Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Musiikkioppilaitosten opetussuunnitelma

  Musiikkioppilaitoksissa järjestettävän taiteen perusopetuksen perustason ja opistotason opetussuunnitelma tehdään yhteiseen OPS-puuhun. Musiikin ammattitutkintoja varten laaditaan omat opetussuunnitelmansa.

  Opetussuunnitelma koostuu solistisista aineista, musiikin perusteista, yhteismusisoinnista ja muista suorituksista.

  Esivalmistelut

  Kurssityypit

  Musiikin perus- ja opistotason suorittavia varten luodaan seuraavat kurssityypit:

  • 1iso otsikko, kurssityypin taso = otsikko
  • 1instrumentti, kurssityypin taso = tutkinnon osa
  • 2instrumentti perustaso, kurssityypin taso = jakso
  • 2instrumentti perustaso todistus
  • 2musiikinperusteet perustaso, kurssityypin taso = jakso
  • 2musiikinperusteet perustaso todistus
  • 2yhteismusisointi perustaso, kurssityypin taso = jakso
  • 2yhteismusisointi perustaso todistus
  • 2instrumentti opistotaso, kurssityypin taso = jakso
  • 2musiikinperusteet opistotaso, kurssityypin taso = jakso
  • 2yhteismusisointi opistotaso, kurssityypin taso = jakso

  Otsikoille, perustason tyypeille ja opistotason tyypeille on hyvä laittaa eri värit, jotta ne erottuvat ominaan ops-puussa.

  Otsikko-tyypille voidaan valita näkymäksi Nimi ja muille kurssityypeille Nimi ja arviointi.

  Ainekoodit

  Soittimet, joiden soittoa voi oppilaitoksessa opiskella, lisätään Ainekoodit-rekisteriin, samoin Musiikin perusteista tehdään omat rekisterikortit tähän rekisteriin. Soittimille pitää täyttää ainakin kentät Oppiaine ja Tunnus. Soitinten tunnus näkyy erilaisissa tulosteissa.

  Kurssien luominen

  Kurssit-rekisteriin luodaan omat rekisterikortit otsikoista ja soittimista kaikille eri tasoille.

  Luo ensin otsikot nimeltä "Solistiset aineet", "Musiikin perusteet", "Yhteismusisointi" ja "Muut suoritukset". Lisää näille Tyyppi-kenttään 1iso otsikko.

  Sen jälkeen jokaisesta soittimesta, jota oppilaitoksessanne voi opiskella, luodaan 5 eri rekisterikorttia alla olevan esimerkin mukaisesti:

  • Nimi: Huilu, Tyyppi: 1instrumentti
  • Nimi: huilu D, Tyyppi: 2instrumentti opistotaso
  • Nimi: huilu pt 1, Tyyppi: 2instrumentti perustaso
  • Nimi: huilu pt 2, Tyyppi: 2instrumentti perustaso
  • Nimi: huilu pt 3, Tyyppi: 2instrumentti perustaso todistus

  Kaikille korteille Aineen tunnus-kenttään lisätään soittimen oma tunnus ja Asteikoksi oppilaitoksen käyttämä arviointiasteikko.

  Tee kurssi nimeltään "Yhteismusisointiin osallistuminen", jonka tyypiksi laitetaan "2yhteismusisointi perustaso todistus" ja Asteikko-kenttään oikea arviointiasteikko.

  Lisäksi joka lukuvuodelle pitää tehdä yhteismusisoinnin ryhmistä omat kurssinsa kuten Kuoro 201X-201X ja Jousiorkesteri 201X-201X.

  Arvosanamääritykset ja -asteikko

  Arvosana-asteikot-rekisterissä luodaan asteikolle nimi esim. Arviointi. Tämän jälkeen siirrytään Arvosanamääritykset-rekisteriin, jossa luodaan jokaiselle arvosanalle oma rekisterikortti.

  Tee myös osallistumismerkinnälle oma kortti esim. arvosanalla S tai O.
  Jos uusinnat merkitään oppilaille, luo myös sille oma kortti. Täydennä kaikille arvosanoille kenttä Asteikko ja muihin paitsi uusintaan valinta kohtaan Lasketaan suoritukseksi.

  Opetussuunnitelma

  Kun kaikki tarvittavat kurssit on lisätty Kurssit/Opetustarjonta-rekisteriin, voidaan tehdä ops-puu Opetussuunnitelmat-rekisterissä.

  Luo uusi rekisterikortti ja anna Opsin nimeksi "Musiikin perus- ja opistotaso". Tee valinta kenttään Näytä kurssit aina allekkain.

  Ikkunan keskellä on Opetustarjonta-välilehti ja Hae-painikkeella saa listauksen kaikista Kurssit-rekisteriin tehdyistä korteista.

  Hae ensin otsikko "Solistiset aineet" ja vie se raahaamalla "opetussuunnitelma Primus" -kohdan alle. Lisää sen jälkeen soitin kerrallaan kaikki kortit äsken lisätyn otsikon alle niin, että ensin tulee 1instrumentti-tyyppi ja sen alapuolelle ..pt 1, pt 2, pt 3 ja D.

  Kun kaikki soittimet on lisätty, lisää sitten "Musiikin perusteet" –otsikko ja sen alle kaikki musiikin perusteiden kortit numerojärjestyksessä.

  Näiden jälkeen lisätään "Yhteismusisointi"-otsikko ja sen alle joko kurssi Yhteismusisointiin osallistuminen tai yhteismusisointiin tehdy valmiit lukuvuoden ryhmät (= kurssit-rekisterin kurssi).

  Opetussuunnitelman viimeiseksi otsikoksi lisätään "Muut suoritukset".

  Tallenna.

  Opiskelijat-rekisterissä

  Kaikille musiikkiopiston oppilaille lisätään tämä yhteinen ops-puu kenttään Opetussuunnitelma. Sen jälkeen ops-puuhun tehdään oppilaskohtaiset valinnat soittimiin, musiikin perusteisiin ja yhteismusisointiin. Soittimiin valinta tehdään päätasolle eli kurssityypinä on 1instrumentti.

  Jos pitkää ops-puuta on hankala hallinnoida voidaan

  a) käyttää rasti-kenttää Näytä valitut, jolloin ops-puu näyttää vain valitut kurssit tai

  b) käydään poistamassa Opsin rakenne-välilehdelle kaikki ylimääräiset soittimet opiskelijakohtaisesti. (Huomaa, että tämä vaihtoehto tekee opiskelijalle henkilökohtaisen opetussuunnitelman.)

  Ammatillinen perustutkinto

  Ammatillista perustutkintoa suorittavien ops muodostetaan kuten muidenkin alojen ammatilliset opsit ja niissä käytetään samoja kurssityyppejä. Ammatillisen opsin rakentaminen on kerrottu ohjeessa Opetussuunnitelman luominen

  Tulosteet

  Päättötodistus

  Perustason päättötodistukseen tulostetaan otsikot ja kokonaisuudet. Päättökonserttiin tulostetaan kappaleiden nimet ja yhteismusisointiin yhtyeiden nimet ja vuodet. Arvioinneista tulostetaan arvosana, arvosana kirjaimin sekä suorituspäivämäärä. Halutessa voidaan tulostaa opettajan nimi.

  Opistotason päättötodistukseen tulostetaan samat tiedot.

  Molempiin päättötodistuksiin tulostetaan Primuksen kentistä

  • koulutuksen järjestäjä ja oppilaitos
  • opinnot, joista todistus annetaan (esim. Suuntautumisvaihtoehto)
  • opiskelijan nimi ja hetu
  • opiskeluaika (esim. Opintojen aloituspäivä ja Todistuksen päivä)
  • arviointitiedot yllä olevan mukaisesti
  • rehtorin nimi
  • koulutuksen järjestämisluvan päivämäärä
  • lisäksi voidaan viitteeksi kirjoittaa arviointilautakunnan nimet

  Tekstinä pohjaan lisätään

  • lainsäädäntö, johon koulutus perustuu
  • maininta OPH:n vahvistamasta opsista ja oppimäärän sisällöstä
  • arvosana-asteikko
  • päättösuoritusten vaatimukset

  Matrikkeliote

  Matrikkeliotteesta näkyy opiskeluaika ja siihen tulostetaan kaikki opiskelijan tekemät suoritukset. Suorituksiin tulostetaan arvosana, suorituspäivämäärä, opettajan nimi ja lautakunnan jäsenten nimet.

  PrimaVistasta tulostetaan suoritusmerkintä, opettaja ja suorituspäivämäärä.

  Muiden suoritusten kokonaisuuksista tulostetaan nimi, arvosana ja suorituspäivämäärä. Lisäksi voidaan tulostaa opettajan nimi.