Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Taulukkotyypit ja taulukon käsittely

  Tulosteilla on kolme eri tyyppiä: Tavallinen (kirjeitä, lomakkeita ym. varten); Suoritukset (todistuksia ja opinto-otteita varten) sekä Poissaolot (poissaolotietojen tulostusta varten. Kullakin taulukolla on hieman erilaiset, juuri omaan käyttötarkoitukseensa sopivat ominaisuudet.

  Taulukkojen erot ja ominaisuudet


  Tavallinen taulukko

  • Tavallinen-painikkeella tehdään taulukko, jota voi käyttää sellaisten asiakirjojen pohjana, joihin ei haluta mukaan arvosana-, valinta- tai poissaolotietoja. Tavallinen taulukko sopii mm. kirjeiden, tiedotteiden, lomakkeiden, luetteloiden ym. tekoon.
  • Tavallista taulukkoa käytetään, kun halutaan tulostaa rekisterikortin kenttiin tallennettua tietoa, tai jonkin yksittäisen kurssin tietoja. Tätä taulukkoa voi käyttää myös suoritustietojen (tiedot, joille ei ole kenttää vaan jotka löytyvät opiskelijakortin opsinäkymästä), mutta tällöin tulostetaan yleensä vain jonkin yksittäisen kurssin tietoja. Jos haluat tulostaa useampia suorituksia, kannattaa käyttää suoritustaulukkoa.

  Suoritustaulukko

  • Suoritukset-painikkeella tehdään taulukko, johon tulostetaan opiskelijoiden suoritustietoja. Taulukon pohjaväri on keltainen.
  • Suoritustaulukkoa käytetään esim. todistusten, opintorekisteriotteiden ja opetussuunnitelman tulostamiseen - aina, kun halutaan luettelo suorituksista. Suoritustaulukon tulostama asia on pääasiassa opiskelijan opsinäkymästä tulostuvaa tietoa.
  • Tätä taulukkoa käytettäessä ikkunan oikeaan reunaan avautuu lisää asetuksia: luettelo oppilaitoksen kurssityypeistä. Jotta jotain tulostuu, tulee kaikkiin punaisiin soluihin rastia se kurssityyppi, jonka mukaisia suorituksia halutaan tulostaa.
  • Suoritustaulukkoa käytettäessä ei tarvitse valita, minkä kurssin suorituksia tulostetaan, vaan oletuksena tulostetaan opiskelijan kaikki suoritukset. Tulostepohjaan merkitään kertaalleen, että halutaan tulostaa esim. oppiaineen nimi, siinä suoritettu viikkotunti- tai ov-määrä, arvosana ja arvosanan päiväys. Tuloksena saadaan luettelo, jossa nämä tiedot on kerrottu kaikista opiskelijan suorittamista aineista. Tavallista taulukkoa käytettäessä määriteltäisiin erikseen, että 1. riville englanti, 2. riville ruotsi, 3. riville matematiikka jne.

  Poissaolotaulukko

  • Poissaolot -painikkeella tehdään taulukko, johon tulostetaan opiskelijoiden poissaolotietoja. Taulukon pohjaväri on vihreä.
  • Poissaolotaulukkoa käytetään opiskelijarekisterin käytetäänkin vain Wilman merkinnät -välilehden tietojen tulostamiseen.
  • Poissaolotaulukkoa käytettäessä on apuruudun kenttälistassa vain hyvin vähän vaihtoehtoja. Voit tulostaa esim. luettelon oppilaan tai luokan kaikista myöhästymismerkinnöistä päiväyksineen ja selityksineen.

  Taulukon luominen

  Taulukko tehdään aina ala- ja ylätunnisteen väliin. Esimerkissä tehdään tavallinen taulukko.

  • Klikkaa ikkunan oikeasta ylänurkasta Tavallinen-painiketta.
  • Kun Tavallinen-painike on pohjassa, voit piirtää ruudulle senkokoisen taulukon kuin tarvitset: Vie hiirikursori ylätunnisteen alle, valkoiselle alueelle, ja paina hiiren painike pohjaan.
  • Pidä painike pohjassa, ja vedä hiirtä kohti ikkunan oikeaa alanurkkaa. Ruudulle syntyy katkoviivalla reunustettu suorakulmio. Tee aluksi vaikkapa n. 10 cm x 10 cm kokoinen suorakulmio.
  • Kun vapautat hiiren painikkeen, ilmestyy ruudulle piirtämäsi kokoinen ruudukko. Voit venyttää ruudukkoa leveämmäksi ja korkeammaksi tarttumalla hiirikursorilla sen reunoihin ja siirtämällä reunaa ylös/alas/oikealle/vasemmalle.

  Taulukon muokkaus

  • Taulukkoa voidaan suurentaa ja pienentää tarttumalla taulukon reunaan ja vetämällä reunaviivaa hiiren painike pohjassa. Kursori muuttuu taulukon reunan päällä kaksipäiseksi nuoleksi.
  • Taulukon tulisi olla niin pitkä, että se ylettyy ylätunnisteesta alatunnisteeseen. Tietoa mahtuu tulostumaan taulukon pituuden verran, joten jos taulukosta tekee vain muutaman rivin korkuisen, tulostuu paperillekin vain muutama rivi tietoa. Taulukon sisällä olevia soluja muokataan vastaavalla tavalla.
  • Jos haluat taulukon soluista täsmälleen tietyn kokoisia, voi korkeuden ja leveyden määritellä pikseleissä. Klikkaa solua hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Solun koko. Anna korkeus ja leveys suoraan kenttään tai muuta kokoa +/- -painikkeilla. Muutos koskee aina koko riviä tai saraketta, yksittäisen solun kokoa ei voi muuttaa.

  Rivien ja sarakkeiden lisääminen ja poistaminen

  • Huom! Editorissa ei ole undo-toimintoa. Tallenna tuloste aina ennen isoja muutoksia ja poistoja. Jos poistat vahingossa jotain ylimääräistä, jätä muutos tallentamatta.
  • Lisää rivejä ja sarakkeita saat klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella riviä, jonka yläpuolelle halutaan uusi rivi tai sitä saraketta, jonka vasemmalle puolelle halutaan uusi sarake. Valitse ponnahdusvalikosta Lisää rivi tai Lisää sarake.
  • Rivejä ja sarakkeita poistetaan klikkaamalla hiiren kakkospainikkeella sitä riviä tai saraketta, joka halutaan poistaa. Valitse ponnahdusvalikosta Poista rivi tai Poista sarake.
  • Samassa valikossa on myös Poista taulukko, joka poistaa koko taulukon.

  Kopioi ja liitä

  • Solun tiedot voi kopioida ja liittää toiseen soluun hiiren 2. painikkeen ponnahdusvalikon kautta Leikkaa, Kopioi ja Liitä -toiminnoilla. Myös Ctrl+X, C ja V toimivat.
  • Voit maalata ruudulta myös isomman alueen kerralla, leikata sen ja liittää toiseen kohtaan.
  • Kopiointi kopioi kaiken solussa olevan: teksin, Primuksen kentistä haettavan tiedot, tulostusehdot, fontit, asemoinnin ja reunaviivat ym.

  Taulukko luettelomuotoon

  • Kun halutaan tulostaa samalle paperille usemman opiskelijan tietoja, muutetaan taulukko luettelomuotoiseksi. Luettelomuotoisen taulukon taustaväri on perusväriään harmaampi. Kaikki kolme taulukkotyyppiä voi muuttaa luettelomuotoiseksi. Luettelomuotoista taulukkoa ei kuitenkaan saa 1.sivulle.
  • Klikkaa taulukkoa hiiren oikealla painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Ominaisuudet. Rasti kohta Luettelo ja Joka toisen rivin varjostus.
  Aiheeseen liittyen: