Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Tuntimerkintöjen yhteenveto

  Tuntimerkintöjen yhteenveto on työväline opiskelijoiden poissaolojen ym tuntimerkintöjen tarkasteluun. Sen avulla voidaan hakea valittujen aineiden tai kurssien tuntimerkintöjä, etsiä tietyn kurssityypin tuntimerkintöjä, tarkastella tietyn aikavälin tuntimerkintöjä tai hakea vain opiskelijoita joilla on tietty määrä poissaoloja/merkintöjä.

  Tuntimerkintöjen yhteenveto löytyy Opiskelijat-rekisterin valikosta Toiminnot / Koosteet / Tuntimerkintöjen yhteenveto. Yhteenvetoon pääsee myös suoraan opsipuusta: valitse aine/kurssi, klikkaa hiiren 2. painikkeella ja valitse Koosteet... Tuntimerkintöjen yhteenveto.

  Tilastoaineiston muodostamiseksi Tuntimerkintöjen yhteenveto -ikkunan yläosassa on kolme valintanappia. Niillä valitaan kaikki arkistoimattomat opiskelijat, rekisteriruutuun haetut opiskelijat tai kaikki valitut opiskelijat. Jos halutaan tulostaa poissaolot vain tietyltä rajatulta ryhmältä, tulee heidät ensin hakea haun avulla opiskelijarekisterissä.

  Yhteenveto voidaan tehdä kolmesta eri näkökulmasta: kurssityypeittäin, vain tietystä aineesta/kurssista tai Wilman tuntimerkinnöistä. Toiminnot näille sijaitsevat omilla välilehdillään.

  Valitsemalla Poista tyhjät opiskelijarivit jää tulosteesta pois ne opiskelijat, joille ei tulostuisi yhtään tuntimerkintää.

  Tulosta tunnisteet kokonaisuudessaan -valinta pakottaa tulostumaan kurssin nimen kokonaisena sarakeotsikoihin, mikäli se on erityisen pitkä ja ei muuten mahtuisi tulostumaan kokonaisuudessaan.

  Erittele summat sukupuolittain -valinta puolestaan jakaa määrät erikseen tytöille ja pojille.

  Laske-painikkeella tulosteen saa esikatseluun tai paperille. Aukeavalla Tulostus-ruudulla voi Muuta-painikkeen avulla muuttaa tulosteen fontin kokoa, jos halutaan saada tuloste yhdelle paperille tai muuten vain pienempään tilaan.

  Yhteenveto kursseista

  Yhteenveto kursseista -välilehdellä voi tulostaa poissaoloja/merkintöjä kurssityypeittäin joko koko opiskeluajalta tai määritellyltä aikaväliltä. Aikaväli määritellään Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä -kenttiin. Näitä päivämääriä verrataan kurssisuorituksessa olevaan suorituspäivämäärään, ja jos se mahtuu ilmoitettujen päivämäärien väliin, otetaan ko. kurssin poissaolot mukaan yhteenvetoon.

  Vähintään- ja Enintään-kentillä voidaan määritellä tulostumaan vain opiskelijat, joilla on poissaoloja edellä mainittuihin kenttiin määriteltyjen lukujen verran. Esim. jos Vähintään-kentässä on 5 ja Enintään-kentässä on 10, tulee yhteenvetoon mukaan ne opiskelijat, joilla on poissaoloja 5-10 kappaletta.

  Yhteenveto pääaineesta

  Yhteenveto pääaineesta -välilehdellä voi tuntimerkintöjä tulostaa kurssityypin sijaan tietyistä aineista tai vain yksittäisistä kursseista. Useamman aineen tai kurssin voi valita tulostumaan maalaamalla ne tai valitsemalla ne yksitellen Ctrl-painikkeella ja hiirellä. Mikäli poissaolot halutaan aineesta, valitaan aine, esim "ÄI Äidinkieli ja kirjallisuus". Vastaavasti jos halutaan tarkastella tiettyä kurssia, valitaan esim. "ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus". Kun tarkasteltavaksi on valittu aine, tulostuu tuntimerkintöjen yhteenvetoon kyseisen aineen kaikkien kurssien poissaolot. Tällöin mukaan tulee myös aineen suoritettujen kurssien laajuus ja arvosanojen lukumäärä.

  Oletuksena listassa näkyy kaikkien opsien arkistoimattomat aineet ja kurssit. Tietyn opsin aineita ja kursseja pääsee tarkastelemaan Opsit-välilehdeltä.


  Wilman tuntimerkinnät

  Wilman tuntimerkinnät -välilehdellä voi tulostaa yhteenvetoja Wilman merkinnät-välilehdeltä. Samalla tavalla kuin Yhteenveto kursseista -välilehdellä, voi tässäkin rajata näytettäväksi ne opiskelijat, joilla on merkintöjä tietty vähimmäis- ja enimmäismäärä, ja tarkasteltavaksi voi valita halutun aikavälin.

  Yhteenvetoon voi valita mukaan tiettyjä tuntimerkintätyyppejä rastimalla ne listasta, tai ottaa mukaan kaikki jättämällä rastit pois. Yhteenvedon voi ryhmitellä joko luokituksittain, kursseittain tai päivämäärän mukaan. Esimerkkikuvassa ryhmittely on tehty luokitusten mukaan.

  Laskettavat laajuudet -kohdassa valitaan, millainen yhteenveto halutaan. Jos haluat yhteenvedon, joka kertoo poissaolojen lukumäärät, jätä rasti pois kentästä Tunnit. Jos taas haluat yhteenvedon poissaolojen kestosta, laita rasti kyseiseen kenttään.

  Yhteenvedon asetusten tallentaminen

  Tuntimerkintöjen yhteenvedon määritykset voi tallentaa, jolloin saat nopeasti täsmälleen samanlaisen yhteenvedon kuin otit esim. edellisenä vuonna. Voit tallentaa erilaisia valmiita yhteenvetoja, esim. valinnaisaineiden poissaolot, yli 100 h poissa olleet, syyslukukauden poissaolot jne. Valitse yhteenvetoruudun vasemmasta ylänurkasta Toiminnot / Tallenna nimellä.