Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kotikunta- ja sukupuolijakaumat

  Oppilaiden kotikunta- ja sukupuolijakaumat saadaan Primuksesta valmiina taulukkoina. Jakaumaan voidaan hakea tiedot esim. luokittain tai luokka-asteittain.

  Kotikuntajakauma

  Valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat.

  Kirjoita jakaumalle haluamasi otsikko, esim. "Kotikuntajakauma".

  Valitse sitten Tilastoon laskettavat kortit -kohdassa, mistä opiskelijaryhmistä tilasto lasketaan. Valittavissa on kaikki arkistoimattomat, kaikki rekisteriruutuun haetut tai kaikki maalaamalla korttilistasta valitut. Rekisteriruutuun haetut kortit -valinnalla saadaan tulostettua tilasto tietystä luokkaryhmistä, esimerkiksi kaikista 9. luokkalaisista, kunhan heidät on ensin haettu rekisteriruutuun.

  Tilastoitava kenttä -kohtaan valitaan Kotikunta->Nimi. Muuta nimeä -painikkeen avulla pystyt muuttamaan jakaumassa näkyvän tiedon otsikon haluamaksesi.

  Ryhmittelevät kentät -kohdassa voi määritellä taulukon haluamiensa tietojen mukaan. Jos haluat lisätä kenttiä, klikkaa Lisää-painiketta, valitse haluamasi tieto ja klikkaa OK. Viereisen kuvan esimerkissä on valittu ryhmitteleviksi kentiksi ryhmä/luokka ja sukupuoli, minkä vuoksi Primus luo kaksi luokittaista taulukkoa, toisen miehistä ja toisen naisista. Ryhmittelevien kenttien järjestys listassa vaikuttaa siihen, miten taulukot luodaan. Kenttien järjestystä voi vaihdella ikkunassa olevilla ylös/alas-nuolipainikkeilla.

  Sukupuolijakauma

  Sukupuolijakauman avulla saadaan selville tyttöjen ja poikien määrät.

  Tilastoitava kenttä -kohtaan valitaan Ryhmä/luokka->Nimi. Jos halutaan, voidaan tulostaa myös ryhmänohjaajan nimi yhdistämällä tiedonmääritykseen Ryhmä/luokka-> Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-> Sukunimi & Ryhmä/luokka-> Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-> Etunimet.

  Klikkaa seuraavaksi Ryhmittelevät kentät -kohdassa Lisää-painiketta, valitse Sukupuoli listasta ja klikkaa OK. Klikkaa tämän jälkeen Laske-painiketta ja valitse seuraavasta ruudusta esikatselu.

  Tulosteeseen tulostuu vasemmalta lukien ensin luokan nimi (ja luokanvalvojan nimi, jos se valittiin mukaan), miesten lukumäärä, naisten lukumäärä ja yhteensä. Tulosteen viimeiselle riville tulostuu yhteensä lukumäärät kaikista henkilömääristä.

  Tallennus

  Jakaumat voi myös tallentaa, jolloin ne saadaan uudelleen käyttöön nopeasti ja täsmälleen samanlaisina. Jakauma tallennetaan Jakaumat-ikkunassa valitsemalla Toiminnot / Tallenna nimellä. Anna jakaumalle jokin kuvaava nimi.