Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Suoritustietojen tilastointi

  Kurssikohtaisista valinta-, suoritus-, opintoviikko/osaamispiste- ja poissaolomääristä saadaan yhteenveto Tilastointi-toiminnolla.


  Opiskelijarekisterin Toiminnot / Koosteet -valikosta avautuu Tilastointi-toiminto. Siinä on kaksi välilehteä: yhteenveto kursseista ja yhteenveto pääaineesta. Molemmissa on käytettävissä samat työvälineet. Versiosta 4.40 alkaen tilastoon pääsee myös suoraan opsipuusta. Valitse aine/kurssi, klikkaa hiiren 2. painiketta ja valitse Koosteet... Tilasto.

  Tilastoon tulostettavat tiedot:

  Valintojen lukumäärät
  Suoritusten lukumäärät
  Poissaolojen lukumäärät
  Arvosanojen keskiarvot
  Opintoviikot
  ECTS opintopisteet
  Tunnit
  TKI-pisteet
  Osaamispisteet

  Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat:

  Kaikki arkistoimattomat
  Rekisteriruutuun haetut opiskelijat
  Kaikki valitut opiskelijat

  Laskennan aikarajaus

  Kun tilasto tehdään kursseista, voidaan laskenta rajoittaa ajallisesti Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttien perusteella.

  Tilastointi-ikkunan pääruudun sisältö on välilehdillä erilainen:

  Yhteenveto kursseista -välilehdellä pääruutu näyttää tilastoon laskettavat kurssityypit. Lista on Kurssityypit-rekisterin sisältö.

  Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä voi valita tilastoon mukaan otettavat kurssilistasta tai ops-puusta.

  Poissaolojen tilastointi

  Valitse kohta Poissaolojen lukumäärät. Halutessasi poissaolot tietyltä aikaväliltä merkitse päivät Aloitus- ja Lopetuspäivämäärä -kenttiin.
  Rastita myös oikea kurssityyppi.

  Esimerkki poissaolojen tilastosta. Kahdelle sivulle ulottuva kurssilista on kuvassa katkaistu.

  Keskiarvojen tilastointi kurssista

  Valitse välilehti Yhteenveto pääaineesta. Rastita kohta Arvosanojen keskiarvot. Valitse myös Kurssit -välilehdeltä aine, josta tilaston haluat.
  Halutessasi erittelyn sukupuolen mukaan, rastita kohdat Miehet, Naiset ja Miehet + Naiset yhteensä.

  Valintojen tilastointi

  Valitse välilehti Yhteenveto pääaineesta. Rastita kohta Valintojen lukumäärät. Opsit-välilehdeltä valitse aine, josta haluat valinnat tilastoida. Voit ottaa tilaston myös tietyn lukuvuoden tietyltä jaksolta. Voit tehdä myös erittelyn sukupuolen mukaan rastittamalla Miehet, Naiset ja Miehet + Naiset yhteensä.

  Valinnoista voi myös tulostaa laajuudet, ei pelkästään lukumääriä. Voit valita myös tulostettavaksi sekä valinnat että suoritukset. Tulosteella näkyy oma sarake laajuuksille. Kuvan tulosteella on valintojen lukumäärä-sarake ensimmäisenä, sen jälkeen valintojen laajuus-sarake, suoritusten lukumäärä ja viimeisenä yhteenvetosarake.