Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jakaumat

  Jakaumien avulla saadaan selville, millaisiin osiin jokin kokonaisuus jakaantuu. Jakaumien avulla selvitetään esimerkiksi mitä A2-kieliä opiskelijat lukevat, ja kuinka monta opiskelijaa kullakin aineella on.

  Jakauma suoraan kentästä

  Nopein tapa ottaa jakauma jostain tiedosta on klikata kenttää hiiren 2. painikkeella ja valita Tee jakauma. Apuruudun oikeasta alanurkasta klikataan Laske-painiketta, sitten Esikatselua.

  Pääset jakaumiin myös valitsemalla missä tahansa rekisterissä Toiminnot / Koosteet / Jakaumat.

  Tilastoitava aineisto

  Tilastoaineisto valitaan napeilla Kaikki arkistoimattomat ja Rekisteriruutuun haetut kortit. Jälkimmäinen vaihtoehto tarkoittaa, että tilastoinnin pohjana oleva aineisto on rajattu aiemmin jonkun haun avulla. Tilastoaineistoksi voidaan rajata esim. pelkät päättöluokkalaiset.

  Seuraavaksi valitaan Tilastoitava kenttä. Klikkaa kenttää, ja valitse hakuruudusta se asia, josta jakauma halutaan. Esimerkissä "A2-kieli" tehdään jakauma opiskelijoiden kielivalinnoista. Tulosteeseen tulee lista niistä kielistä, joita on merkitty opiskelijalle A2-kieli -kenttään. Tilastoitava kenttä listaa siis kaikki mahdolliset vaihtoehdot.

  Tulosteen otsikko ja sarakeotsikot

  Muuta nimeä-painikkeen avulla voidaan muuttaa tilastoitavan tiedon nimeä tulosteotsikossa. Alemmassa kuvassa taulukon otsikkorivin ensimmäisessä sarakkeessa näkyy A2-kieli->Nimi. Tämä tieto voidaan muuttaa lyhyempään muotoon Muuta nimeä-toiminnolla. Haettu kenttä pysyy samana, mutta tulostuvaksi nimeksi voidaan syöttää esim. pelkkä "A2-kieli". Jakaumat-ruudun ylimpään kenttään annetaan tulosteelle jokin otsikko.


  Lukumäärät ja prosentit

  Tulostettaviksi tiedoiksi voidaan valita Jakaumat, joka ilmaisee tuloksen lukumäärinä; Prosentit, joka kertoo saman asian prosenttiosuuksina tai Jakaumat ja prosentit, joka näyttää samanaikaisesti molemmat. Lisäksi voidaan tulostaa Keskiarvot. Poista nollarivit poistaa tulosteesta rivit, joissa olisi pelkkiä nollia. Rivinumerointi kertoo ryhmien määrän. Numerointi saadaan päälle ja pois alareunan rastikentän avulla.

  Alemmassa kuvassa kussakin sarakkeessa on kolme lukua. Ylin luku kertoo, että espanjaa lukee 1A-luokalla 4 oppilasta, 1E-luokalla 4 oppilasta, ja seuraavilla luokilla kaksi oppilasta kummallakin. Yhteensä espanjaa lukee A2-kielenä 12 oppilasta. Seuraava luku kertoo, että ensimmäisen luokka-asteen oppilaista espanjaa lukee 1A-luokalla 33,33 prosenttia oppilaista. Alin luku kertoo, että kaikista 1A-luokan oppilaista 5,56 prosenttia lukee espanjaa A2-kielenä.

  Järjestys ja ryhmittely

  Järjestys-nappien avulla valitaan luettelon järjestys. Nouseva- ja Laskeva-valinnoilla luettelo tulostuu lukumäärien mukaisessa järjestyksessä. A..Ö- ja Ö..A -vaihtoehdoilla luettelo tulostuu tilastoitavan kentän mukaisessa järjestyksessä. Ylemmässä kuvassa tiedon on järjestetty A..Ö. Ylimpänä näkyy pelkkä 1. (rivinumero) ja tyhjää A2-kielen kohdalla. Merkintä tarkoittaa, että sellaisia opiskelijoita, joilla A2-kieli -kenttä on tyhjä, löytyi 245 kpl.

  Ryhmittelevät kentät -kohdan avulla määritetään ne osajoukot, joista halutaan samat jakaumatiedot. Tyypillisimmin halutaan tietää miesten ja naisten osuus. Taulukkoon tulee lisää sarakkeita sen mukaan, mitä ryhmitteleviksi kentiksi on valittu. Jos ryhmittely tehdään sukupuolen mukaan, tulee sarakkeita kaksi, miehiä ja naisia. Jos ryhmittely tehdään esim. luokkien mukaan, syntyy jokaisesta luokasta oma sarakkeensa. Määrityksiä voi kuitenkin olla useampia, joten aineistoa voidaan ristiintaulukoida mielin määrin.

  Ryhmittelevät kentät -toimintoa hallitaan Lisää- ja Poista-painikkeilla. Nuolipainikkeilla liikutaan riviltä toiselle ja Laske-painike tulostaa ruudulle määrittelyjen mukaisen jakauman. Muuta nimeä-painikkeella voi antaa sarakeotsikolle yksinkertaisemman nimen. Oletuksena sarakkeen otsikoksi tulostuu ryhmittelevän kentän nimi kokonaisuudessaan.

  Tallennus

  Jakaumat voi myös tallentaa, jolloin ne saadaan uudelleen käyttöön nopeasti ja täsmälleen samanlaisina. Jakauma tallennetaan Jakaumat-ruudulla valitsemalla Toiminnot / Tallenna nimellä. Anna jakaumalle jokin kuvaava nimi.

  Aiemmin tallennettu jakauma saadaan käyttöön valitsemalla Toiminnot / Avaa. Apuruudusta valitaan haluttu jakauma, jolloin sen määrittelyt päivittyvät jakaumaruudulle ja voit tulostaa samat tiedot.

  Esimerkki: Luokkien luokanvalvojat sekä oppilasmäärät

  Luettelon kaikista luokista, sekä luokkien luokanvalvojista sekä oppilasmääristä saa tehtyä seuraavasti: Valitse jakauman Tilastoitava kenttä -kohtaan Ryhmä/Luokka->Nimi&Ryhmä/Luokka->Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Sukunimi&Ryhmä/Luokka->Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Kutsumanimi. Tällä hakurivillä jakaumalle tulee todella pitkä otsikko, joten Muuta nimeä -painikkeella otsikon voi yksinkertaistaa.
  Ryhmittelevät kentät -kohtaan voit valita sukupuolen. Silloin saat eriteltyinä tyttöjen ja poikien oppilasmäärät. Valitse järjestykseksi A.Ö ja sen jälkeen laske. Ohjelma antaa jakauman, jossa omilla riveillään on aina yhden luokan tiedot, ks. kuva.