Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Osaamispisteiden tiedonsiirto Tilastokeskukseen

  • Osaamispisteet kerätään vain ops-perusteisilta tutkinnon suorittaneilta: 1.8.2015 jälkeen valmistuneilta tilastoidaan vain osaamispisteet (ei enää opintoviikkoja).
  • Tutkinnon suorittaneilla tulee olla täytettynä opiskelijarekisterissä Todistusten päiväykset -kenttään valmistumispäivä ja Todistuslajit-kenttään "1 tutkintotodistus". Asemoi kentät vierekkäin, koska nuo tiedot tulee olla samalla rivillä kenttätaulukossa.
  • Laajuudet otetaan tutkinnon osan tasolta, paitsi, jos on käytössä joku arvosanan laskemistapa (laskennallinen arvosana).
  • Ammattiosaamisen näyttöjen ja opintokokonaisuuksien lukumääriä ei enää kerätä.

  Osaamispisteet sekä suoritetut tutkinnon osat etsitään opiskelijan suorituksista, ops-puusta. Näiden tietojen keräämiseksi tutkitaan kurssityyppien asetuksia sekä suorituspäivämääriä.

  Primus laskee automaattisesti Tiedonsiirron osaamispisteet -sarakkeet ja sisällyttää ne siirtotiedostoon. Kurssityypit-rekisterissä on kuitenkin ensin täytettävä tietyt kentät, jotta eri kurssityyppien opinnot huomioidaan tilastoissa oikeaan sarakkeeseen. Sen perusteella Primus laskee osaamispisteet. Nämä kentät ovat:

  • Huomioi tilastoissa
  • Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi

  Huomioi tilastoissa -kenttä, Kurssityypit-rekisterissä

  Jos oppilaitoksessa on sekä opetussuunnitelma- että näyttöperusteista koulutusta ja lisäksi oppisopimuskoulutusta, täytetään Kurssityypit-rekisterissä monirivinen kenttä Huomioi tilastoissa. Tämä korvaa Lasketaan tilastoihin -rastikentän, joka kannattaa tyhjätä kaikilta kurssityypeiltä ja laittaa pois näkyvistä.

  • Kurssityypeille valitaan kenttään ne tilastot, joissa kyseisen kurssityypin suoritukset halutaan huomioida (Kela tai Oppisopimus).
  • Lisäksi tässä kentässä valitaan, huomioidaanko kurssityyppi "Näyttönä/tutkintosuorituksena" tai ops-perusteisen koulutuksen tavallisena "Suorituksena".
  • Esimerkiksi näytön/tutkintosuorituksen kurssityypeille valitaan "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja tarvittaessa "Oppisopimus".
  • 1 pakollinen/valinnainen jne. kurssityypille valitaan "Suorituksina".

  Kentän vaihtoehdot ovat:

  • Kela
  • Näyttöinä/tutkintosuorituksina
  • Oppisopimus
  • Suorituksina

  Näyttöjen ja työssäoppimisen tilastointi

  Näytöt/tutkintosuoritukset

  Näytöistä/tutkintosuorituksista tilastoon lasketaan jatkossa vain "Suoritetut tutkinnon osat" -kohta eli ammatillisten tutkinnon osien näyttöjen lukumäärä, myös aiemmilta vuosilta. Näytöt-rekisteriä käytettäessä ops-puussa on vain näytön kokonaisuudet, näyttötutkinnoissa tutkintosuoritukset, joilla on oma kurssityyppi (esim. 1 näyttö tai 1 tutkintosuoritus).

  Jotta Primus laskee näyttöjen/tutkintosuoritusten määrän, täytä näytön kurssityypeille (Kurssityypit-rekisterissä) Huomioi tilastossa -kenttään vaihtoehto "Näyttöinä/tutkintosuorituksina" ja jos on oppisopimus-opiskelijoita, myös vaihtoehto "Oppisopimus". Täytä myös Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kenttä allaolevan taulukon mukaisesti.

  Työssäoppiminen, ops-perusteiset

  Nykyisessä työssäoppimisen kirjaustavassa ops-puussa ei ole erikseen työssäoppimisen kurssityypillä olevia opintoja, vaan työssäoppimiset on tallennettu omaan rekisteriinsä. Tutkinnon suorittaneiden tilastoon lasketaan työssäoppimisen laajuus monirivisestä Laajuus osaamispisteinä -kentästä.

  Ohjelma laskee osaamispisteet yhteen kaikista opiskelijan työssäoppimisista ja niissä kaikilta riveiltä, jos samaan työssäoppimiseen on sidottu monta tutkinnon osaa/kurssia. Tilastoon huomioidaan vain hyväksytysti arvioidut työssäoppimiset.

  Jos työssäoppimiselle on ops-puussa omat kurssit ja niille kurssityyppi, niin katso alempaa taulukkoa. Jos työssäoppimisia on kirjattu kurssityypillä ja sitä ylemmällä tasolla on lukittu arvosana, työssäoppimisen laajuutta ei lisätä yhteissumma-sarakkeisiin, ainoastaan työssäoppimisen sarakkeeseen tilastossa.

  Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi -kenttä

  Alla taulukko, mitä millekin kurssityypille valitaan, jotta Primus osaa laskea oikein osaamispisteet tilastoon (osaamisen tunnustamiset, suoritetut osaamispisteet, työssäoppimiset). Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa näitä muita osp-määriä ei kerätä, vaan ainoastaan "Suoritetut tutkinnon osat" -kohtaan ammatillisten tutkinnon osien tutkintosuoritusten lukumäärä.

  Tilastokeskuksen tietuekuvaus "Ammatillisten oppilaitosten tilastojen laajuustyyppi" -kentän vaihtoehto

  Ennen koul.alkua hankitun osaam.tunnustaminen, osaamispisteet

  Osaaminen tunnustettu ennen koulutuksen alkua
  Koulutuksen aikana muualla hankitun osaam.tunnustaminen, osaamispisteetOsaaminen tunnustettu koulutuksen aikana
  Koulutuksessa hankittu osaaminen, osaamispisteetPrimus laskee automaattisesti
  Tutkinnon osaamispisteet yhteensäPrimus laskee automaattisesti
  Tutkinnon osaamispisteistä työssäoppimisen kautta hankittu osaaminenSuoritettu työssäoppimisena, JOS käytössä oma kurssityyppi!
  Suoritetut tutkinnon osatNäyttönä suoritettu tutkinnon osa (Kurssityypeille: 1näyttö kok/1näyttö työssä kok/1näytön os.tunnustaminen)

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Tilastokeskus