Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukiokoulutuksen ainevalinnat 2017

  Tilastokeskus kerää tietoja mm. lukiolaisten kieli- ja katsomusainevalinnoista. Osa tiedoista on saatavissa suoraan Primuksen jakaumien ja tilastojen kautta, osa taas vaatii tiedon hakemista. Artikkelissa käydään läpi näiden hakujen tekeminen.

  Kesän 2017 tilastoon ei ole tullut muutoksia edelliskerrasta. Tilastossa kysytään siis samat asiat kuin aiemmin. Huomaa kuitenkin, että Primuksen versiossa 4.48 kaikki Opintoviikkoja.Kurssi-alkuiset funktiot muuttuivat muotoon Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi. Ks. ohjelinkki tämän ohjeen alta.

  Tilastokeskuksen ohje


  Useissa kohdissa tarvitaan samaa hakua, joten kerran tehty haku kannattaa tallentaa. Tallennettu haku näkyy Valmiit haut -listassa, jolloin esim. lukuvuonna 2016-2017 valmistuneet voidaan hakea yhdellä klikkauksella.

  2. Lukion koko oppimäärän opiskelijat kevätlukukauden 2017 päättyessä

  A. Lukiokoulutuksessa olevien opiskelijoiden määrä kevätlukukauden päättyessä

  Haku tehdään Koulutustyyppi-kentän perusteella, jonka valintalista näkyy ylimmässä kuvassa. Jos koulussa on yksityisoppilaita tms. tilaston ulkopuolelle jätettäviä oppilaita, voi lisärajauksena käyttää Oppilastyyppi-kenttää.

  Opiskelijoiden määrä saadaan jakaumien avulla. Valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Valitse kohdat Rekisteriruutuun haetut kortit sekä Jakaumat.

  Valitse Ryhmittelevä kenttä -kohtaan Sukupuoli ja Tilastoitava kenttä -kohtaan Koulutustyyppi & Oppilastyyppi.

  Jos aikuisopiskelijat pystytään erottamaan luokan nimen perusteella, voidaan haku tehdä Ryhmä/Luokka -kentän perusteella. Jos haku toteutetaan luokan perusteella, vaihda hakulauseeseen koulutustyypin tilalle Ryhmä/Luokka-> Nimi


  A1. ja A2. Lukiokoulutuksessa olevien opiskelijoiden määrä kevätlukukauden päättyessä.

  Tiedot saadaan valitsemalla Jakaumissa kohta Kaikki arkistoimattomat ja jatkamalla äskeistä jakauman hakua muotoon Koulutustyyppi & Oppilastyyppi & Aloitusvuosi. Ryhmitteleväksi kentäksi merkitään jälleen Sukupuoli.

  3. Lukion koko oppimäärän lukuvuonna 2016-2017 suorittaneet

  Hae Opiskelijarekisterin pääruutuun kaikki oppimäärän suorittaneet haulla Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017". Tallenna haku, sitä tarvitaan muissakin kohdissa.


  Kun haku on rajattu lukuvuonna 2016-2017 oppimäärän suorittaneisiin, siirrytään Jakaumat-toimintoon. Valitse kohta Rekisteriruutuun haetut kortit, ja vaihda kohtaan Tilastoitava kenttä hauksi Koulutustyyppi & Oppilastyyppi & Aloituspäivä. Ryhmitteleväksi kentäksi merkitään jälleen Sukupuoli.

  Nyt voit laskea kaikkien tutkinnon suorittaneiden määrän ja tutkinnon suorittamiseen kuluneen ajan.

  Huom! Tilaston kohta 3A:n jälkeen lasketaan mukaan vain varsinaiset opiskelijat, ei siis yksityisopiskelijoita yms.

  4. Lukion koko oppimäärän lukuvuonna 2016-2017 suorittaneiden ainevalinnat

  A. Katsomusainevalinnat

  Hae kaikki tutkinnon suorittaneet opiskelijat opiskelijarekisterin ruutuun. Klikkaa Katsomusaine-kenttää hiiren 2. painikkeella, ja valitse Tee jakauma. Jos oppilaitoksessasi on Katsomusaine-kentän sijasta käytetty Uskontokoodi-kenttää, tee sama sen kautta.

  B. Opiskeltujen kielten määrä

  Suositeltu tapa: tulosteen avulla

  Kielten määrän voi selvittää samalla tavalla kuin Järjestäjä- ja oppilaitostason oppilaat ja opiskelijat -tilaston L-kohdassa. Tässä vaihtoehdossa kaikille opiskelijoille on täytetty kentät A1-kieli, A2-kieli, B1-kieli jne. Ohjeen alla on tuloste, joka näyttää opiskeltujen kielten määrät.

  Suosittelemme tätä tapaa, koska kyseiset kentät tulee joka tapauksessa täyttää toista tilastoa varten.

  Tulosteen voi tallentaa html-muodossa ja avata sen esim. Excelissä. Tarkempia ohjeita, kuinka tuloste tehdään, löytyy täältä.

  Huomaa, että tässä kohdassa vierailla kielillä tarkoitetaan myös toista kotimaista kieltä. Tilastoon otetaan mukaan kaikki kielet paitsi opiskelijan opetuskieli.

  Toinen tapa: hakujen avulla


  Tarkista ennen opiskelijoiden hakua, että Arvosanamääritykset-rekisterin Näppäin-kentässä on yksi ainoa merkki, esim. 10 kohdalla joko 1 TAI 0 (EI 10). Myös välilyönti on merkki, tarkista siis myös että välilyöntejä ei ole käytetty Näppäin-kentässä.

  Haku tehdään erikseen eri kielimäärille: Ensin haetaan yhtä kieltä opiskelleet, sitten kahta kieltä jne.

  Haussa voidaan rajata tilastointiin tuleva aika joko päivämäärärajauksella, jolloin hakua pitää muuttaa vuosittain, tai Koulun tiedot -rekisterin kentillä Tilastoinnin alkamispäivä ja Tilastoinnin päättymispäivä. Kuvassa haku on tehty em. kenttiä käyttäen, jolloin sama haku toimii siis vuodesta toiseen.

  Haku alkaa aina valmistuneiden haulla:

  • Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017" JA

  Tämän perään luetellaan kieliarvosanojen näppäinvastineet (koska niissä on aina vain 1 merkki, kun itse arvosanassa voi olla 2 tai useampia merkkejä). Näppäinvastineiden määrä on kielten päättöarvosanojen määrä. Haku jatkuu siis näin:

  • Arvosana.Kurssi(ENA)->Näppäin + Arvosana.Kurssi(ENB)-> Näppäin + Arvosana.Kurssi(SAC)->Näppäin +...

  Kun kaikki kielet on tällä tavalla lueteltu, lisätään haun lopuksi:

  • ="???", kun etsitään 3 kieltä lukeneet
  • ="????", kun etsitään 4 kieltä lukeneet jne.

  Kokonaisuudessaan kolmea kieltä lukeneiden haku olisi siis esim.:

  • Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017" JA Arvosana.Kurssi(ENA)->Näppäin + Arvosana.Kurssi(ENB)->Näppäin + Arvosana.Kurssi(RUA)-> Näppäin + Arvosana.Kurssi(RUB)->Näppäin + Arvosana.Kurssi(SAC)->Näppäin + Arvosana.Kurssi(RAC)->Näppäin="???"

  C. Suomea tai ruotsia toisena kielenä opiskelleet

  Tee haku Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017" JA Arvosana.Kurssi(aineen lyhenne)-> Arvosana <> ""

  Klikkaa sitten Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Tee jakauma. Saat jakauman näitä kieliä opiskelleista sukupuolijakauman.

  Huom! Tässä kohdassa ei tarkoiteta toista kotimaista kieltä, vaan ns. S2-opiskelua, oppiaineen nimenä esim. Suomi toisena kielenä.

  D. Kielivalinnat

  Hae aluksi lukion oppimäärän suorittaneet opiskelijat opiskelijarekisterin pääruutuun haulla Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017".

  Kielivalinnat eli kurssimäärät haetaan aine kerrallaan. Aineen opintoviikkomäärä on kurssimäärä. Tilastossa kysytään erikseen 6 tai enemmän kurssia suorittaneita ja alle 6 kurssia suorittaineita. Alle 6 kurssia -kohdassa tarkoitetaan niitä opiskelijoita, jotka opiskelevat kuitenkin kyseistä kieltä.

  Valitse opiskelijarekisterissä Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Valitse kohdat Rekisteriruutuun haetut kortit ja Jakaumat. Valitse Tilastoitava kenttä -kohtaan Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(aineen lyhenne, Opintoviikot) ja Ryhmittelevä kenttä -kohtaan Sukupuoli. Jätä rivinumerot pois, ts. ÄLÄ rasti ruudun alalaidasta kohtaa Tulosta rivinumerot.


  Ensimmäisen sarakkeen tieto on kurssimäärä. Kuvassa 180 opiskelijaa ei lue saksaa lainkaan, yhden kurssin on suorittanut 7 opiskelijaa, samoin kahden kurssin suorittajia on 7.

  • Kuusi kurssia suorittaneet: kuusi kurssia suorittaneita on 10, 7 kurssia suorittaneita 28 ja 8 kurssia suorittaneita 10. Yhteensä vähintään 6 kurssia suorittaneita on siis 10 + 28 + 10 = 48.
  • Alle kuusi kurssia suorittaneita ovat 1-5 kurssia suorittaneet. Kuvassa mukana on myös 180 opiskelijaa, jotka eivät lue saksaa lainkaan. Heidän määrä jätetään siis pois tästä kohdasta.

  Toisen kotimaisen kielen vapautukset

  Vapautukset on yleensä kirjattu kenttään Vapautusaineet. Tämä kenttä viittaa Ainekoodit-rekisteriin ja sisältää kaikki oppiaineet. Yhtä hyvin voi käyttää kenttää Vapautukset kielistä, joka sisältää kolme valmista vaihtoehtoa: suomi, ruotsi ja toinen kotimainen kieli. Myös memokenttä Vapautukset opinnoista on joskus käytetty. Tarkista, mihin kenttään vapautukset on omassa oppilaitoksessasi kirjattu.

  • Haku Vapautusaineet-kentästä: Tarkista Ainekoodit-rekisteristä, mitä tunnusta tai nimeä toisesta kotimaisesta kielestä on käytetty. Tee sitten haku Vapautusaineet->Tunnus="RU", jossa "RU" on aineesta käytetty tunnus.
  • Haku Vapautukset kielistä-kentästä: tee haku Vapautukset kielistä="Ruotsi"
  • Haku Vapautukset opinnoista-kentästä: tee haku Vapautukset opinnoista<>"" ja käy käsin läpi, keillä on vapautus toisesta kotimaisesta kielestä. Jos tiedät, että vapautus on kirjattu nimellä "toinen kotimainen kieli" tai "ruotsi", voi myös hakea tätä merkkijonoa kentästä: Vapautukset opinnoista="*ruotsi*"

  E. Matematiikan laajuus

  Laajan matematiikan suorittaminen edellyttää vähintään 10 pakollisen kurssin suoritusta, lyhyen matematiikan kuuden pakollisen kurssin suorittamista.

  Haku tehdään aineen nimen, kurssityypin ja opintoviikkomäärän perusteella, eli haku on muotoa
  Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017" JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(MAA, Opintoviikot, lu pakollinen kurssi)>=10.

  Klikkaa sitten Sukupuoli-kenttää hiiren 2. painikkeella, ja valitse ponnahdusvalikosta Tee jakauma. Saat jakauman matematiikan laajan oppimäärän suorittaneista sukupuolijakauman.

  Lyhyt matematiikka saadaan muuten samalla haulla, mutta aineeksi valitaan lyhyt matematiikka ja opintoviikkomääräksi >=6, eli Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017" JA Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(MAB, Opintoviikot, lu pakollinen kurssi)>= 6

  F. Syventävien kurssien lukumäärä

  Kohdassa tilastoidaan 1, 2, 3, 4-5, 6-7, 8 tai yli syventävää kurssia suorittaneet.

  Hae ensin lukion oppimäärän suorittaneet opiskelijat Opiskelijarekisterin pääruutuun haulla Lukion päättötodistus>= "01.08.2016" JA Lukion päättötodistus=< "30.06.2017". Kun opiskelijat on haettu ruudulle, avaa Jakaumat. Jakaumissa valitse kohdat Rekisteriruutuun haetut kortit ja Jakaumat.

  Jakauma tehdään erikseen jokaisesta aineesta. Tilastoitavaksi tiedoksi valitaan ensin oppiaine ja sen jälkeen se kurssityyppi, josta ollaan kiinnostuneita. Esimerkissä on haettu laajan matematiikan syventäviä suorittaneita, eli aineeksi on valittu MAA.

  Valitse Ryhmittelevä kenttä -kohtaan Sukupuoli ja Tilastoitava kenttä -kohtaan Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi("MAA, Opintoviikkoja, lu syventävä kurssi").

  Kohdasta Tulosta rivinumerot voi ottaa rastin pois, jolloin
  jakaumasta tulee helppolukuisempi. Jakauman esikatselussa vasemmalla oleva sarake on kurssimäärä.

  HUOM! Tarkista, että kurssien tuntimäärät sopivat kategorioiden alle. Jos 1 ov = 1 kurssi, kurssit lokeroituvat oikein.

  Rajojen tulkinta on hieman häilyvä. Kannattaa varmistaa tilastoinnin täyttöohjeista, mihin sarakkeeseen esim. 1.5 kurssia kuuluu tuntimääränsä perusteella. Varmista myös, että 0,5 ov kurssien kohdalla on Kurssit-rekisterissä oikea laajuus.

  Koulukohtaiset kurssit

  Jos käytössä on sekä valtakunnallisia että koulukohtaisia syventäviä kursseja, ja kaikki halutaan mukaan tilastoon, tehdään jakauma seuraavalla tavalla:

  Kohtaan Tilastoitava kenttä valitaan Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi (MAA, Opintoviikot, lu syventävä kurssi) & Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi (esim. MAA, Opintoviikkoja, lu koulukohtainen syventävä kurssi). Kohtaan Ryhmittelevät kentät valitse Sukupuoli. Kohdasta Tulosta rivinumerot voi ottaa rastin pois, jolloin jakaumasta tulee helppolukuisempi. Samassa tilastossa näkyvät nyt omissa sarakkeissaan valtakunnallisten ja koulukohtaisten syventävien kurssien laajuudet, sekä näiden jälkeen lukumäärät miesten ja naisten osalta sekä yhteensä.

  Jakauma kannattaa tulostaa esikatseluun vaakatasossa, eli Laske-toiminnon jälkeen valitse Asetukset, ja sieltä vaakatulostus. Tämän jälkeen vasta esikatselu, jolloin nähdään koko jakauma samalla sivulla.


  Listassa vasemmalla näkyvät valtakunnallisten syventävien kurssien laajuudet, ja niiden vieressä koulukohtaisten syventävien kurssien laajuudet. Rivejä voi tulla useampi,koska eri opiskelijoilla voi olla eri kombinaatioita valtakunnallisten ja koulukohtaisten syventävien kurssien suoritetuista opintoviikkomääristä.

  Laskemalla sarakkeiden lukumäärät yhteen, kummatkin sarakkeet erikseen, nähdään minkä verran opiskelijat ovat suorittaneet valtakunnallisia ja koulukohtaisia syventäviä kursseja yhteensä. Jos erittelyä valtakunnallisiin ja koulukohtaisiin ei tarvita, voi tiedot yhdistää Tilastoitava kenttä -kohdassa +-merkillä &-merkin sijaan. Silloin Primus näyttää suoraan molempien kurssityyppien summan.

  G. Soveltavat matematiikan ja luonnontieteiden kurssit sekä tietotekniikan opinnot

  Nämä tiedot saadaan muuten samalla tavalla kuin äskeisenkin kohdan mutta Tilastoitava kenttä-kohtaan valitaan Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi("MAA, Opintoviikot, lu soveltava kurssi") ja tarvittaessa myös koulukohtainen soveltava kurssi.