Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Käyttäytymisen hajautettu arviointi

  Oppilaan käyttäytyminen voidaan arvioida hajautetusti, jolloin aineenopettajat arvioivat sen omiin arviointikirjoihinsa. Erillisessä käyttäytymisen arviointikirjojen toimeenpanossa saadaan annettujen käytösnumeroiden keskiarvo käyttäytymisen kurssiin.

  Katso lyhyt ohjevideo.


  Hajautettua arviointia varten otetaan arviointirekisterin kenttäeditorissa käyttöön kenttä Käyttäytymisen kurssi. Tähän kenttään valitaan jokaisessa arviointikirjassa se kurssi, johon käyttäytymisen arvosana halutaan.


  Esimerkkitapauksessa yläkoulun oppilas arvioidaan kahdesti vuodessa kolmen vuoden ajan. MA4 on kahdeksannen luokan kevätlukukauden matematiikan kurssi, jolloin vastaava käytöksen kurssi on KÄ4.

  Käyttäytymisen kurssin valinta arviointikirjoihin

  Koska arviointikirjoja saattaa olla satoja, olisi työlästä valita käyttäytymisen kurssi jokaiseen erikseen. Siksi arviointirekisterin pääruutuun haetaan vain oikean luokka-asteen arviointikirjat (esimerkkitapauksessa hakurivi olisi Ryhmä = "8*"). Kun lista on valmis, aktivoidaan arviointikirjat samanaikaisesti maalaamalla kaikki kortit ja täyttämällä Käyttäytymisen kurssi -kenttä.

  Käyttäytymisen arvioinnin toimeenpano

  Jotta käytösarviointi voidaan toimeenpanna, on kaikki yhdistettävät arviointikirjat haettava arviointirekisterin pääruutuun. Kaikki arviointikirjat on toimeenpantava yhdellä kertaa, muuten keskiarvoa ei voida laskea. Primus laskee käyttäytymisen kurssin arvosanaksi keskiarvon eri opettajien antamista arvosanoista.

  Vinkki! Oikeat arviointikirjat saa helposti haettua esiin seuraavasti: Valitse yksi arviointikirja, jossa on täytettynä meneillään oleva käyttäytymisen kurssi (esim. KÄ4).
  Klikkaa Käyttäytymisen kurssi -kentässä hiiren 2.painikkeella ja valitse Hae samat. Hakuruudussa kuittaa Ok, ja saat ruudulle listan kaikista niistä arviointikirjoista, joissa on sama käyttäytymisen kurssi.

  Kun arviointikirjojen lista on pääruudulla, maalataan hiirellä ne arviointikirjat, jotka halutaan toimeenpanna. Lisätoiminnot-valikosta valitse Toimeenpane hajautettu käyttäytymisen arviointi.

  Vaikutus näkyy opiskelijarekisterissä, jossa käyttäytymisen kurssiin KÄ4 tulee arvosana ja lisätietoihin kaikki sillä kerralla annetut käyttäytymisen arvosanat. Kurssiarvosanaksi tulee arvosanojen keskiarvo.

  Kurssisuoritukset-ruudun Lisätietoja-kentässä näkyvät pilkuin eroteltuna ne arvosanat, joista keskiarvo on laskettu. Arvosanan päivämääräksi tulee toimeenpanon päivämäärä ja poissaoloiksi oppilaan poissaolojen summa. Tätä toimintoa voi siten käyttää myös poissaolojen laskentaan halutulta aikaväliltä.

  Jos opettajakokoukseen halutaan lista annetuista käyttäytymisen arvosanoista, voidaan ne tulostaa luettelotulostuksella. Tulostumaan valitaan oppilaan nimi, tietyn käyttäytymisen kurssin arvosana ja sen lisätiedot.

  Yhteenveto käytösarvosanoista

  Hajautetun käyttäytymisen arvioinnin yhteydessä halutaan usein tietää mistä arvosanoista käytöksen arvosanan keskiarvo koostuu. Yhteenvedon näistä arvosanoista saa otettua arviointiyhteenvedon tapaan Primuksen Arviointi-rekisterissä.
  Voit hakea ensin esiin esimerkiksi kaikki ne arviointikirjat, joissa on sama käyttäytymisen kurssi. Valitse sitten Toiminnot / Koosteet / Käytösarvosanojen yhteenveto.

  Rastimalla kohdan Näytä myös pyöristetty keskiarvo saat yhteenvetoon myös arvosanan, jonka ohjelma pyöristää annettujen käytösnumeroiden perusteella. Esimerkiksi jos keskiarvoksi tulee 9,33, näyttää yhteenveto sarakkeessa "Pyör.KA" 9.

  Jos käyttäytymisen keskiarvon muodostaneita arvosanoja ei haluta huoltajien nähtäväksi Wilmassa, voi sen estää Kurssityypit-rekisterissä rastimalla käyttäytymisen kurssityypille kentän "Piilota lisätiedot Wilmassa opiskelijoilta ja huoltajilta". Silloin käyttäytymisen kurssien suoritusten lisätiedot eivät näy Wilmassa. Opettajat näkevät lisätiedot Wilmassa rastista huolimatta.

  Saat esiin arviointiyhteenvedon kaltaisen ruudun, jossa voit valita yhteenvetoon laskettaviksi korteiksi joko kaikki arkistoimattomat, rekisteriruutuun haetut tai valitut rekisterikortit. Lisäksi on mahdollisuus valita luokka, jonka yhteenvetoa tarkastellaan. Tämä on kätevä esim. valinnaisaineiden osalta, jolloin samassa ryhmässä on usein eri luokkien oppilaita. Lopuksi valitse Laske ja pääset esikatselemaan / tulostamaan yhteenvedon.

  Avainsanat: Hajautettu arviointi, käyttäytymisen arviointi, käyttäytymisen yhteenveto, käyttäytymisen keskiarvo, käytösarvosanat

  Päivitetty 03.01.2014

  Aiheeseen liittyen: