Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Muiden suoritusten emo

  "Muut suoritukset" tarkoittavat opintoja, jotka eivät kuulu opiskelijan omaan opetussuunnitelmaan. Tällaisia voivat olla esim. toisessa oppilaitoksessa suoritetut kurssit. Jos muille suorituksille löytyy vastaava oppiaine omasta opetussuunnitelmasta, voi ne lisätä oppiaineen alle. Useimmiten muut suoritukset kuitenkin lisätään erillisinä suorituksina oman otsikkonsa eli "emokurssin" alle.


  Muiden suoritusten emon määritys

  Muiden suoritusten emo määritellään Opetussuunnitelmat-rekisterissä. Klikkaa sitä opsia, jolle haluat määritellä muiden suoritusten emon. Emo voidaan valita joko

  • klikkaamalla halutun aineen tai otsikon päällä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Muiden suoritusten emo tai
  • valitsemalla haluttu aine tai otsikko Muiden emokurssi -kenttään.

  Emoksi valitun aineen tai otsikon nimen perään ilmestyy teksti Muiden suoritusten emo. Ammatillisessa koulutuksessa emokursseja voi olla useita, esim. oma valinnaisille ja oma pakollisille opinnoille. Ks. tarkemmin linkki ohjeen lopussa.


  Muiden suoritusten emon tarkoitus

  Kun emo on määritelty, voidaan opiskelijoille lisätä muita suorituksia Opiskelijarekisterin Lisätoiminnot / Lisää muu suoritus -toiminnolla. Jos emoa ei ole määritelty, ei kyseinen toiminto ole valittavissa vaikka käyttäjällä oikeus toimintoon olisikin.

  Kun muiden suoritusten emo on määritelty, näkyy opiskelijoilla myös opsin ns. hännät. Häntäkurssit ovat opsissa alimmaisena näkyviä kurssisoluja, joissa näkyy joko pelkkä arvosana tai valinta. Häntäkurssi muodostuu, kun opiskelijalle annetaan arvosana sellaiseen kurssiin, joka ei kuulu hänen opetussuunnitelmaansa. Käytännössä kyse on tilanteesta, jossa

  • arviointikirjat on tehty käsin Primuksessa ja arviointikirjaan on valittu väärä kurssi
  • käytössä on siirtymäajan 2 opetussuunnitelmaa, ja opiskelija on valinnut toiseen opetussuunnitelmaan kuuluvan kurssin
  • opiskelija on siirtynyt toisesta koulusta, ja hänelle on juuri vaihdettu oman koulun opetussuunnitelma.

  Muiden suoritusten poistaminen

  Muut suoritukset saa poistettua joko yksittelen tai kaikki kerralla.

  • Yksittäinen muu suoritus poistetaan valitsemalla ensin opsinäkymässä päällimmäiseksi Arvosanat-välilehti ja klikkaamalla sitten kyseistä kurssia. Klikkaa Poista-painiketta ruudun alareunasta ja tallenna.
  • Kaikki muut suoritukset poistetaan kerralla valitsemalla yläpalkista Lisätoiminnot / Poista suorituksia / Poista opsin ulkopuoliset suoritukset. Toiminto poistaa sekä suoritukset että valinnat. Tämän voi tehdä myös opiskelijajoukolle maalaamalla kerralla esim. kaikki toisesta oppilaitoksesta siirtyneet opiskelijat.

  Häntäkurssi vai lisätty muu suoritus?

  Oletuksena poistetaan vain ns. häntäkurssit eli kurssit, joilla on rekisterikortti Primuksessa, mutta kurssi ei ole mukana opiskelijan opetussuunnitelmassa. Kuvassa tällaisia ovat S-arvosanalla arvioitu kurssi sekä kaksi valintaa IAB-kursseissa.

  Opiskelijalla voi olla myös varta vasten lisättyjä opetussuunnitelman ulkopuolisia suorituksia, esim. lukiolaisella ajokortin yhteydessä suoritettu liikennekasvatuksen kurssi. Näillä suorituksilla ei ole rekisterikorttia, ja kaikki tiedot, kuten kurssin nimi ja laajuus, on kirjattu suoraan suoritukseen. Tällaiset suoritukset halutaan yleensä säilyttää, mutta jos haluat poistaa nekin, rasti vielä Poista myös opiskelijalle lisätyt muut suoritukset. Kuvassa opiskelijalle on lisätty "Oppilaan avustajana toimiminen" -kurssi.

  Kurssien ulkonäöstä ei voi automaattisesti päätellä, kumpaa tyyppiä ne ovat. Yleensä häntäkurssit näyttävät samalta kuin opetussuunnitelmassa mukana olevat kurssit, koska niille on tehty samantapaiset määritykset Kurssit-rekisteriin. Lisää muu suoritus -toiminnolla kirjatut suoritukset taas ovat usein erinäköisiä, koska niille on tehty oma kurssityyppinsä ja sille on annettu oma värinsä.

  Huom! Varmista ennen häntäkurssien poistoa, että suoritukset on siirretty vastaaviin oman opsin kursseihin!


  Muiden suoritusten emon poistaminen

  Muiden suoritusten emon voi poistaa Opetussuunnitelmat-rekisterissä kahdella tavalla:

  1) Klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella emoksi määriteltyä ainetta ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Poista muiden suoritusten emo tai
  2) Tyhjäämällä Muiden emokurssi -kenttä.

  Kun opsi nyt tallennetaan, Primus varmistaa "Haluatko tallentaa muutokset vaikka muiden suoritusten emoa ei ole määritelty". Kuittaamalla tähän "kyllä" tallentuu opsi ilman emo-kurssia.

  Jos emokurssia ei ole määritelty, ei Primus näytä opsin ulkopuolisia "häntäkursseja", eikä uusia muita suorituksia voi lisätä "Lisää muu suoritus" -toiminnolla. Emokurssi poistetaan lähinnä silloin, kun halutaan tilastointia tai tulostusta varten nopeasti piilottaa opsin ulkopuoliset suoritukset. Yleensä ne saa kuitenkin rajattua pois kurssityyppien avulla, ja emon poistaminen on siksi tarpeetonta.