Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjat Kurre 7:sta Primukseen, esimerkit kouluasteittain

  Arviointikirjat voidaan siirtää joko kaikilta tai yhdeltä jaksolta, kaikilta luokka-asteilta tai vain muutama ryhmä, vanhoja tietoja täydentäen tai vanhat tiedot korvaten. Artikkelissa on kouluastekohtaiset esimerkit siirtovaihtoehdoista.

  Arviointikirjojen siirto tehdään Kurressa Perustiedot-ikkunassa. Mene Ryhmät-välilehdelle ja valitse Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen Arviointikirjat.

  Peruskoulun tapa 1: Sama arviointikirja koko lukuvuoden, 2 jaksoa

  Kurreen on siirretty aineet (MA, ÄI), ei kursseja (MA1, ÄI1). Valinnat on merkitty Primuksen opiskelijarekisteriin.

  Tämä on peruskouluille suositeltu tapa muodostaa arviointikirjat. Se toimii riippumatta siitä, onko koko lukuvuoden sama lukujärjestys vai syksyllä ja keväällä omat lukujärjestyksensä. Vaikka koko lukuvuoden ajan olisikin samanlainen työjärjestys, on jaksojärjestelmässä silti oltava kaksi jaksoa (syksyn jakso ja kevään jakso).

  Katso ohjevideo arviointikirjojen siirrosta.

  Tätä tapaa käyttämällä ei väliarvioinnin aikaan muodosteta uusia arviointikirjoja. Toiminto perustuu arviointikertoihin: kun arviointikirjassa oleva syksyn arviointikerta toimeenpannaan, tulee arviointikirjaan automaattisesti uusi arviointikerta keväälle, ja näin saman arviointikirjan käyttö jatkuu koko lukuvuoden. Tämän tavan käyttö vaatii tiettyjä valmisteluja, tutustu ensin niihin lukemalla toiminnon ohje täältä.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Pallukka kohtaan Kaikista ryhmistä.
  2. Jaksojärjestelmä-kohdassa näkyy ainoa tehty jaksojärjestelmä. Jos jostain syystä jaksojärjestelmiä on useampi, valitse se, jossa on kaksi jaksoa (kevät ja syksy). Valitse Jakso-kentän tieto seuraavasti:

  • Mikäli haluat tehdä syksyllä arviointikirjat koko lukuvuodelle, myös niille ryhmille, joita opetetaan vain kevätlukukaudella (esim. biologia, fysiikka jne.), jätä Jakso-kohta tyhjäksi.
  • Mikäli haluat tehdä vain kevätlukukaudella opetettaville ryhmille arviointikirjat vasta myöhemmin, valitse Jakso-kohtaan syksyn jakso. Tällä valinnalla arviointikirjat muodostetaan syksyllä ryhmille, joita opetetaan vain syksyllä tai koko lukuvuoden ajan. Jos käytät tätä vaihtoehtoa, muista myöhemmin ennen kevätlukukauden alkua luoda vain keväällä opetettaville ryhmille arvointikirjat ja valita silloin <>Jakso-kohtaan kevään jakso.

  3. Siirtotapa:

  • Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat

  4. Alkamis- ja päättymispäivät -kohdassa on valittuna "Arviointikertojen mukaan", mikä tarkoittaa, että päivämäärät tulevat jaksojärjestelmään tehtyjen jaksojen mukaisesti.
  5. Rasti kohtaan Tunnista Primuksen valintojen perusteella.

  Kun arviointikirjat luodaan jaksoittain

  Alla esitellyt tavat soveltuvat niille oppilaitoksille, jotka eivät käytä samaa arviointikirjaa koko lukuvuoden ajan.

  Katso ohjevideo arviointikirjojen muodostamisesta (ohjeessa tapa 2 & tapa 3).

  Peruskouluissa kannattaa aina merkitä valinnat Primuksen opiskelijarekisteriin. Tällöin tunnistamiseen riittää rasti "Tunnista Primuksen valintojen perusteella".

  Jos valintoja ei ole merkitty, voidaan kurssit tunnistaa lyhenteen tai korttinumeron perusteella. Tämä kuitenkin vaatii, että työjärjestys on tehty kursseittain, ei oppiaineittain.

  Peruskouluissa seuraavan kurssin arviointikirjat muodostetaan vasta, kun edellinen kurssi on arvioitu!

  Peruskoulun tapa 2: valinnat Primuksessa ok, koko vuoden sama lukujärjestys (1 jakso)

  Kurreen on siirretty aineet (MA, ÄI), ei kursseja (MA1, ÄI1). Valinnat on merkitty Primuksen opiskelijarekisteriin.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Pallukka kohtaan Kaikista ryhmistä.
  2. Valitse Jakso-kohtaan se ainut jakso, joka Kurreen on tehty.
  3. Siirtotapa:

  • Syksyllä Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat.
  • Keväällä Luo kaikki uusina.
  • Jos syksyn arvointikirjat on arkistoitu, voi kevään arviointikirjat tehdä Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat -vaihtoehdolla.

  4. Valitse Alkamis- ja päättymispäivät kohtaan "Anna päivämäärät".

  • Anna väliarvioinnissa alkamispäiväksi lukuvuoden alkamispäivä ja päättymispäiväksi väliarvioinnin päivämäärä (joulu/tammikuu)
  • Anna kevätarvioinnissa alkamispäiväksi kevätlukukauden alkamispäivä ja päättymispäiväksi lukuvuoden päättymispäivä.

  5. Rasti kohtaan Tunnista Primuksen valintojen perusteella.

  Tärkeää! Alkamis- ja päättymispäiviä EI voi ottaa "Jaksotuksen mukaan", sillä silloin sekä syksyn että kevään arviointikirjoihin tulee samat päiväykset eli elokuusta kesäkuuhun. On äärimmäisen tärkeää, että syksyn arviointikírjoissa päättymispäiväksi tulee nimenomaan syyslukukauden päättymispäivä. Päättymispäivä vaikuttaa sekä todistuksiin että arvosanojen piilotukseen Wilmassa.

  Peruskoulun tapa 3: valinnat Primuksessa ok, 2 jaksoa (syksy, kevät)

  Kurreen on siirretty aineet (MA, ÄI), ei kursseja (MA1, ÄI1). Valinnat on merkitty Primuksen opiskelijarekisteriin.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Pallukka kohtaan Kaikista ryhmistä.
  2. Valitse Jakso-kohtaan se jakso, jolle arviointikirjat tehdään.
  3. Siirtotapa:

  • Syksyllä Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat.
  • Keväällä Luo kaikki uusina.
  • Jos syksyn arvointikirjat on arkistoitu, voi kevään arviointikirjat tehdä Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat -vaihtoehdolla.

  4. Valitse Alkamis- ja päättymispäivät kohtaan "Valitulta jaksolta" tai "Anna päivämäärät". Jos valitsit "Anna päivämäärät"

  • anna väliarvioinnissa alkamispäiväksi lukuvuoden alkamispäivä ja päättymispäiväksi väliarvioinnin päivämäärä (joulu/tammikuu)
  • anna kevätarvioinnissa alkamispäiväksi kevätlukukauden alkamispäivä ja päättymispäiväksi lukuvuoden päättymispäivä.

  5. Rasti kohtaan Tunnista Primuksen valintojen perusteella.

  Tärkeää! Alkamis- ja päättymispäiviä EI voi ottaa "Jaksotuksen mukaan", sillä silloin sekä syksyn että kevään arviointikirjoihin tulee samat päiväykset eli elokuusta kesäkuuhun. On äärimmäisen tärkeää, että syksyn arviointikírjoissa päättymispäiväksi tulee nimenomaan syyslukukauden päättymispäivä. Päättymispäivä vaikuttaa sekä todistuksiin että arvosanojen piilotukseen Wilmassa.

  Peruskoulun tapa 4: ei valintoja Primuksessa

  Kurreen siirretty aineet, ei kursseja. Valintoja ei ole merkitty Primukseen, joten tunnistusta valintojen perusteella ei voida käyttää. Tehdään arviointikirjat kurssin järjestysnumeron perusteella: 1. luokkalaisten arviointikirjat tehdään kunkin aineen 1. kurssiin, 2. luokkalaisten 3. kurssiin jne.

  Katso ohjevideo arviointikirjojen muodostamisesta.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Järjestä tiedot Luokat-sarakkeen mukaan.
  2. Maalaa kaikki 1. luokan aineet: MA, AI, UE jne.
  3. Valitse ponnahdusvalikosta Muodosta arviointikirjat.
  4. Pallukka kohtaan Vain valituista ryhmistä.
  5. Valitse oikea jaksojärjestelmä ja jakso (jakso 1 / syksy).
  6. Rasti kenttä Huomioi vain valitun jakson ryhmät.
  7. Siirtotavaksi Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat.
  8. Tunnista Primuksen kurssinumeron perusteella: 1 (1. luokan syksy)

  Keväällä toimitaan muuten samoin, mutta 1. luokkalaisten kurssien numeroksi merkitään 2.

  Kurssimuotoisten koulujen tapa

  Tapa soveltuu mm. lukioille ja kurssimuotoisille yläkouluille. 5 jaksoa, arviointikirjat tehdään nyt jaksolle 1. Kurssilyhenteet ovat täsmälleen samat Primuksessa ja Kurressa. Kursseille on täytetty lyhenteet ja nimet, mutta ei koodeja.

  Katso ohjevideo arviointikirjojen muodostamisesta.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Älä maalaa ryhmiä, siirry suoraan arviointikirjojen muodostamiseen.

  • Jos haluat päivittää Kurren mukaiset valinnat opiskelijarekisterin opsinäkymään, valitse Lisäasetukset ja rasti Päivitä valinnat opiskelijarekisteriin (lähinnä toinen aste). Toiminnon käyttö edellyttää, että käyttäjällä on Käyttäjäryhmät-rekisterissä Primuksen oikeudet -välilehdellä Arviointi-osiossa rastittuna oikeus Valintojen päivittäminen opiskelijarekisteriin. Toiminto vastaa Primuksen Arviointi-rekisterissä tehtävää valintojen päivitystä opiskelijakorteille, mutta tapahtuu jo arviointikirjojen luomisvaiheessa. Opsissa jo olevia valintoja ei poisteta, vain puuttuvat lisätään.

  2. Pallukka kohtaan Kaikista ryhmistä.
  3. Valitse oikea jaksojärjestelmä ja jakso.
  4. Rasti kenttä Huomioi vain valitun jakson ryhmät.
  5. Siirtotavaksi Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat.
  6. Tunnista Primuksen kurssinumeron perusteella: jätä tyhjäksi.
  7. Joko Tunnista kurssit -kohtaan valitaan "Lyhenne" tai valitaan kohta Tunnista Primuksen korttinumeron perusteella.

  • Keväällä 2016 lukiossa on käytettävä vaihtoehtoa Tunnista kurssit korttinumeron perusteella, jos LOPS2016-uudistuksen myötä on päivitetty vanhan opsin kursseille uudet lyhenteet. Lyhenteen mukainen tunnistaminen ei toimi tässä tilanteessa.

  Voit yhtä hyvin tehdä kerralla koko lukuvuoden arviointikirjat. Jätä tällöin jakso valitsematta.

  Ammatillisten oppilaitosten tapa

  Kurreen siirretty opintojaksot, ei kokonaisuuksia. Primuksessa kurssien tunnistuksessa on käytetty koodia ja koko nimeä, lyhennettä ei ole täytetty.

  Arviointikirjojen muodostus:

  1. Pallukka kohtaan Kaikista ryhmistä.
  2. Valitse oikea jaksojärjestelmä ja jakso.
  3. Rasti kenttä Huomioi vain valitun jakson ryhmät.
  4. Siirtotavaksi Luo puuttuvat ja päivitä olemassa olevat.
  5. Tunnista Primuksen kurssinumeron perusteella: jätä tyhjäksi.
  6. Tunnista kurssit -valikkoon "Koodi".
  7. Ei rastia kenttään Tunnista kurssit valintojen perusteella eikä Tunnista Primuksen korttinumeron perusteella.

  Muiden tehtävien arviointikirjat

  Kurren versiosta 7.22 lähtien myös opettajan muista tehtävistä voi muodostaa arviointikirjat. Nämä arviointikirjat muodostetaan Perustiedot / Muut tehtävät -välilehdellä Kurressa. Arviontikirjat tallentuvat Primukseen ilman opiskelijoita ja kurssitietoa ja arviointityyppinä on silloin "Kurre 7 muu tehtävä". Muille tehtäville voi sen jälkeen täyttää tuntipäiväkirjaa Wilmassa. Tarkempi ohjeistus löytyy muiden tehtävien ohjeesta.


  Avainsanat: Arviointikirjat, Kurre, arviointi, siirtotapa, 2312