Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat

  Yksilöllistäminen tehdään kurssityyppien avulla. Yksilöllistämistä varten luodaan kurssityypit "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty aine". Kurssityyppien arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*) ja todistuksiin valitaan arvosanan oheen tulostumaan myös arvosanaviite.


  Kurssityyppien luominen

  Kurssityypit-rekisterissä luodaan tyypit yksilöllistetty kurssi ja yksilöllistetty aine. Jos myös valinnaisaineet yksilöllistetään, kannattaa tehdä neljä tyyppiä: yksilöllistetty yhteinen aine, yksilöllistetty valinnaisaine, ykilöllistetty yhteinen kurssi ja yksilöllistetty valinnaiskurssi. Valitse näille muista kurssityypeistä selvästi erottuva väri. Visma InSchoolin esimerkeissä on yleensä käytetty oranssia. Kurssityypille rastitaan kenttä Pakollinen, jos kyseessä on pakollinen aine tai kurssi.

  Lisäksi sekä aineen että kurssin kurssityypille pitää rastia kenttä Yksilöllistetty.

  Tähden tulostumista varten tarvitaan kenttä Arvosanaviite. Jos kenttä ei ole valmiiksi esillä Kurssityypit-rekisterissä, saat haettua sen kenttäeditorin kautta. Kenttään merkitään tähti (*) kaikille yksilöllistetyille tyypeille. Tämä viite tulostetaan todistuksissa kaikkien yksilöllistettyjen kurssien/aineiden tai niiden arvosanojen yhteyteen. Muilla kurssityypeillä kenttä jätetään tyhjäksi, jolloin niiden kohdalle ei tulostu mitään ylimääräisiä merkkejä.


  Yksilöllistäminen opiskelijarekisterissä (suositeltava tapa)

  Valitse opiskelija, jolle yksilöllistämisiä tehdään. Ota päällimmäiseksi Arvosanat-välilehti ja klikkaa ainetta, joka yksilöllistetään. Ensimmäisellä klikkauksella aineeseen tulee valinta, toisella klikkauksella avautuu Kurssisuoritukset-ruutu. Vaihda Tyyppi-kenttään yksilöllistetty aine ja kuittaa Ok. Kurssisolun väri vaihtuu ja kurssiin tulee valinta. Käsittele samalla tavalla tämän aineen alla olevat arviointikerrat (kurssit). Näissä kurssityypiksi vaihdetaan yksilöllistetty kurssi.

  Merkitse yksilöllistetty kurssityyppi aina sekä oppiaineen tasolle että kursseihin. Näin siksi, että osa tulosteista ja tilastoista hakee yksilöllistämistiedon aineen kohdalta, osa kurssitasolta. Voit merkitä yksilöllistetyksi joko aineen kaikki kurssit tai esim. pelkät kuluvan lukuvuoden kurssit, jos oppilaan tilanne tarkistetaan myöhemmin uudelleen.

  Yksilöllistäminen arvioinnin yhteydessä

  Yksilöllistämiset voi merkitä myös arvioinnin yhteydessä Arviointi-rekisterissä. Arviointikirjan Tyyppi-sarake täytetään niiden oppilaiden osalta, jotka suorittavat kurssin yksilöllistetysti. Muilla opiskelijoilla sarakkeen voi jättää tyhjäksi. Kun Tyyppi-saraketta klikkaa, avautuu lista oppilaitoksen kurssityypeistä Valintalista - Tyypit -ruutuun. Oikea tyyppi valitaan listasta klikkaamalla.

  Tarkista, että Koulun tiedot -rekisterin Toimeenpanossa siirrettävät tiedot -kokonaisuudesta on rastittu kohta Kurssityyppi. Kun arviointikirja toimeenpannaan, siirtyy opiskelijan suorituksiin sekä arvosana että kurssityyppi.

  Tyyppi-sarake näkyy myös Wilmassa, kun Koulun tiedot -rekisterin Arviointitaulukon sarakkeet -kokonaisuudesta rastitaan kohta Kurssityyppi.

  Tähden tulostuminen todistuksiin


  Todistuksissa tähti tulostetaan yleensä arvosanan yhteyteen, joko sen eteen tai jälkeen. Rasti ruutuun -arvioinnissa tähden voi tulostaa vaikkapa oppiaineen nimen yhteyteen. Tulostepankin todistusmalleihin on valmiiksi lisätty tähden tulostava arvosanaviite.

  Arvosanat asemoidaan solun oikeaan tai vasempaan reunaan sen mukaan, kummalle puolelle tähti tulostetaan. Jos tähti on arvosanan jälkeen, tulevat arvosanat siististi allekkain, kun asemointi on vasemmassa reunassa.

  Arvosanan tulostavassa solussa sisältönä on joko

  • Tyyppi()->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana, mikä tulostaa tähden ennen arvosanaa eli *8 tai
  • Arvosana()->Arvosana+Tyyppi()->Arvosanaviite, mikä tulostaa tähden arvosanan jälkeen eli 8*.

  Jos arvosanan tulostavalla solulla on useita sisältöjä (Solun sisältö -kohdassa useita välilehtiä), lisätään arvosanaviite tulostumaan kaikille välilehdille, joilta tulostuu arvosanoja.


  Koska kurssityyppien kirjoitusasu vaihtelee kouluittain, eivät Tulostepankin valmiin pohjan tyypit välttämättä täsmää koulun omiin kurssityyppeihin. Tällöin aineita, arvosanoja tai tähtiä jää tulostumatta. Kun otat käyttöön jonkin tulostepankin valmiista tulosteista, vaihda siihen oman koulusi käyttämät kurssityypit.

  • Tulostepohjan keltaisen taulukon punaisiin soluihin rastitaan oikeat tyypit. Väli- ja lukuvuositodistuksissa käytetään yleensä ainetason kurssityyppejä (yhteinen, valinnainen ja yksilöllistetty aine), jaksotodistuksissa kurssitason kurssityyppejä (yhteinen, valinnainen ja yksilöllistetty kurssi).
  • Lisätietoviitteen solun ehtoon vaihdetaan oikea tyyppi. Lisätietoviite on todistuksen loppuun tulostuva lause "Oppilas on opiskelllut tähdellä (*) merkityt oppiaineet...". Lause tulostuu harmaapohjaisesta solusta, joka on Viimeinen sivu -välilehden alatunnisteessa. Tulostusehtoon vaihdetaan oman koulun käyttämä kurssityyppi, esim. Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Opintoviikot, ya yksilöllistetty kurssi)>"0". . Ehto tarkoittaa, että teksti tulostuu silloin, kun oppilaalla on arvosanoja yksilöllistetyissä aineissa.
  • HUOM! Tulostettaessa todistusta, tarkista että Koulun tiedot-rekisterin päivämäärät ovat ajan tasalla, ja tarkista myös, että itse arviointien päivämäärät osuvat haluttuun ajanjaksoon niin, että tulostusehto täyttyy.