Tukipalvelu


support.inschool.fi(at)visma.com

Yleissivistävä koulutus
Puh. 06 320 2500

Ammatillinen koulutus
Puh. 06 320 2510

Ammattikorkeakoulutus
Puh. 06 320 2550


Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Suoritustietojen tilastointi

  Kurssikohtaisista valinta-, suoritus-, opintoviikko/osaamispiste- ja poissaolomääristä saadaan yhteenveto Tilastointi-toiminnolla.


  Opiskelijarekisterin Toiminnot / Koosteet -valikosta avautuu Tilastointi-toiminto. Siinä on kaksi välilehteä: yhteenveto kursseista ja yhteenveto pääaineesta. Molemmissa on käytettävissä samat työvälineet. Versiosta 4.40 alkaen tilastoon pääsee myös suoraan opsipuusta. Valitse aine/kurssi, klikkaa hiiren 2. painiketta ja valitse Koosteet... Tilasto.

  Tilastoon tulostettavat tiedot:

  Valintojen lukumäärät
  Suoritusten lukumäärät
  Poissaolojen lukumäärät
  Arvosanojen keskiarvot
  Opintoviikot
  ECTS opintopisteet
  Tunnit
  TKI-pisteet
  Osaamispisteet

  Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat:

  Kaikki arkistoimattomat
  Rekisteriruutuun haetut opiskelijat
  Kaikki valitut opiskelijat

  Laskennan aikarajaus

  Kun tilasto tehdään kursseista, voidaan laskenta rajoittaa ajallisesti Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttien perusteella.

  Tilastointi-ikkunan pääruudun sisältö on välilehdillä erilainen:

  Yhteenveto kursseista -välilehdellä pääruutu näyttää tilastoon laskettavat kurssityypit. Lista on Kurssityypit-rekisterin sisältö.

  Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä voi valita tilastoon mukaan otettavat kurssilistasta tai ops-puusta.

  Poissaolojen tilastointi

  Valitse kohta Poissaolojen lukumäärät. Halutessasi poissaolot tietyltä aikaväliltä merkitse päivät Aloitus- ja Lopetuspäivämäärä -kenttiin.
  Rastita myös oikea kurssityyppi.

  Esimerkki poissaolojen tilastosta. Kahdelle sivulle ulottuva kurssilista on kuvassa katkaistu.

  Keskiarvojen tilastointi kurssista

  Valitse välilehti Yhteenveto pääaineesta. Rastita kohta Arvosanojen keskiarvot. Valitse myös Kurssit -välilehdeltä aine, josta tilaston haluat.
  Halutessasi erittelyn sukupuolen mukaan, rastita kohdat Miehet, Naiset ja Miehet + Naiset yhteensä.

  Valintojen tilastointi

  Valitse välilehti Yhteenveto pääaineesta. Rastita kohta Valintojen lukumäärät. Opsit-välilehdeltä valitse aine, josta haluat valinnat tilastoida. Voit ottaa tilaston myös tietyn lukuvuoden tietyltä jaksolta. Voit tehdä myös erittelyn sukupuolen mukaan rastittamalla Miehet, Naiset ja Miehet + Naiset yhteensä.

  Valinnoista voi myös tulostaa laajuudet, ei pelkästään lukumääriä. Voit valita myös tulostettavaksi sekä valinnat että suoritukset. Tulosteella näkyy oma sarake laajuuksille. Kuvan tulosteella on valintojen lukumäärä-sarake ensimmäisenä, sen jälkeen valintojen laajuus-sarake, suoritusten lukumäärä ja viimeisenä yhteenvetosarake.