Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilastutkinnon tiedonsiirto

  Toiminnolla siirrettään ylioppilaskirjoituksiin osallistuvien tiedot Ylioppilastutkintolautakunnalle.

  Huom! Kevään kirjoituksissa YTL:n esitäytetyssä lomakkeessa on mukana uusi sarake. YTL täyttää tähän päättötodistustiedon (T). Merkintä "T" on informaatiota YTL:ltä lukiolle päin. Saraketta ei ole mukana Primuksen lomakkeessa tai siirtotiedostossa, vaan ainoastaan YTL:n lukiolle lähettämässä tarkistus/korjauslomakkeessa.

  Tiedonsiirto tehdään kirjautumalla lukion Primukseen, ei pääkäyttäjänä ilman kouluvalintaa. Jos tietokannassa on useampi lukio,kirjaudutaan jokaiseen lukioon erikseen. Tämä on tehtävä siitä syystä, että tiedonsiirrossa osa siirtyvistä tiedoista haetaan Koulun tiedot -rekisteristä, ja ne otetaan aina siltä koululta, johon käyttäjä on kirjautunut. Kirjautumalla pääkäyttäjänä valitsematta mitään koulua, haetaan tiedot asettelukoulusta (usein korttinumero 1), eivätkä ne silloin ole oikein. Kun kirjaudutaan suoraan lukion käyttäjänä, tulevat tiedot oikein, eli juuri sen lukion rekisterikortilta.

  Valmistelut

  Koulun tiedot -rekisterissä täytetään

  • YTL:n lukionumero ja
  • Yo-kirjoitusten suoritusaika.
  • Huom. Kirjoitusajan tulee kevään kirjoituksiin ilmoittautuessa muodossa 2018K, 18K, K2018 tai K18 ja syksyn kirjoituksiin ilmoittautuessa muodossa 2018S, 18S, S2018 tai S18.

  Opiskelijarekisterissä täytetään

  Kurssit-rekisterissä täytetään

  • YTL:n oppiaine: täytä kaikille niille aineille, joita yo-tutkinnossa voidaan suorittaa (äidinkieli, kielet, matematiikka ja kaikki reaalikokeeseen kuuluvat aineet). YTL:n oppiaine -kenttää ei täytetä kurssien osalta, vain aineen.
  • Oppimäärä: täytä kenttä kielten ja matematiikan osalta.
  • Toinen kotimainen kieli: rasti kenttä toisen kotimaisen kielen oppimäärää tarkoittaville aineille.

  Nämä tiedot täytetään vain ainetasolle, ei kursseille. Ainetason kurssityyppi voi olla esim. "pääaine" tai "oppimäärä". Hae ruudulle pelkät aineet esim. haulla Tyyppi->Nimi= "*aine" tai Tyyppi->Nimi= "oppimäärä".

  Kirjoitusajan tarkistaminen opiskelijoilta

  Ennen tiedonsiirtoa on hyvä tarkistaa, että opiskelijoilla on varmasti Opiskelijat-rekisterissä yo-taulukon Suoritusaika-kentässä oikea tieto. MultiPrimuksessa kentän tiedon voi tarkistaa esimerkiksi tekemällä seuraavan haun:

  • (Suoritusaika<>"" JA Suoritusaika<>Koulu[1]->Yo-kirjoitusten suoritusaika JA Arvosana->Korttinumero=0) TAI Yo-aine[Rivilukumäärä]<>Suoritusaika[Rivilukumäärä]
  • Jos kyseessä on Primuksen yksittäisversio tai Primusta käytetään koulukohtaisella tunnuksella, vaihda hakuun Koulu[1]->:n tilalle Koulun tiedot->.

  Haku tuo esiin ne oppilaat, joilla on merkittynä tulevalle yo-kokeelle Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentästä poikkeava tieto. Haun toimivuus edellyttää, että ilmoittava koulu on opiskelijan kortin Koulu-kentän 1. rivillä. Jos haku tuo esiin opiskelijoita, joilla on väärä suoritusaika jossain kokeessa, korjaa tiedot ennen tiedonsiirtoa.

  Tiedonsiirron tekeminen


  Tiedonsiirto tehdään valitsemalla opiskelijarekisterin yläpalkista Tiedonsiirrot / Ylioppilastutkinto / Ilmoittautumistiedot YTL:lle. Toiminnolla muodostetaan sekä paperituloste että siirtotiedosto. Paperituloste tulostetaan puhtaalle paperille, YTL:n esipainettuja lomakkeita ei tarvita.

  Kirjoitusaika

  • YTL:lle siirretään vain tulevaan kirjoituskertaan ilmoittautuneiden tiedot. Kirjoitusaika-kentässä on käytettävä samaa muotoa (esimerkissä "2018K"), jota on käytetty opiskelijarekisterin Suoritusaika -kentässä ja Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentässä. Ohjelma hakee siirtoon sisällytettävät opiskelijat nimenomaan suoritusajan perusteella.

  Kokelaiden numerointi

  • Numeroi ja tallenna kokelasnumerot numeroi kaikki kokelaat aakkosjärjestyksessä sukunimen mukaan. Jos olet korjannut numerointia käsin, älä rasti tätä kohtaa, sillä toiminto numeroi uudelleen myös ne kokelaat, joiden kokelasnumeroa on muutettu aiemmin. Tee siis loputkin kyseisen kirjoituskerran korjaukset ja täydennykset käsin ja käytä automaattista numerointia vain silloin, kun teet tiedonsiirtoa ensimmäisen kerran tai jos numerointia ei ole muutettu käsin.
  • Jos kokelasnumeroita ei ole täytetty tai tätä kohtaa ei ole rastittu, antaa Primus siirtoa tehdessä ilmoituksen "Opiskelijan yo-riveiltä puuttuu tietoja." Täydennä tällöin kokelasnumerot joko käsin tai rastimalla ko. kenttä ja tee siirto uudelleen.

  Päivitetty: 22.11.2017

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Ylioppilastutkintolautakunta