Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lisäopetuksen opetussuunnitelma

  Jokaiselle peruskoulun lisäopetuksen eli ns. kymppiluokan oppilaalle tehdään oma ops. Lisäksi luodaan uusia kursseja kymppiluokan opetusta varten. Tämä tehdään, jotta todistuksiin saataisiin tieto 9. luokan arvosanoista, arvosanan korotuksista ja lisäopetuksesta.

  Opetussuunnitelma

  Säädösten mukaan kullekin opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelma koostuu kolmesta osasta:

  • Peruskoulun aikaiset suoritukset
  • Lisäopetuksen aikaiset suoritukset
  • Lisäopetuksen aikana korotetut arvosanat

  Opetussuunnitelman runko lisäopetuksen aikaisten opintojen osalta on kaikille sama. Opetussuunnitelmaan otetaan mukaan kaikki aineet ja kurssit, mitä on mahdollista suorittaa. Opiskelijat voivat valita näistä oman henkilökohtaisen suunnitelmansa mukaan. Peruskoulun osuus ja korotukset ovat luonnollisesti kaikilla erilaisia.

  Lisäopetuksen aikana riittää, että opetussuunnitelmassa ovat mukana lisäopetuksen omat aineet ja kurssit. Ennen todistusten tulostamista tulee kuitenkin eritellä korotetut arvosanat oman otsikkonsa alle. Opetussuunnitelman kolmiosainen rakenne tehdään siis todistuksia varten.

  Kevään 2015 Opintopolku-siirrossa ei enää oteta mukaan lisäopetuksen opiskelijan peruskouluaikaisia arvosanoja eikä myöskään eritellä korotuksia samoina pysyneistä/laskeneista arvosanoista. Siirtoon otetaan mukaan kaikki lisäopetuksen aikana tehdyt suoritukset. Riittää, että lisäopetukselle on omat aineensa ja kurssinsa, ja että opiskelijoiden suoritukset on kirjattu näihin.

  Lisättävät kurssit

  10. luokan opsiin kuuluvat väliotsikot ja aineet on esimerkissä erotettu muista yläasteen aineista laittamalla lyhenteen eteen k-kirjain.

  1. Tee Kurssit-rekisteriin seuraavat uudet rekisterikortit:

  • Lisäopetuksen aikana suoritetut opinnot; lyhenne: kAikana
  • Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen, lyhenne: kKorotetut

  Valitse näille tyypiksi otsikko. Huomaa, että kurssityyppi on nimenomaan otsikko, ei väliotsikko. Jos tällaista kurssityyppiä ei ennestään ole kannassasi, luo otsikko-tyyppi Kurssityypit-rekisterissä.

  2. Tee Kurssit-rekisteriin vielä seuraavat uudet väliotsikot:

  • Äidinkieli ja kirjallisuus, lyhenne: kAik
  • Toinen kotimainen kieli, lyhenne: kToiKot
  • Muut valinnaiset aineet, lyhenne: kMuu
  • esim. Peruskoulun aikana suoritetut, lyhenne: kPerus

  Valitse näille tyypiksi väliotsikko.

  3. Tee uudet aineet 10. luokalle (esim. AIk Suomen kieli)
  Jos 10. luokan kursseja ei vielä ennestään ole, tee myös kurssit. Voit käyttää aineille ja kursseille samoja kurssityyppejä kuin 7-9. luokkienkin aineissa. Uusien aineiden ja kurssien tekemistä nopeuttaa kortin kopiointi, Toiminnot / Kopioi rekisterikortti.

  4. Täytä kaikille 10. luokan aineille kentät Yhteishaun aine ja Yhteishaun rivi. Kielille täytetään lisäksi Yhteishaun kieli ja Oppimäärä, äidinkieliaineille Yhteishaun äidinkieli.

  Opetussuunnitelman muodostaminen

  Muodosta 10. luokalle oma opsi Opetussuunnitelmat-rekisterissä. Kopioi peruskoulun opetussuunnitelma (Toiminnot / Kopioi rekisterikortti), vaihda Nimi ja tallenna. Sen jälkeen lisää tekemäsi väliotsikot ja otsikot opsiin seuraavasti:

  1. Väliotsikko kPerus, Perusopetuksen aikana suoritetut jo opsissa valmiina olevien 7-9. luokkien aineiden otsikoksi. Sulje alemmat tasot, jolloin voit siirtää aineet kokonaisina oksina väliotsikon alle.

  2. Otsikko Lisäopetuksen aikana suoritetut opinnot opsin ylimmäksi, heti Primus-kurssin alapuolelle. Sijoita otsikon alle 10. luokalle tehdyt aineet ja niiden kurssit.

  3. Otsikko Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen 10-luokan aineiden ja kurssien perään. Tämän otsikon alle sijoitetaan lukuvuoden lopussa ne kurssit, joissa opiskelija on korottanut arvosanaa.

  Kun opetussuunnitelma on valmis, valitse tekemäsi lisäopetuksen opsi 10-luokan opiskelijoille Opiskelijarekisterissä.

  Tämän ohjeen kuvista näet parhaiten miten väliotsikot ovat sijoiteltuna opsissa.

  Lisäopetuksen aikana korotetut arvosanat


  Lukuvuoden lopussa jokaisen 10-luokkalaisen kohdalla käydään läpi missä aineissa hän on korottanut arvosanojaan. Korotetut aineet ja kurssit siirretään Opiskelijarekisterin Opsin rakenne -välilehdellä Lisäopetuksen aikana suoritetut -otsikon alta Perusopetuksen päättöarvosanojen korottaminen -otsikon alle.

  Saat siirrettyä korotetun aineen kursseineen raahaamalla hiirellä pelkän aineen Lisäopetuksen aikana suoritetut -otsikon vierelle. Aineen tulee olla väliotsikon alla sisennettynä. Tarvittaessa voit sisentää aineen ikkunan vasemmassa alalaidassa olevien nuolinäppäimien avulla.

  Jotta opsin rakennetta voidaan muuttaa, tulee käyttäjällä olla oikeus opsin muuttamiseen. Tämä annetaan Primuksen Käyttäjäryhmät -rekisterissä Opiskelijarekisterin oikeudella Opsin muuttaminen.

  Kun opsin rakennetta muutetaan Opiskelijarekisterissä, opiskelijan ops muuttuu henkilökohtaiseksi, ja mahdolliset yhteiseen 10. luokan opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset eivät enää päivity tälle opiskelijalle. Henkilökohtaiset muutokset kannattaa siis tehdä vasta sitten, kun yleinen opetussuunnitelma on kunnossa.

  Kun opsin rakennetta on muutettu, tulee opiskelijan kortille rasti kenttään Opsin rakennetta muutettu. Ellei kenttä ole esillä, se löytyy Kenttäeditorista. Rasti estää henkilökohtaisen opsin häviämisen esim. tilanteessa, jossa isommalle opiskelijajoukolle vaihdetaan ops monivalintatoiminnon avulla.


  Lisäopetuksen aikana korotetut arvosanat siirretään oman väliotsikkonsa alle, jotta ne saataisiin eriteltyä todistuksessa muista lisäopetuksen aikana suoritetuista kursseista omaksi osiokseen.

  Tulostuspohjat

  Oman opinto-ohjelmansa mukaisesti kaikki opinnot hyväksytysti suorittaneelle opiskelijalle annetaan Todistus lisäopetuksen suorittamisesta. Kyseinen mallitulostepohja löytyy tulostepankista, suora linkki siihen löytyy tämän ohjeen lopusta.