Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointi opiskelijarekisterin kautta

  Arvosanat voidaan syöttää kerralla koko ryhmälle arviointirekisterin kautta tai oppilaskohtaisesti opiskelijarekisterissä. Arvosanojen syöttämistä varten opettajille annetaan käyttäjätunnukset Primukseen ja määritellään mille luokalle opettaja saa syöttää arvosanoja.


  Käyttäjäryhmä

  Arviointia varten luodaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä ryhmä Opettajat, jolle annetaan seuraavat oikeudet:

  Opiskelijarekisteri

  • Opsin näkeminen
  • Valintojen näkeminen
  • Suoritusten näkeminen
  • Valintojen syöttäminen
  • Suoritusten syöttäminen/muuttaminen

  Käyttäjätunnukset

  Seuraavaksi luodaan Käyttäjätunnukset-rekisterissä opettajakohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Tunnuksen ryhmä -kenttään valitaan aiemmin luotu Opettajat-ryhmä. Opettajan rekisterikortti -kenttään valitaan oikea opettaja. Jos opettajaa ei löydy listasta, luo opettajalle uusi kortti Opettajarekisterissä.


  Oma luokka

  Luokat-rekisterissä valitaan Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kenttään oikea opettaja. Kun tämä on tehty, näkee opettaja automaattisesti vain oman luokkansa oppilaiden tiedot. Jos opettajan halutaan näkevän muitakin ryhmiä, annetaan Käyttäjäryhmät-rekisterissä oikeus Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit. Esimerkissä opettajan valvottavana on 4C.

  Arvosanan antaminen

  Oppilaskohtainen arviointi tehdään opiskelijarekisterissä. Jos opettajalle on määritelty ryhmä, näkee hän opiskelijalistassa vain omat oppilaansa. Oppilaan nimeä klikkaamalla avautuu oppilaan kortti. Kortin ylälaidassa näkyvät henkilötietokentät, alalaidassa taas opsi. Opsin yläpuolella on välilehdet Valinnat, Arviointi ja Opsin rakenne, näistä Arviointi-välilehti valitaan päällimmäiseksi. Esimerkissä arvostellaan äidinkielen kahdeksas kurssi, AIK8.


  Klikkaa sitä kurssia, jonka haluat arvostella. Avautuu Kurssisuoritukset-ruutu, jonka ylälaidassa on kenttä arvosanaa varten. Arvosanan voi kirjoittaa suoraan kenttään tai valita valikosta. Kun arvosana on annettu, klikataan Ok-painiketta, jolloin arvosana ilmestyy kurssisoluun lihavoituna. Tallenna arviointi klikkaamalla alalaidan levykkeen kuvaa ja valitse seuraava opiskelija.

  Poissaolot voi hakea suoraan yksittäisen opiskelijan suoritukseen joko arviointikirjan päivämäärien perusteella tai käyttäjän itse määritellyltä aikaväliltä. Suoritusruudussa, Poissaoloja-kentässä, klikataan hiiren 2.painiketta ja valitaan ponnahdusvalikosta "Hae kurssin poissaolot".

  Kurssisuoritukset-ruudulla näkyvät kentät voidaan valita Ylläpito / Muokkaa suoritusruutua -toiminnon kautta. Pääkäyttäjä tai vastaava voi määritellä halutut Kurssisuoritukset-ruudun kentät pakollisiksi, jolloin arviointia ei pysty tallentamaan ennen kuin kaikki tarvittavat tiedot on syötetty.

  Suoritusten poistaminen

  Yksittäisiä virheellisiä arviointeja tai testiarviointeja voi poistaa opiskelijarekisterissä, ko. kurssin suoritusruudussa Poista-painiketta klikkaamalla. Poistamista tarvitaan lähinnä silloin, kun arvosana on mennyt kokonaan väärään kurssiin, väärälle opiskelijalle tms. Poista suoritus nimenomaan Poista-painikkeella, ei kenttien tietoja tyhjäämällä.

  Arvosanoja voi poistaa myös massana eli kerralla useammalta opiskelijalta, useasta kurssista. Tämä toiminto vaatii oikeuden Kaikkien suoritusten poistamisoikeus, joka on syytä antaa vain Primuksen pääkäyttäjälle. Arvosanojen massapoisto on tarkoitettu vain erikoistilanteisiin. Massapoisto löytyy opiskelijarekisterin Lisätoiminnot-valikosta. Poista suoritukset -kohdan vaihtoehdot ovat:

  • Poista kaikki suoritukset, joka poistaa kaikilta valituilta opiskelijoilta kaikki suoritukset, sekä
  • Poista suoritukset arvosanalla, joka poistaa esim. pelkät K-arvosanat kaikilta valituilta opiskelijoilta.

  Häntäkurssien poistaminen

  Opetussuunnitelman lopussa näkyvät, opetussuunnitelmaan kuulumattomat suoritukset saa poistettua joko yksittelen tai kaikki kerralla.

  • Yksittäinen muu suoritus poistetaan valitsemalla ensin opsinäkymässä päällimmäiseksi Arvosanat-välilehti ja klikkaamalla sitten kyseistä kurssia. Klikkaa Poista-painiketta ruudun alareunasta ja tallenna.
  • Kaikki muut suoritukset poistetaan kerralla valitsemalla yläpalkista Lisätoiminnot / Poista suorituksia / Poista opsin ulkopuoliset suoritukset. Tämän voi tehdä myös opiskelijajoukolle maalaamalla kerralla esim. kaikki toisesta oppilaitoksesta siirtyneet opiskelijat. Huom! Varmista ennen poistoa, että suoritukset on siirretty vastaaviin oman opsin kursseihin!

  Arvosanan lukitseminen

  Ainetasolle laskettunut arvosana (esim. viimeisin kurssiarvosana tai arvosanojen keskiarvo) lukitaan rastimalla suoritusruudussa kenttä "Lukitse suorituksen laskennallinen arvosana". Laskennallisella arvosanalla tarkoitetaan sitä arvosanaa, joka aineelle on muodostunut sen kurssiarvosanojen perusteella. Kun arvosana on lukittu, näkyy aineen nimen ympärillä mustat kehykset, eivätkä kursseille annetut arvosanat enää vaikuta aineen arvosanaan.

  Lukituksen saa pois poistamalla rastin samasta kentästä tai tyhjäämällä suorituksesta arvosanan/valinnan, laajuuden, päiväyksen ja opettajan. Poista-painike poistaa lukituksen, mutta myös kaikki suorituksen tiedot, esim. aineelle vaihdetun kurssityypin.

  Suorituksen kopiointi kurssista toiseen

  Kun opiskelijalle kirjataan takautuvasti esim. toisessa koulussa suoritettujen kurssien arviointeja, kannattaa tiedot kirjata ensin yhden kurssin kohdalle ja kopioida sitten muihin kursseihin. Toiminto kopioi esim. suorituspäivän, oppilaitoksen ym. samana pysyvät tiedot.

  • Kirjaa kaikille kursseille yhteiset suoritustiedot johonkin näistä kursseista ja tallenna.
  • Avaa saman kurssin suoritusruutu uudelleen ja klikkaa ruudun päällä hiiren 2. painiketta. Valitse ponnahdusvalikosta Kopioi suoritus leikepöydälle ja sulje suoritusruutu.
  • Avaa toinen kurssi, johon halutaan samat suoritustiedot. Klikkaa suoritusruudun päällä hiiren 2. painiketta ja valitse ponnahdusvalikosta Liitä suoritus leikepöydältä.