Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukiokoulutuksen opiskelijat (henkilöpohjainen) 20.9.

  Ohjeenmukainen siirtotiedosto tehdään niissä oppilaitoksissa, jotka antavat lukiokoulutusta. Tiedostoon tulee mukaan henkilöpohjaiset opiskelijatiedot 20.9. tilanteen mukaisena. Oppilaitos toimittaa siirtotiedoston Tilastokeskukselle syys-lokakuussa. Ajankohta vaihtelee vuosittain, tarkempi päivä selviää Tilastokeskuksen sivuilta.

  Primuksessa on valmis toiminto, jolla tiedostoon poimitaan tarvittavat tiedot. Kyseiset tiedot tulee sitä ennen olla täytettynä opiskelijarekisteriin kunkin opiskelijan rekisterikortille.


  Siirto tehdään Opiskelijarekisterissä valitsemalla yläpalkista Tiedonsiirrot / Tilastokeskukseen / Lukiot. Siirtoruudusta valitaan haluttu opiskelijajoukko ja läsnäolotietojen kirjauspaikka. Siirrä-painikkeen klikkaaminen muodostaa siirtotiedoston. Siirron rivimäärän tulisi olla sama kuin opiskelijamäärän.

  Tulosta-painiketta klikkaamalla saat auki luettelon puutteellisista tiedoista. Täydennä puuttuvat tiedot ja tee sen jälkeen siirto uudelleen.

  Kun virheitä ei enää ole, tallenna tiedosto Tallenna-painiketta klikkaamalla. Anna nimeksi Primuksen ehdottama oletusnimi (koulukoodi_pvm.txt).

  Tämä tiedosto toimitetaan Tilastokeskukselle. Halutessasi voit avata ja tarkastella tiedostoa jollain puhdasta ASCII:ta tuottavalla tekstieditorilla, esim. Muistiolla. Huomaa, että sukupuolta ym. ei tarvita opiskelijoilta, joilla on täydellinen henkilötunnus.

  Tarkista, että seuraavat kentät on täytetty:

   Tilastokeskuksen tietuekuvausPrimuksen kenttäRekisteri
  AOppilaitostunnusTilastokeskuksen oppilaitoskoodiKoulun tiedot
  BKoulutusLukiokoulutusOpiskelijarekisteri
  CNuorten/aikuisten opetussuunnitelmaKoulutustyyppiOpiskelijarekisteri
  DKoulutuksen opetuskieliOpetuskieliOpiskelijarekisteri
  EKunta, jossa ko. koulutusta opiskelijalle ensisijaisesti järjestetäänOpetuspaikkakuntaKoulun tiedot
  FHenkilötunnusHenkilötunnusOpiskelijarekisteri
  GSukunimiSukunimiOpiskelijarekisteri
  HEtunimetEtunimetOpiskelijarekisteri
  ISukupuoli 1)SukupuoliOpiskelijarekisteri
  JÄidinkieli 1)ÄidinkieliOpiskelijarekisteri
  KOpiskelijan vakinainen asuinkunta 1)Kotikunta / AsuinkuntaOpiskelijarekisteri
  LOpiskelijan kansalaisuus 1)KansalaisuusOpiskelijarekisteri
  MKo. koulutuksen aloittamisvuosi ko. oppilaitoksessaKouluuntulopäivä (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Aloituspäivä tai sen ollessa tyhjä haetaan Lukion aloituspäivä -kentästä)Opiskelijarekisteri
  NKo. koulutuksen aloittamislukukausi ko. oppilaitoksessaKouluuntulopäivä (Jos kenttä on tyhjä, tieto haetaan kentästä Aloituspäivä tai sen ollessa tyhjä haetaan Lukion aloituspäivä -kentästä)Opiskelijarekisteri
  OKirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.1.2017 tilanne) 2)Katso alla tapa A tai BOpiskelijarekisteri
  PKirjoillaolo ko. oppilaitoksessa (20.9.2017 tilanne) 2)Katso alla tapa A tai BOpiskelijarekisteri
  QErityisten opetusjärjestelyjen peruste 3)Erityisopetuksen peruste (lukio)Opiskelijarekisteri

  Tarkennuksia taulukkoon

  1) Sukupuoli, äidinkieli, opiskelijan vakinainen asuinkunta ja opiskelijan kansalaisuus ovat välttämättömiä vain, jos opiskelijalla ei ole täydellistä henkilötunnusta. Jos opiskelijan henkilötunnus ilmoitetaan tässä aineistossa virheettömästi, sukupuoli, äidinkieli, asuinkunta ja kansalaisuus voidaan jättää ilmoittamatta eivätkä ne näy myöskään itse tiedostossa. (Sarakkeet I - L)


  2) Läsnäolotiedot kirjataan joko kenttiin

  • A) Kirjoilla 20.1 ja Kirjoilla 20.9 tai
  • B) Lukuvuosi, Syksy 20.9. ja Kevät 20.1. (ns. läsnäolotaulukko)
  • Kirjoillaolon voi kirjata joko yksirivisiin kenttiin (A), jolloin tieto päivitetään vuosittain, tai läsnäolotaulukkoon (B), johon voi kirjata koko kouluajan kirjoillaolot. Oppilaitos voi käyttää kumpaa tapaa vain, mutta oppilaitoksen kaikilla opiskelijoilla tulee käyttää samaa tapaa.
  • Tiedonsiirtoa tehtäessä valitaan, kumpiin kenttiin kirjoillaolot on merkitty: Kirjoilla 20.9. ja Kirjoilla 20.1. tai Läsnäolotaulukkoon.
  • Jos tiedot on kirjattu läsnäolotaulukkoon, tutkii Primus kahta eri riviä. Tämä siksi, että tilasto tehdään kalenterivuodelta ja kalenterivuosi jakaantuu kahdelle eri lukukaudelle. Kentät on yleensä aseteltu ruudulle siten, että ensin on syksy ja sitten kevät. Ohjelma kerää tiedot niiltä riveiltä, joissa Lukuvuosi-kentässä on tilastoinnin vuosiluku.


  Esimerkki: Vuoden 2017 tilastot

  • Siirtotiedosto tehdään vuonna 2017 läsnäolevista opiskelijoista. Läsnäolotiedot on kirjattu taulukkoon kahdelle riville: lukuvuosi "2016-2017" ja lukuvuosi "2017-2018".
  • Tammikuun läsnäolo otetaan kevään sarakkeesta 2016-2017 riviltä, ja syyskuun läsnäolo syksyn sarakkeesta 2017-2018 riviltä.
  • Syksyllä 2017 aloittaneilta puuttuu kevään 2017 tieto, jolloin siirtotiedostoon tulee automaattisesti "0" eli Ei kirjoilla. Syyskuun tieto tulee syksyn 2017 mukaisena.
  • Selitteet eivät tule mukaan siirtotiedostoon.
  • Jos tiedetään, että opiskelija valmistuu tai lähtee pois ennen seuraavaa tilastointipäivää, voi kohdan joko jättää tyhjäksi tai siihen voi merkitä "Ei kirjoilla".

  Lukuvuositiedon merkitseminen

  • Lukuvuositieto täytetään muodossa 2017-2018. Lukuvuosi täytetään sekä Koulun tiedot -rekisterin Lukuvuosi-kenttään että Opiskelijarekisterin yllämainittuihin kenttiin.
  • Tarkista, että lukuvuositieto on täytetty oikein kumpaankin paikkaan!
  • Jos siirtotiedoston tekee sellainen henkilö, jonka Primus-tunnukselle ei ole määritelty kotikoulua, katsotaan lukuvuositieto sen koulun kortilta, jonka rekisterikortin numero on "1". Primuksen yksittäisversiossa lukuvuosi katsotaan aina 1. kortilta.

  3) Erityisopetuksen peruste ja erityisoppilaan opetusryhmä ovat tietoja, jotka kerätään vain ja ainoastaan opiskelijoista, joiden opetuksessa on toteutettu lukiolain (629/98) 13 §:n kolmannen kohdan mukaisia opiskelijan terveydentilaan liittyviä erityisiä opetusjärjestelyjä.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus