Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Näyttöihin osallistuneet ja tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneet

  Tämä ohje on vanhan Näyttöihin osallistuneet ja tutkinnon tai tutkinnon osia suorittaneet -tiedonkeruun ohje. Tiedonkeruu on lakkautettu, joten tätä ohjetta voi käyttää muuten vastaavien tietojen selvittämiseen. Tiedot saadaan kerättyä Opiskelijarekisterin arviointiyhteenvedon ja jakaumien avulla.

  Näyttöihin osallistuneiden haku

  Hae kaikki vuonna 2016 kirjoilla olleet sekä vuoden aikana keskeyttäneet tai eronneet opiskelijat.

  1. Avaa Opiskelijarekisteri ja tee seuraava haku:
  ((Eropäivä>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Eropäivä <=Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä) TAI (Tilapäisen kesk. alkupäivä>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Tilapäisen kesk. alkupäivä<=Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä)) TAI (Lukuvuosi="2015-2016" JA Kevät (20.1.)="Läsnä"). Huomaa valita hakuruudussa Hae myös arkistosta.

  2. Valitse Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto.

  3. Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohtaan valitaan Rekisteriruutuun haetut opiskelijat.


  Seuraavaksi etsitään ne opiskelijat, jotka ovat osallistuneet näyttökokeeseen.

  4. Etsittävät arvosanat -valikkoon rastitaan oppilaitoksessanne käytetyt näyttöjen arvosanat. Myös hylätty tai kesken -arvosanat on rastittava, sillä nekin katsotaan osallistumiseksi näyttöön. Muista rastia sekä aikuisten perustutkinnoissa (1-3) että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa (hyväksytty/hylätty) käytetyt näytön arvosanat. Rasti vielä kohta Hae myös samannimiset, jotta yhteenvetoon saadaan mukaan myös ennen tutkintouudistusta annetut arvosanat.

  5. Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä-kenttiin laitetaan tilastoon haettavat päivämäärärajaukset, tässä tapauksessa 1.1.2016 ja 30.6.2016.

  6. Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohdasta valitaan näytön osien kurssityyppi, eli "1 näyttökokonaisuus".

  7. Klikkaa Laske-painiketta ja esikatsele yhteenveto. Tulosteen viimeiseltä sivulta näet yhteenvetoon laskettujen opiskelijoiden määrän ja naisten osuuden.

  Koko tutkinnon suorittaneita

  1. Avaa Opiskelijarekisteri ja tee seuraava haku:
  Tutkinto valmis=kyllä JA Suoritustapa=näyttöperusteinen JA (Tutkintotodistuksen päiväys>=1.1.2016 JA Tutkintotodistuksen päiväys<=30.6.2016).

  2. Valitse hakuruudussa vielä Hae myös arkistosta, jos valmistuneet opiskelijat on arkistoitu.

  3. Haun suorittamisen jälkeen Opiskelijarekisterin listaan ilmestyy opiskelijat, jotka huomioidaan tilastossa.

  4. Tilaston saat sukupuolen mukaan Opiskelijarekisterin jakaumien avulla, eli valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat.

  5. Valitse Tilastoitava kenttä -kohtaan Sukupuoli ja klikkaa Laske-painiketta. Tulosta jakauma esikatseluun, jolloin näet koko tutkinnon suorittaneet sukupuolen mukaan jaoteltuna.

  Vain osatutkinnon suorittaneita 1.1.-30.6.

  Tiedot saadaan Opiskelijarekisterin Arviointiyhteenvedon avulla.

  1. Avaa Opiskelijarekisteri ja tee seuraava haku:
  ((Eropäivä>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Eropäivä <=Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä)TAI (Tilapäisen kesk. alkupäivä>=Koulun tiedot->Tilastoinnin alkamispäivä JA Tilapäisen kesk. alkupäivä<=Koulun tiedot->Tilastoinnin päättymispäivä)) TAI (Lukuvuosi=2015-2016 JA Kevät (20.1.)="Läsnä").

  Tällä haulla saadaan kaikki keväällä keskeyttäneet tai eronneet, sekä kirjoilla olleet opiskelijat esille. Huomaa valita Hae myös arkistosta, jolloin saat esille myös arkistoidut opiskelijat.

  2. Valitse Toiminnot / Koosteet / Arviointiyhteenveto.

  3. Yhteenvetoon laskettavat opiskelijat -kohtaan valitaan Rekisteriruutuun haetut opiskelijat.

  4. Etsittävät arvosanat -kohtaan valitaan kaikki suoritetut arvosanat. Huomaa rastia sekä aikuisten perustutkinnoissa (1-5 tai 1-3) että ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa (hyväksytty/hylätty) käytetyt arvosanat.

  5. Aloituspäivämäärä- ja Lopetuspäivämäärä- kenttiin laitetaan tilastoon haettavat päivämäärärajaukset, tässä tapauksessa 1.1.2016 ja 30.6.2016.

  6. Yhteenvetoon laskettavat kurssityypit -kohtaan valitaan näytön osien kurssityyppi, eli "1 näytönkokonaisuus". Valitse Laske ja tulosta yhteenveto esikatseluun. Tulosteen lopusta löytyy yhteenvedon opiskelijamäärä, jonka voit ilmoittaa tilastossa.

  Tätä tilastointiohjetta voidaan käyttää myös silloin, kun tietoja kerätään koko vuodelta. Vain ohjeessa mainitut päivämäärät tarvitsee muuttaa eli tilalle vaihdetaan 1.1.2016 ja 31.12.2016 ja lisätään syksyn läsnäolon tarkistus hakuun.