Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opsin, kurssirekisterin ja tulosteiden suhteet toisiinsa

  Oppilaitoksen opetustarjonta luodaan Kurssit-rekisterissä. Ennenkuin opetussuunnitelmaa päästään rakentamaan, on luotava aineet ja niille kurssit. Opsin tekeminen lähtee siitä, mitä todistukseen pitää tulostua ja missä järjestyksessä. Opetussuunnitelmat-rekisterissä kurssitarjonnasta poimitaan halutut aineet ja kurssit ja järjestetään ne siihen järjestykseen, jossa ne halutaan todistukseen. Aineen alla olevat kurssit järjestetään suoritusjärjestykseen, ensin suoritettava ensimmäiseksi.

  Tulostuseditori käy läpi opiskelijan opsin aine aineelta. Jos tulostettavia arvosanoja löytyy, se tulostaa ne. Jos mitään ei löydy, ei mitään tulostu. Opetussuunnitelmassa voi siis hyvin olla sellaisia aineita, joita opiskelija ei suorita, ne eivät näy tilastoissa eivätkä todistuksissa.

  Tulostuspohjan ehtojen avulla saadaan tulostumaan vain halutut tiedot. Todistukseen voidaan tulostaa esim. aineen kaikkien kurssien arvosanat tai vain tuorein arvosana.

  Kurssit-rekisteri

  Kaikki opsiin vietävät aineet ja kurssit luodaan ensin Kurssit-rekisterissä. Jokaiselle aineelle ja kurssille tehdään oma rekisterikorttinsa. Peruskoulussa kurssilla tarkoitetaan yhtä arviointikertojen väliä eli jaksoa tai lukukautta. Rekisterikorttiin kirjataan kurssin nimi, lyhenne, tuntimäärä, kurssityyppi ym. tiedot. Pakollisia tietoja ovat ainakin Nimi, Lyhenne ja Tyyppi. Ainetasolle määritellään myös Arvosanan laskeminen. Kurssitasolle määritellään
  Opintoviikot, Tuntimäärä ja tarvittessa Asteikko. Aineet ja kurssit näkyvät tulosteissa Nimi-kentän kirjoitusasun mukaisena. Kun rekisterikortti tallennetaan, se tulee näkyviin Opetussuunnitelmat-rekisterin kurssilistauksessa.

  Kurssit-rekisterin toiminnoista voi lukea lisää Primus W4 ohjekirjasta, kappaleesta 7 Kurssit.


  Kurssityypit

  Peruskoulun opsipuussa yhteiset aineet ja valinnaiset aineet sijoitetaan samalle tasolle. Valinnaiset aineet eivät siis ole osa yhteistä ainetta, vaan oma itsenäinen kokonaisuutensa. Yhteinen aine koostuu yhteisistä kursseista, valinnainen aine valinnaisista kursseista. Yksilöllistettyjä aineita ja kursseja ei tarvitse luoda Kurssit-rekisterissä. Opiskelijalle valitaan normaali yleinen ops, ja Opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset-ruudussa vaihdetaan kurssityyppiä
  yksilöllistettävien aineiden/kurssien osalta.

  Oppilaitos voi käyttää juuri sennimisiä kurssityyppejä kuin se haluaa. Yleisimmin käytössä ovat väliotsikko, yhteinen aine, valinnainen aine, pakollinen kurssi, valinnainen kurssi ja lyhytkurssi. Myös tulostepankin todistuksissa käytetään näitä
  tyyppejä. Jos samassa oppilaitoksessa toimii sekä ylä- että alakoulu tai yläkoulu ja lukio, kannattaa tyypit nimetä ya yhteinen aine, ya valinnainen aine jne.

  Kun perustat uuden kurssityypin, se ilmestyy tulostuseditorissa Tulostuvat kurssityypit -ruudun valintalistaan. Tästä listasta valitaan, mitä tyyppejä todistukseen halutaan tulostaa. Peruskoulussa todistuksiin tulostetaan yleensä aineet ja aineen arvosana, lukiossa taas aineen nimi mutta kurssin arvosana.

  Opsin ja todistusten tekemisessä ei ole yhtä oikeaa tapaa eikä Primus pakota mihinkään tiettyyn kaavaan. Oleellista on, että noudatetaan johdonmukaisesti niitä käytäntöjä, joista oppilaitoksessa tai kunnassa on sovittu.

  Toisesta koulusta siirtyneet opiskelijat

  Oppilaitoksen vaihtuminen tai muun syyn takia voi opiskelijan noudattama opetussuunnitelma vaihtua. Tällöin kaikille vanhoille suorituksille ei välttämättä löydy paikkaa uudessa opsissa. Tällaisten opsin ulkopuolisten kurssien lisääminen ja tulostaminen on ohjeistettu artikkelissa Muiden suoritusten emo ja Muissa oppilaitoksissa suoritetut kurssit.