Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjan muodostaminen Primuksessa

  Arviointikirjat saadaan Kurresta tiedonsiirron avulla. Jos käytössä ei ole Kurrea, voidaan arviointikirjat muodostaa Primuksen Arviointi-rekisterissä. Arviointikirjoja voidaan tehdä joko kokonaan alusta alkaen valitsemalla Toiminnot / Uusi rekisterikortti tai kopioimalla olemassa oleva arviointikirja valitsemalla Toiminnot / Kopioi.


  Uuden rekisterikortin tekeminen

  • Tee uusi rekisterikortti valitsemalla Toiminnot / Uusi rekisterikortti.
  • Anna arviointikirjalle kuvaava nimi. Valitse Kurssi-kenttään arvioitava kurssi. Kirjoittamalla kenttään kurssilyhenteen ensimmäisen kirjaimen saat listan sillä kirjaimella alkavista lyhenteistä, joista voit valita oikean.
  • Merkitse kurssin alkamis- ja päättymispäivä ja valitse opettaja. Täytä tarvittaessa myös muut kentät.

  Kurssin valinta

  Kiinnitä erityistä huomiota siihen, että arviointikirjan Kurssit-kentässä on oikea kurssi. Kurssi kertoo sen, minkä arviointikerran arvosanasta on kyse, ja siten myös sen kohdan, johon arvosana opsissa tallentuuu.

  • Varmista, että kurssiksi on valittu nimenomaan kurssitaso (arviointikerta) eikä oppiainetta.
  • Tarkista ajoittain, ettei Kurssit-rekisterissä ole samannimisiä kursseja.
  • Saat helpoimmin valittua oikean opsiin kuuluvan kurssin, kun valitset sen suoraan opsista. Klikkaa Kurssi-kenttä aktiiviseksi ja paina F3-näppäintä. Valitse avautuvasta apuruudusta välilehti Opsit ja sieltä käytettävä opetussuunnitelma. Valitse sitten opsista oikea kurssi ja klikkaa Ok.

  Opiskelijoiden lisääminen arviointikirjaan

  Hae seuraavaksi arvioitavat opiskelijat painamalla Hae lisättävät opiskelijat -painiketta tai Lisätoiminnot / Hae lisättävät opiskelijat.

  Molemmat toiminnot avaavat Opiskelijat-rekisterin hakuruudun, jonka valmiita hakuja voit käyttää hyödyksi. Haettu opiskelijaryhmä tulee rekisterin keskellä olevaan valintalistaan. Listasta voit valita opiskelijat yksitellen tai lisätä kaikki painamalla listan päällä hiiren oikeaa painiketta ja valitsemalla ponnahdusvalikosta "Lisää kaikki".

  Tietyn luokan kaikki opiskelijat saat haettua helpoiten valitsemalla luokan nimen arviointikirjan Ryhmä/luokka-kenttään ja klikkaamalla sitten arviointikirjan taulukkoa hiiren kakkospainikkeella. Valitse ponnahdusvalikosta Lisää opiskelijat Ryhmä/luokka-kentän mukaan. Samalla voit lisätä myös opettajan, jos tätä ainetta opettaa luokan oma opettaja (lähinnä alakouluissa).

  Vinkki! Alakouluissa oppilaat ja opettajat kannattaa lisätä vasta aivan viimeiseksi, sillä Lisää opiskelijat Ryhmä/luokka -kentän mukaan -tapaa käytettäessä voi lisätä oppilaat kerralla useampaan arviointikirjaan. Maalaa kaikki 1A-luokan arviointikirjat ja lisää niihin oppilaat ja opettaja, sitten 1B-luokan jne.

  Opiskelijan voi lisätä arviointikirjaan myös opiskelijarekisterin opsin kautta. Tämä tapa on kätevä esim. kouluun kesken lukuvuoden tulleiden opiskelijoiden kohdalla. Klikkaa opsinäkymässä jotain opiskelijalle kuuluvaa kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse Siirrä arviointikirjaan. Primus näyttää kaikki ko. kurssin ryhmät (arviointikirjat). Valitse mihin niistä opiskelija lisätään ja klikkaa Ok. Opiskelijan voi poistaa arviointikirjasta samalla tavalla.

  Opiskelijoiden siirto arviointikirjojen välillä

  Kun halutaan tasata ryhmäkokoja tai varmistaa, että kaikki kurssin valinneet ovat jossain arviointikirjassa, käytetään toimintoa Lisätoiminnot / Siirrä opiskelijoita kahden arviointikirjan välillä.

  Tasoitus:

  • Valitse arviointikirjojen listasta ne kaksi arviointikirjaa, joiden välillä haluat siirtää opiskelijoita.
  • Valitse sitten Lisätoiminnot / Siirrä opiskelijoita kahden arviointikirjan välillä. Kummankin arviointikirjan opiskelijat näkyvät omissa ikkunoissaan. Voit valita opiskelijoita kummasta ikkunasta tahansa.
  • Valitut opiskelijat siirretään toiseen arviointikirjaan klikkaamalla siirtosuunnan mukaista nuolta.
  • Tallenna muutokset klikkaamalla Tallenna-painiketta tai poistu tallentamatta Hylkää-painikkeella.

  Ryhmiinjako:

  • Tee ensin kurssille niin monta arviointikirjaa kuin on opetusryhmiä. Hae yhteen näistä kaikki kurssin valinneet opiskelijat.
  • Valitse yksi tyhjä arviointikirja ja se arviointikirja, jossa on mukana kaikki opiskelijat. Valitse sitten Lisätoiminnot / Siirrä opiskelijoita kahden arviointikirjan välillä ja siirrä tyhjään esim. 1/4 opiskelijamäärästä, jos ryhmiä on yhteensä 4. Tallenna.
  • Ota käsittelyyn seuraava tyhjä arviointikirja sekä se, jossa on 3/4 opiskelijoista. Siirrä jälleen tähän tyhjään seuraava 1/4 kurssin valinneista ja tallenna. Toimi näin, kunnes alkuperäisessä arviointikirjassa on enää yhden opetusryhmän verran opiskelijoita.

  Opiskelijoiden nimet punaisella

  Jos yhden tai useamman opiskelijan nimi on punaisella, ei tämä kurssi ole mukana opiskelijan opetussuunnitelmassa. Kurssit-kenttään on todennäköisesti valittu joku toinen samanniminen ja samanlyhenteinen kurssi, esim. eri opetussuunnitelmasta.

  Saat korjattua tilanteen seuraavasti:

  • Klikkaa Kurssi-kenttä aktiiviseksi ja paina näppäimistöltä F3-näppäintä. Avautuu apuruutu, jonka yläreunasta valitaan Opsit-välilehti.
  • Valitse ruudun yläreunan valikosta oikea opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman avautuu ruutuun.
  • Valitse opetussuunnitelmasta oikea kurssi ja klikkaa Ok. Kun Primus kysyy, päivitetäänkö tiedot opiskelijarekisteristä, vastaa Ei.

  Jos arviointi toimeenpannaan silloin, kun Kurssi-kentässä on väärä kurssi, siirtyvät arvosanat kyllä opiskelijakortille, mutta väärään paikkaan. Tällaiset arvosanat näkyvät opiskelijakortilla aivan opsin alalaidassa ns. häntäkursseina.

  Arvosanojen antaminen

  Kun opettaja avaa Arviointi-rekisterin omilla opettaja-käyttäjäryhmän tunnuksillaan, hän näkee vain omat arviointikirjansa.

  Arvosanat syötetään klikkaamalla Arv.-saraketta, jolloin taulukon oikealle puolelle avautuu lista arvosanoista. Voit valita arvosanat listasta tai syöttää ne näppäimistöltä.

  Mikäli lista on tyhjä, tarkista onko Arvosanamääritykset-rekisterissä annettu arvosanoille asteikot. Jos asteikko on määritelty arvosanoille, se tulee määritellä myös kursseille. Kurssien arvosana-asteikko määritellään Kurssit-rekisterissä.

  Jos arviointikirjassa on opiskelija, joka suorittaa kurssin eri laajuisena, eri tavoittein tms, voidaan kurssimuutokset kirjata arviointikirjaan: klikkaa opiskelijan nimeä vasemman reunan listasta hiiren 2. painikkeella ja valitse Muuta opiskelijan kurssitietoja. Jotta muutokset siirtyisivät arvioinnin toimeenpanossa myös opiskelijarekisteriin opiskelijan kortille, täytyy Koulun tiedot -rekisterissä olla Toimeenpanossa siirtyvät tiedot -taulukossa rastittuna Kurssimuutokset. Katso lisätietoa opiskelijakohtaisten kurssimuutosten tallentumisesta.

  Arviointikirjat voidaan toimeenpanna yksitellen tai massatoimintona. Toimeenpano tapahtuu valitsemalla Lisätoiminnot / Toimeenpane arviointi. Toimeenpanossa arvosanat siirtyvät opiskelijarekisteriin opiskelijoiden korteille siihen kurssiin, joka valittiin arviointikirjan Kurssi-kenttään.

  Rastikenttä Hyväksytty/valmis toimeenpantavaksi ei tee toimeenpanoa. Opettaja tai arvioinnin tekijä voi rastia kentän merkiksi siitä, että arviointikirja on nyt valmis toimeenpantavaksi.

  Arviointikirjojen sarakkeet

  Arviointikirjan sarakkeiden syöttö- ja lukuoikeutta voidaan rajata eri henkilöille käyttäjäryhmien avulla. Käyttäjäryhmät -rekisterissä Primuksen rekisterit -välilehdellä määritellään käyttäjäryhmille Arviointi-rekisteriin sarakkeittain syöttö- ja lukuoikeudet.

  Arviontikirjojen infosarakkeet

  Arviointikirjan taulukkoon voi lisätä erilaisia infosarakkeita. Halutut sarakkeet valitaan Koulun tiedot -rekisterin kenttään Arvioinnin infosarakkeet ja ne nimetään kenttään Arvioinnin infosarakenimet. Infosarake näkyy arviointikirjan taulukko-osuuden vasemmassa laidassa, opiskelijan nimen perässä. Ota sarakkeisiin esiin sellaista tietoa, joista on opettajalle hyötyä arvioinnin yhteydessä. Rasti vielä Käyttäjäryhmät-rekisterissä Arviointirekisterin oikeuksista Näytä opiskelijan infosarakkeet niille käyttäjäryhmille, jotka saavat nähdä infosarakkeet. Sarakkeet eivät näy Wilmassa.

  Opiskelijarekisterin tulosteet arviointiryhmälle

  Arviointikirjan opiskelijoille voi tulostaa opiskelijarekisterin tulosteita. Tulostusta varten arviointikirjan tulee olla toimeenpantu, ja käyttäjäryhmälle annettu Käyttäjäryhmät-rekisterissä arviointirekisterin oikeuksista Oikeus tulostaa opiskelijarekisterin tulosteita. Klikkaa hiiren 2. painikkeella opiskelijoiden nimilistan päällä ja valitse Tulosta opiskelijalle. Rasti kaikki tai tietyt opiskelijat. Valitse tuloste, esim. kurssitodistus, esikatsele ja tulosta.

  Voit tulostaa esim. kurssitodistuksen yksittäisestä kurssista myös suoraan opiskelijarekisterin opetussuunnitelman kautta. Klikkaa kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitse tuloste. Tulostuseditorissa pystyy tarvittaessa lisäämään tulosteeseen myös arviointirekisterin kenttiä.

  Opiskelijoiden haku opiskelijarekisteriin

  Arviointirekisterin kautta voi helposti avata valittujen arviointikirjojen opiskelijat esiin opiskelijarekisteriin. Voit esimerkiksi valita kaikki tietyn aineen arviointikirjat, klikata hiiren 2. painikkeella opiskelijalistan päällä ja "Avaa opiskelijarekisterissä". Näin saat myös helposti esiin opiskelijamäärät esim. pitkän matematiikan lukijoista.

  Arviointikirjan arkistointi ja poistaminen

  Arviointikirjat arkistoidaan yleensä aina lukuvuoden päätyttyä. Jos ryhmiä on paljon, voi arviointikirjat arkistoida myös kesken lukuvuoden, esim. jakson tai lukukauden päätteeksi. Huomaa, että esim. kokeet ja tuntipäiväkirja tallentuvat arviointikirjaan, joten jos syksyn arviointikirja arkistoidaan, ei opettaja näe enää syksyn kokeita ja päiväkirjaa.

  Anna opettajille tarpeeksi aikaa ottaa talteen arvioinnit, päiväkirjat ym. itselleen tarpeelliset tiedot ennen arviointikirjojen arkistointia.

  Arviointikirjat arkistoidaan rastimalla kenttä Arkistoitu. Hae ruudulle kaikki arkistoitavat ryhmät esim. haulla Päättymispäivä="xx.xx.xxxx" ja rasti Arkistoitu kerralla kaikille ryhmille.

  Arviointikirjoja poistetaan lähinnä silloin, kun ne on muodostettu virheellisesti, ja virheitä ei saada korjattua muodostamalla arviointikirjat uudelleen (= Päivitä arviointikirjat -vaihtoehto Kurressa). Yleensä virheelliset arviointikirjat saadaan helposti korjattua muodostamalla ne uudelleen eri asetuksilla.

  Arviointikirja poistetaan valitsemalla Toiminnot / Poista rekisterikortti. Älä poista arviointikirjoja, joihin on jo täytetty arvosanoja, sanallista arviointia tai muuta suoritustietoa. Ota yhteys asiakastukeemme asian korjaamiseksi ja oikeiden asetusten löytämiseksi jatkoa varten.