikon alle, sen lapseksi, viemällä hiiren kursori väliotsikon oikealle puolle. Hiiren painike vapautetaan nimekkeen viimeisen merkin perässä.

  2. kohdassa lisätään AI suomen kieli aineelle kurssi. Tämä tehdään kuten kohdassa 1, mutta nyt kurssi viedään äsken viedyn aineen viereen, jolloin se tulee aineen lapseksi.

  3. kohdassa lisätään vielä toinen kurssi AI suomen kieli aineelle. Lisääminen tapahtuu samalla tavalla kuin kohdassa kaksi. Lisättävä kurssi tulee ensimmäisenä lisätyn kurssin alle. Ensimmäinen kurssi oli järjestysnumeroltaan AI1 kurssi ja sen alle tulee lisättävä kurssi AI2.

  4. kohdassa kaikki kurssit on lisätty aineen alle ja huomataan, että AI7 Äidinkieli 9 luokka kurssi on sijoitettu väärään kohtaan AI3 ja AI4 kurssien väliin. Kurssi saadaan siirrettyä oikeaan kohtaan raahaamalla ko. kurssi hiiren vasen painike pohjassa sen kurssin päälle, jonka yläpuolelle kurssi halutaan. Tässä tapauksessa kursori viedään tekstin päälle eikä viereen sillä kurssi halutaan samalle tasolle muiden kanssa eikä lapseksi.


  Esim 2.) Opsissa olevan aineen siirtäminen ja uuden lisääminen

  1. kohdassa on osa aineista työskentelyn helpottamiseksi piilotettu aineen nimen edessä olevasta miinus-painikkeesta. Minimointi auttaa, kun ruudulla on laaja ops ja aineita joudutaan siirtelemään pitkiä matkoja. Kuvassa siirretään ENA englannin kieli (aine) matematiikan aineen yläpuolelle viemällä englannin aine hiiren vasen painike pohjassa matematiikan aineen päälle. Kun hiiren kursori viedään aineen tekstin päälle ja vapautetaan hiiren painike, nousee englannin aine opsin rakenteessa ylemmäksi. Ainetta siirrettäessä kaikki lapsena olevat kurssit seuraavat mukana.

  2. kohdassa tuodaan kokonaan uusi aine opsiin ja sijoitetaan se englannin yläpuolelle. Ensin valitaan tuotava aine kurssiruudulta ja tuodaan se hiiren vasen painike pohjassa sen aineen päälle, jonka yläpuolelle sen halutaan tulevan. Tämän jälkeen viedään vielä tämän uuden aineen kurssit aineen lapsiksi.

  Opetussuunnitelman luettelojärjestys

  Opetussuunnitelmassa näytetään oletuksena Kurssit-rekisterin luettelojärjestyksen mukaiset tiedot. Esimerkiksi jos Kurssit-rekisterissä on oletusluettelojärjestyksenä kurssin nimi&lyhenne, näkyvät samat tiedot myös Opetussuunnitelmat-rekisterissä. Jos esim. opetussuunnitelmaa muokatessa kursseista halutaan nähdä myös jotain muita tietoja, esim. opintoviikkomäärä, voi luettelojärjestyksen näkymää muuttaa suoraan opetussuunnitelmarekisterissä. Klikkaa opsipuun päällä hiiren 2.painikkeella ja valitse Muuta luettelojärjestys. Anna haluamasi luettelojärjestys ja kuittaa Ok. Luettelojärjestys on voimassa niin kauan kunnes rekisteri suljetaan.

  Tiivistys

  Kun aine, kurssi tai väliotsikko halutaan samalle tasolle toisen nimekkeen kanssa eikä sen lapseksi, sijoitetaan se sillä tasolla jo olevan tekstin päälle. Kun aine, kurssi tai väliotsikko halutaan sijoittaa jonkin lapseksi, se sijoitetaan tekstin viereen.

  Vihjeitä

  Kun halutaan poistaa opsista aine ja sen kaikki kurssit, ei jokaista tarvitse poistaa yksitellen. Poistamalla aine poistuu myös sen kurssit. Sama koskee väliotsikoita: Jos poistaa väliotsikon, poistuu myös sen lapsina olevat aineet ja niiden kurssit.

  Jos halutaan poistaa vain väliotsikko mutta ei aineita, siirretään aineet ensin pois väliotsikon alta samalle tasolle muiden aineiden kanssa. Poistaminen tapahtuu joko raahaamalla aine tai kurssi opsista takaisin kurssiruutuun tai valitsemalla poistettava nimeke ja painamalla Delete-näppäintä.

  Saat enemmän aineita näkyviin opsipuussa minimoimalla lapsina olevat aineen nimen vieressä olevasta miinuspainikkeesta. Tämä vähentää myös ruudun vierittämistarvetta.

  Avainsanat: opetussuunnitelma, ops, luettelojärjestys

  Päivitetty 03.01.2014