Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Valintayhteenveto

  Valintayhteenveto on työväline opiskelijoiden valintojen tarkasteluun. Sen avulla voidaan tarkastella tietyn aineen tai kurssin valintoja tai tietyn kurssityypin mukaisten kurssien valintoja.

  Valintayhteenveto löytyy Opiskelijat-rekisterin valikosta Toiminnot / Koosteet / Valintayhteenveto sekä ops-puusta klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella kurssia ja valitsemalla Koosteet... / Valintayhteenveto.

  Yhteenveto kurssityypeittäin tai tietyistä aineista/kursseista

  Yhteenveto voidaan tehdä kahdesta eri näkökulmasta, kurssityypeittäin tai vain tietyistä aineista/kursseista. Toiminnot näille sijaitsevat omilla välilehdillään.

  Yhteenveto kursseista -välilehdeltä saat valintatulosteen kurssityypeittäin. Valitse Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohdassa ne kurssitason tyypit, jotka haluat huomioida tulosteella. Valinnat on tehty kursseihin, joten älä rasti ainetason kurssityyppiä mukaan.

  Yhteenveto pääaineesta -välilehdeltä saat valintatulosteen kurssityypin sijaan tietyistä aineista tai vain tietyistä yksittäisistä kursseista. Useamman aineen tai kurssin voi valita tulostumaan maalaamalla ne tai valitsemalla ne yksitellen Ctrl-painike pohjassa. Mikäli haluat valinnat tietystä aineesta, valitse listasta haluamasi aine, esim. "ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus". Kun tarkasteltavaksi on valittu aine, tulostuu valintayhteenvetoon tämän aineen kurssien valinnat. Jos taas haluat tarkastella vain tiettyä kurssia, valitse listasta haluamasi kurssi, esim. "ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus".

  Oletuksena listassa näkyy kaikkien opsien aineet ja kurssit. Tietyn opsin aineita tai kursseja voit valita yhteenvetoon Opsit-välilehdeltä.

  Yhteenvedon asetukset

  Valintayhteenveto-ikkunan Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohdassa voit valita, otetaanko tulosteelle mukaan kaikki arkistoimattomat, rekisteriruutuun haetut vai kaikki valitut opiskelijat.

  Asetukset-kohdassa on asetuksia, joilla voit vaikuttaa tulosteen sisältöön. Asetusten avulla voi

  • pakottaa pitkät tunnisteet (kurssinimet) tulostumaan kokonaan (muuten ne katkaistaan tilan loppuessa)
  • eritellä summat sukupuolittain
  • estää lapsikurssien laskemisen
  • poistaa tyhjät opiskelijarivit (= opiskelijat, joille ei tulostuisi yhtään valintoja)
  • tulostaa valintojen jaksot (= tieto siitä, mihin jaksoon valinta on tehty)

  Tulostettavat valinnat -kohdassa voit valita, tulostetaanko valinnat kaikilta lukuvuosilta vai vain joltain tietyltä. Laskettavat laajuudet -kohdassa voit valita, mitä laajuuksia valinnoista halutaan tarkastella. Vaihtoehtoina ovat opintoviikot, ECTS opintopisteet, tunnit, TKI-pisteet ja osaamispisteet. Valituista laajuuksista lisätään yhteenvetoon summasarakkeet opiskelijoittain.

  Huomioitava jakso -kohdassa voit valita, tulostetaanko valinnat kaikilta jaksoilta vai vain joltain tietyltä. Mikäli valitset jaksoksi vaihtoehdon "Muu", määritellään haluttu jakso kun olet klikannut Laske-painiketta.

  Kun olet valinnut haluamasi asetukset, klikkaa Laske-painiketta ja valitse, haluatko esikatsella tulostetta vai tulostaa sen. Aukeavalla Tulostus-ruudulla voi Muuta-painikkeen avulla muuttaa tulosteen fontin kokoa, jos haluat yrittää saada tulosteen mahtumaan yhdelle paperille tai muuten vain pienempään tilaan.

  Yhteenvedon asetusten tallentaminen

  Valintayhteenvedon määritykset voi tallentaa, jolloin saat nopeasti täsmälleen samanlaisen yhteenvedon kuin otit esim. edellisenä vuonna. Voit tallentaa erilaisia valmiita yhteenvetoja, esim. valinnaisaineiden valinnat, kielivalinnat, kevätlukukauden valinnat jne. Valitse yhteenvetoruudun vasemmasta ylänurkasta Toiminnot / Tallenna nimellä.