Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointiyhteenveto

  Arviointiyhteenvedosta nähdään nopeasti kaikki tietyn kurssin suorittaneet, tietyn arvosanan saaneet tai tietyn opettajan opiskelijat. Tulosteessa kerrotaan suoritusmäärät kursseittain, miesten ja naisten määrä tarkasteltavassa ryhmässä sekä kunkin opiskelijan suoritusten määrä, laajuus ja keskiarvo. Suoritusten laajuus voidaan tulostaa joko opintoviikkoina, ECTS-pisteinä tai tunteina.


  Arviointiyhteenveto avataan Opiskelijat-rekisterissä valitsemalla Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto, tai klikkaamalla opiskelijan opetussuunnitelmasta jotain kurssia hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Koosteet / Arviointiyhteenveto.

  Yhteenvedon asetukset

  Yhteenveto kursseista -välilehdellä etsitään arvosanoja kurssityypin perusteella, esim. kaikista pakollisista kursseista. Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä taas etsitään arvosanoja tietyistä kursseista tai aineista, esim. pelkästä laajasta matematiikasta tai tietyistä matematiikan kursseista.

  • Yhteenveto kursseista -välilehdellä valitaan Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohtaan ne kurssityypit, joiden mukaiset kurssit yhteenvetoon tulostetaan.
  • Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä valitaan Yhteenvetoon laskettavat kurssi -kohtaan kurssi/aine kurssilistasta tai opetussuunnitelmasta. Voit valita useampia kursseja/aineita maalaamalla ne kurssilistasta tai valitsemalla ne hiirellä Ctrl-näppäin pohjassa. Opsit-välilehden hakuvalikosta voit valita oikean opsin ja siitä haluamasi kurssit.
  • Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohtaan valitaan Kaikki arkistoimattomat, Rekisteriruutuun haetut opiskelijat tai Kaikki valitut opiskelijat.
  • Oletuksena opiskelijat tulostuvat vaakaan eli riveille ja kurssit pystyyn eli sarakkeiksi. Voit vaihtaa tiedot toisinpäin Tulosta vaakaan -kentän avulla.
  • Yhteenveto kursseista -välilehdellä voi valita yhteenvetoon mukaan laskettavat arvosanat. Älä rasti arvosanalistasta mitään, jos haluat kaikki arvosanat mukaan yhteenvetoon. Jos haluat yhteenvedon vain esim. nelosia saaneista, rasti nelonen arvosanalistasta. Rasti myös Poista tyhjät opiskelijarivit, jolloin tulosteesta jätetään pois ne opiskelijat, joilla ei ole nelosia lainkaan.
  • Keskiarvo voidaan laskea eri tavoin, esim. aritmeettisesti tai opintoviikkomäärän mukaan painotettuna. Yhteenvedosta näkyy myös, mitä arvosanoja ei oteta huomioon keskiarvossa. Yhteenveto kursseista -yhteenvetoon ei tulosteta keskiarvoa, mikäli olet valinnut Etsittävät arvosanat -listasta osan arvosanoista. Keskiarvo saattaisi vääristyä, jos unohtuisi rastia jokin sellainen arvosana, joka pitäisi myös huomioida.
  • Yhteenveto kursseista -yhteenveto voidaan myös rajata jonkun tietyn opettajan antamiin arvosanoihin. Valitse Opettaja-kenttään opettaja, jonka antamia arvosanoja halutaan tarkastella.
  • Huomioi arvosanahistoria -rastilla saat yhteenvetoon opiskelijoiden aiemmat suoritukset näissä kursseissa. Jos opiskelija on esim. ensin saanut kurssista hylätyn, ja on nyt korottanut sen 6:ksi, näkyy yhteenvedossa molemmat arvosanat. Tietyn yksittäisen kurssin hylättyjä arvosanoja tai suorituksia on helpoin etsiä yhteenvedon sijaan opiskelijarekisterin opsipuun kautta: klikkaa opsipuusta hiiren kakkospainikkeella sitä kurssia, jonka suorituksia haluat tarkastella, ja valitse ponnahdusvalikosta Hae opiskelijat, joilla / kurssissa arvosana... tai ...kurssi hylätty.
  • Tulosta tunnisteet kokonaisuudessaan tarkoittaa, että kurssitiedot (esim. kurssin lyhenne ja nimi) tulostetaan täyspitkänä. Ilman rastia kurssitiedoista näytetään pätkä alkua ja loppua.
  • Laskettavat laajuudet -kentästä valitaan rastimalla, mitkä laajuudet yhteenvetoon halutaan tulostaa.
  • Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttien avulla voit ottaa yhteenvedon esim. pelkistä 1. jakson suorituksista. Esim. lukioissa jaksokohtaisesta arviointiyhteenvedosta näkee nopeasti, kuinka monta kurssia kukin opiskelija suoritti jakson aikana. Päivämäärät tarkoittavat arvosanan antopäivää eli arviointikirjan päättymispäivää tai kurssisuoritusruudun päivämäärää. Päivämäärärajoja käytetään vain kurssitasolla, ei aineilla/kokonaisuuksilla. Päivämäärärajaukset eivät vaikuta jatkavien opiskelijoiden ainetason yhteenvetoon, sillä aineilla on suorituspäivä vain, jos niistä on annettu päättöarvosana.
  • Jos eri kurssityyppien arvosanat halutaan erottaa toisistaan, voi Kurssityypit-rekisterin Arvosanaviite-kenttään antaa jonkin kurssityyppikohtaisen merkin, esim. *-merkin yksilöllistetyille kursseille. Arvosanaviitteeseen kirjattu merkki tulostuu arvosanan yhteyteen arviointiyhteenvedossa.

  Yhteenvedon asetusten tallentaminen

  Arviointiyhteenvedon määritykset voi tallentaa, jolloin saat nopeasti täsmälleen samanlaisen yhteenvedon kuin otit esim. edellisenä vuonna. Voit tallentaa erilaisia valmiita yhteenvetoja, esim. valinnaisaineiden arvosanat, nelosia saaneet, jouluarvioinnin arvosanat jne. Valitse yhteenvetoruudun vasemmasta ylänurkasta Toiminnot / Tallenna nimellä.

  Yhteenveto käytösarvosanoista

  Hajautetun käyttäytymisen arvioinnin yhteydessä halutaan usein tietää, mistä arvosanoista käytöksen arvosanan keskiarvo koostuu. Yhteenvedon näistä arvosanoista saa otettua arviointiyhteenvedon tapaan Primuksen Arviointi-rekisterissä. Valitse Toiminnot / Koosteet / Käytösarvosanojen yhteenveto.

  Arviointiyhteenvedon ikkunassa on useita asetuksia ja rajauksia, joilla voit vaikuttaa tulosteen sisältöön ja muotoon. Yhteenvetoon laskettavat kortit -kohdassa voit valita, otetaanko tulosteeseen mukaan kaikki arkistoimattomat kortit, rekisteriruutuun haetut kortit vai pelkästään korttilistasta valitut kortit. Asetukset-kohdassa on asetukset mm. tarpeettomien rivien ja sarakkeiden poistoon sekä pyöristetyn keskiarvon tulostamiseen. Keskiarvoa käytösarvosanoista ei tulosteta, mikäli Etsittävät arvosanat -kohdassa on valittuna osa arvosanoista.

  Tulosteelle voi valita luokan, jonka yhteenvetoa tarkastellaan. Tämä on hyödyllistä esim. valinnaisaineiden osalta, jolloin samassa ryhmässä on usein eri luokkien oppilaita.

  Kun asetukset ovat kohdillaan, klikkaa Laske-painiketta, niin pääset esikatselemaan yhteenvetoa ja tulostamaan sen.